Bývalá prodejna v Trpišově bude pronajata na uskladnění nábytku

Rada města se rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s panem Petrem Szebestou o pronájmu nebytových prostor v čp. 93 (v bývalé prodejně v Trpišově) pro uskladnění jejich osobních věcí po dobu rekonstrukce domu.

Osadní výbor v Trpišově nebyl o tomto záměru předem informován, dozvěděl se o tom až z úřední desky, kde byl tento záměr nakrátko vyvěšen. Jednostranně tedy písemně požádal Město, aby připravovaná nájemní smlouva nevyloučila případné budoucí úpravy pro obecní účely, jak se o tom jednalo na nedávné veřejné schůzi za účasti místostarosty.

Do jaké míry byly zohledněny, nemáme dosud informaci.

Celé znění žádosti následuje:

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU OBCE TRPIŠOV K ZÁMĚRU PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR BUDOVY OBCHODU V TRPIŠOVĚ

Na základě podnětů od obyvatel obce Trpišov ke zjištěnému záměru Města Slatiňany
o pronájmu nebytových prostor v bývalé prodejně v Trpišově v čp. 93 (bez prostor úřadovny) se Osadní výbor Trpišov usnesl na následujících připomínkách a požadavcích:
• nájemní smlouva musí být na dobu určitou a to relativně krátkou, aby nevznikala omezení případné rekonstrukce (např. do konce kalendářního roku 2020),
• nájemník umožní přístup jiným osobám do prostor za účelem zaměření, prohlídky apod.,
• z nájemní smlouvy bude zjevné, za jakým účelem si nájemník prostory pronajímá (tj. pouze za účelem dočasného uskladnění osobního nábytku a vybavení bytu),
• OV Trpišov dostane k dispozici kopii nájemní smlouvy.

Rádi bychom měli možnost se vyjádřit k záměru ve chvíli, kdy jsou zřetelné požadavky nájemníka (za jakým účelem a na jakou dobu se nájemní smlouva bude sjednávat) a to ještě před tím, než bude uzavřena nájemní smlouva.

Za OV Trpišov dne 31. 3. 2020

 

Jeden komentář u “Bývalá prodejna v Trpišově bude pronajata na uskladnění nábytku”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.