Téma: Bývalá prodejna v Trpišově

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Vlivem doby a nových nařízení obec přišla i o dětské hřiště s kolotočem, neboť přestalo splňovat nové normy. Náhradní improvizované dětské a sportovní hřiště na „Klínku“, kde dál probíhal sportovní a společenský život obce, bylo zrušeno bez náhrady v 80. a 90. letech jeho zástavbou RD.

Ordinace lékaře a volební místnost ze 70 let, postavená v akci „Zet“ místními občany, sloužila svému účelu do roku 2012. Po rekonstrukci části objektu nyní slouží již jen jako volební místnost. Prodejna ani ordinace lékaře nejsou v provozu a tato část chátrá. 1

Bývalá prodejna potravin v Trpišově patří nyní městu, které se snaží již delší dobu najít pro ni nějaké smysluplné uplatnění.

Momentálně (2018) ji spravují hasiči, ale není zatím nijak systematicky využita.

  1. Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny – slatinak.cz[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.