Téma: Bytovky na Starém náměstí

Č.p. 822, 823, 824, 825, 832, 833, 834, 835

Město Slatiňany v minulosti vybudovalo 60 bytových jednotek ve Slatiňanech na Starém náměstí. I. etapa byla dostavěna v roce 2002 a do užívání tak mohlo být předáno 30 bytů. II. etapa se dokončila v roce 2004 a mohlo se stěhovat dalších 30 nájemců. Seznam žadatelů byl v té době velmi početný, Rada města rozhodovala o přidělení bytů dle tehdejší bytové situace budoucích nájemců. Všichni nájemci při předání bytu podepsali nájemní smlouvy a souhlasili s podmínkami v nich uvedenými.1

(některé/všechny?) byty ve Slatiňanech mají uzavřenou s městem nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Prodej by tu by se měl uskutečnit 20 let od prvního pronájmu bytové jednotky. V tomto případě v roce 2022. V současné době (2019/9) ještě není dokončeno prohlášení vlastníka na rozdělení společných prostor k jednotlivým bytům. Je předpoklad, že se byty budou prodávat hromadně. *1

Bytovky byly postaveny městem kolem roku 2000 za starostování Marie Málkové. Původně byl projekt představen jako vytvoření centra města s různými službami (obchody a provozovnami), které měly vzniknout v přízemí oněch bytovek – koncepty byly veřejně přestaveny v Géčku. Nakonec se však (již bez publicity) žádné provozovny nerealizovaly. Další problém výstavby bylo výrazné prodražení oproti předpokládaným nákladům (řádově o desítky %).*2

V roce 2020 se připravuje u prvních třiceti bytů prohlášení vlastníka, ve kterém budou stanoveny podíly jednotlivých bytů na společných
prostorách. Je zpracováváno prohlášení vlastníka. Připravuje se propočet cen jednotlivých bytů. Prohlášení vlastníka je připraveno na 30 bytových jednotek čp. 822 až 825 a bude podáno k zápisu katastrálnímu úřadu. Ceny za byty čp. 822 až 825 jsou připraveny.*3

 

  1. Ozvěny 3/2021[]

2 komentáře u „Téma: Bytovky na Starém náměstí“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.