Bezpečná místa pro chodce

chodník Švermova a kácení jen část stromů před bytovkami

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

chodci nejsou významně ohroženi ani vozidly či cyklisty a cesta je dobře schůdná

Jeden komentář u “Bezpečná místa pro chodce”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.