Téma: Bývalá prodejna v Trpišově

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Vlivem doby a nových nařízení obec přišla i o dětské hřiště s kolotočem, neboť přestalo splňovat nové normy. Náhradní improvizované dětské a sportovní hřiště na „Klínku“, kde dál probíhal sportovní a společenský život obce, bylo zrušeno bez náhrady v 80. a 90. letech jeho zástavbou RD.

Ordinace lékaře a volební místnost ze 70 let, postavená v akci „Zet“ místními občany, sloužila svému účelu do roku 2012. Po rekonstrukci části objektu nyní slouží již jen jako volební místnost. Prodejna ani ordinace lékaře nejsou v provozu a tato část chátrá. *1

Bývalá prodejna potravin v Trpišově patří nyní městu, které se snaží již delší dobu najít pro ni nějaké smysluplné uplatnění.

Momentálně (2018) ji spravují hasiči, ale není zatím nijak systematicky využita.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.