Návrh: Bezplatný svoz bioodpadu ze zapůjčených nádob

Občané neplatí nic navíc za bioodpad (likvidace se hradí v rámci svozu směsného odpadu).

Nádoby na bioodpad zakoupí město a občanům poskytne bezplatně.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.