Téma: Broukoviště u Klapačky

Broukoviště nebo též loggery (slovo log v angličtině označuje kládu) je uměle sestavený soubor kmenů, částí kmenů nebo masivních větví, který vytváří niku pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo.

broukoviště – cedule
Čeština: Broukoviště v Chrudimi, park Střelnice, přírodní památka Ptačí ostrovy English: Loggery in Chrudim, Střelnice park Date2 July 2016, 18:03:47 Source Own work Author Petr Urbanec
broukoviště v Chrudimi na Střelnici

V rámci prací prováděných v aleji Kaštanka bude na pozemcích parc. č. 581/1 a 581/2 v katastrálním území Slatiňany na louce vedle zámeckého parku u „klapačky“ vytvořeno broukoviště. Vytvoření broukoviště vyplývá z rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Na broukoviště budou ukládány duté části kmenů a kosterních větví s nálezy vývojových stádií páchníka hnědého.

V souvislosti s tím žádáme občany, aby uložené kmeny a větve z místa broukoviště neodváželi, po kmenech a větvích nelezli, ani jimi nikterak nemanipulovali. Prostor broukoviště bude označen, ohraničen a bude monitorován fotopastí. Děkujeme za pochopení.

Odkaz: HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASE SLATIŇANY Datum: Pořadové číslo: 126/2018 16.11.2018

Odkaz: www.facebook.com/Slatinany/photos/a.467467543341741/1987246408030506/?type=3&permPage=1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.