Budova ZUŠ dále zůstane energožroutem

… sice krásně namalovaným, ale pořád extrémně nehospodárným objektem.

Nemuselo tomu však tak být, pokud by Zastupitelstvo našeho města vyslyšelo logický návrh ing. Šťastného na komplexní řešení energetické náročnosti budovy s využitím dotace vyhlášené MMR1. Tuto logickou a oprávněnou myšlenku jsem jako stavař a člověk, jenž se v energetických úsporách budov dobře orientuje, podpořil i já svým vystoupením na jednání zastupitelstva v prosinci 2023. Bohužel, zastupitelé mají většinově jiný názor a navržené usnesení zamítli.

Jaké bylo možné řešení?

  • Přepracování projektové dokumentace právě s důrazem na snížení energetické náročnosti objektu, jeho kvalitní zateplení, doplnění dekorativních fasádních prvků tak, aby zůstal zachován historizující vzhled fasády.
  • Dále zdokonalení účinnosti vytápěcí soustavy, její modernější regulace, realizace vzduchotechniky s rekuperací tepla se zaměřením na sál kde probíhají pohybové výukové aktivity.
  • Zateplení vodorovných konstrukcí, které by se dalo zvládnout bez zásadního omezení provozu v době letních prázdnin.
  • Projekt by jistě ukázal i možnost realizace fotovoltaické elektrárny na vedlejším objektu, jehož střecha k takovému řešení energetické soběstačnosti přímo vybízí. Přebytek by se mohl distribuovat do jiného objektu města (od července to bude možné!).

Co jsme mohli získat? S dotací za 1,5 mil.Kč úspornější objekt s mnohem lepším vnitřním tepelným komfortem, čistším vzduchem, moderním osvětlením. Roční úsporu na energetických nákladech převyšující 100 tis.Kč, doplnění chybějících architektonických prvků a tedy lepší vzhled nejen průčelí budovy.

Tak, jak je uzavřena dodavatelská smlouva budeme mít po prázdninách za přibližně poloviční částku „jen“ opravené díry, nové barvičky, natřené původní žlaby a svody a taky natřenou bránu!


Tento článek jsem poslal ke zveřejnění do květnových Ozvěn, avšak byl redakční radou odmítnut s odůvodněním, že na toto téma byly již zveřejněny dva příspěvky v dubnových Ozvěnách. A že v tom druhém už Pan Šotta zdůvodnil, proč bude fasáda bez zateplení.2

  1. 11. Zasedání městského zastupitelstva – deficitní rozpočet 2024, koupě hektaru za Bonetem – slatinak.cz[]
  2. dopis z MěÚ z 21.5.2024 bez č.j. podepsaný „Redakční rada Ozvěn Slatiňan“[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.