Budou Slatiňany vítat řidiče dalším billboardem?

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Je zde záměr pronajmout obecní pozemek vedle parkurové haly u křižovatky TGM s Kaštankou k umístění velkoplošné reklamy o velikosti 3 x 1,6 m.

K záměru se mohou do pátku 3.7. vyjadřovat občané. Ale na městě nechtějí prozradit, co za billboard by tam mělo vzniknout, ani kdo o něj požádal.

Takže možná nám vznikne i na severním konci něco podobného, co je u benzínky. Ten má tedy rozměry 5 x 2 m.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.