Téma: Bývalá márnice u hřbitova

Ještě donedávna se ve Schmoranzově ulici mezi vozovkou a hřbitovem nalézala (přesněji řečeno překážela řidičům, chodcům na hřbitov i cyklistům) sic starobylá, avšak již dlouho nevyužívaná budova márnice.

Jaroslav Koreček – malba bývalé márnice u hřbitova

Márnice byla postavena v roce 1816. Nebyla sice prohlášena za kulturní památku, ale přesto měla svou historickou hodnotu, byla to jistě jedna z nejstarších budov ve městě.

V márnici byl starobylý obřadní kamenný stůl. Stůl sloužil zejména k přípravě židovských nebožtíků před pohřbem, narozdíl od křesťanských nebožtíků, kteří byli před pohřbem uchováni doma, případně na márách v márnici. Portál (rám kolem dveří) byl přenesen z bývalé kostnice na zrušeném hřbitově u kostela.*1

2 komentáře u „Téma: Bývalá márnice u hřbitova“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.