Téma: Bílek František

*16.12.1885 +29.3.1972  PhDr. et MUDr. František Bílek DrSc.

Zakladatel zootechniky, profesor ČVUT, lékař, spisovatel odborné vědecké literatury, botanik.

Zakladatel hippologického muzea ve Slatiňanech.

muzeum koní před rekonstrukcí – Modrý salon – sochy a obrazy zdroj: hippologickemuzeumslatinany.cz

František Bílek vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté pracoval jako středoškolský profesor přírodopisu v Praze, na vysoké škole zemědělské ve Vídni a nakonec se v roce 1923 stal  profesorem obecné a speciální zootechniky na fakultě zemědělství a lesního inženýrství ČVUT, kde pak působil až do odchodu do penze.

Zabýval se také vědeckou prací na zootechnickém a zvěrolékařském ústavu u profesora T. Kašpárka a získal praxi v několika hřebčínech.

V roce 1924 vystudoval ještě Lékařskou fakultu. Vydal také dvoudílnou vysokoškolskou učebnici „Obecná zootechnika“.

Významný je především jeho přínos hipologii. Podařilo se mu regenerovat téměř vyhynulé plemeno starokladrubských vraníků, a to v Průhonicích a Netolicích, roku 1945 se stádo přesunulo do Slatiňan. Také se zasloužil o záchranu koně Převalského a o založení jeho českého chovu. První koně Převalského koupil za vlastní peníze a později věnoval pražské zoo. Roku 1950 František Bílek založil hippologické muzeum ve slatiňanském zámku.

Zasloužil se i o prošlechtění dalších domácích zvířat. Byl členem České akademie zemědělské, napsal mnoho odborných publikací, vykonal mnoho přednášek.

Ke svým osmdesátinám byl roku 1965 vyznamenán Řádem práce.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.