Téma: Bytovky na Starém náměstí

Č.p. 822, 823, 824, 825, 832, 833, 834, 835

Město Slatiňany v minulosti vybudovalo 60 bytových jednotek ve Slatiňanech na Starém náměstí. I. etapa byla dostavěna v roce 2002 a do užívání tak mohlo být předáno 30 bytů. II. etapa se dokončila v roce 2004 a mohlo se stěhovat dalších 30 nájemců. Seznam žadatelů byl v té době velmi početný, Rada města rozhodovala o přidělení bytů dle tehdejší bytové situace budoucích nájemců. Všichni nájemci při předání bytu podepsali nájemní smlouvy a souhlasili s podmínkami v nich uvedenými.1

(některé/všechny?) byty ve Slatiňanech mají uzavřenou s městem nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Prodej by tu by se měl uskutečnit 20 let od prvního pronájmu bytové jednotky. V tomto případě v roce 2022. V současné době (2019/9) ještě není dokončeno prohlášení vlastníka na rozdělení společných prostor k jednotlivým bytům. Je předpoklad, že se byty budou prodávat hromadně.2

Bytovky byly postaveny městem kolem roku 2000 za starostování Marie Málkové. Původně byl projekt představen jako vytvoření centra města s různými službami (obchody a provozovnami), které měly vzniknout v přízemí oněch bytovek - koncepty byly veřejně přestaveny v Géčku. Nakonec se však (již bez publicity) žádné provozovny nerealizovaly. Další problém výstavby bylo výrazné prodražení oproti předpokládaným nákladům (řádově o desítky %).3

V roce 2020 se připravuje u prvních třiceti bytů prohlášení vlastníka, ve kterém budou stanoveny podíly jednotlivých bytů na /> prostorách. Je zpracováváno prohlášení vlastníka. Připravuje se propočet cen jednotlivých bytů. Prohlášení vlastníka je připraveno na 30 bytových jednotek čp. 822 až 825 a bude podáno k zápisu katastrálnímu úřadu. Ceny za byty čp. 822 až 825 jsou připraveny.4

 

  1. Ozvěny 3/2021[]
  2. http://www.slatinany.cz/zms_prg/zms_190612_zamer_prodeje_bytove_jednotky_8_v_dome_823.pdf[]
  3. Z Jirásek 27/11/2019 osobně[]
  4. http://www.slatinany.cz/zms_prg/zms_200911.pdf[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.