Téma: Bývalý evangelický hřbitov v Kunčí

Evangelický hřbitov se nachází 0,8 km severně od centra obce, byl založen v roce 1786 a je tak typickým zástupcem evangelických hřbitovů, vznikajících na území Rakousko-Uherské monarchie po vydání tolerančního patentu v roce 1781. Výstavba evangelických hřbitovů, ač v té době už povolená, probíhala zpravidla mimo obce. Hřbitovy bývaly situovány do vzdálených míst na hranici katastrálních území, typickým příkladem takové polohy je hřbitov u Kunčí. Nejbližší evangelický kostel se nachází až v centru Slatiňan.

Tento hřbitov náležel evangelickému sboru v Hradišti.1

V období první republiky se diskutovalo o zrušení katolického hřbitova ve Slatiňanech a proto se obec Kunčí rozhodla vystavět vedle stávajícího evangelického hřbitova i hřbitov katolický. Druhá sv. válka a nedostatek materiálu stavbě zabránil.

Dne 28.10.1953 proběhl na tomto hřbitově poslední pohřeb a ke dni 1.12.2005 byl hřbitov se souhlasem Krajského úřadu v Pardubicích zrušen.

Rekonstrukce byla provedena v roce 2018.

  1. Znáte zapomenuté evangelické hřbitovy kolem Litětin? | Pardubice (rozhlas.cz)[]

2 komentáře u „Téma: Bývalý evangelický hřbitov v Kunčí“

  1. sobotu 3.11. jsme při procházce okolím Slatiňan došli i k nově vzniklému pietnímu místu u obce Kunčí. Vzniklo z dosud pozapomenutého evangelického hřbitůvku v polích poblíž obce. Byli jsme více než mile překvapeni pohledem na citlivě a krásně ztvárněný projekt, který se skvěle vyjímá ve zdejší krajině a při pohledu vyzývá kolemjdoucí k návštěvě. Blíže se návštěvník dozví na tabuli při vstupu na cestu k pietnímu místu.
    Rádi bychom ještě věděli, kdo je iniciátorem, autorem vysvětlení dějinných souvislostí, výtvarného ztvárnění a investorem tohoto projektu. Na internetu se nám tyto informace nepodařilo nalézt. V neposlední řadě i dík zastupitelstvu města Slatiňan, které v roce 2005 schválilo upravit hřbitov na pietní místo.
    Helena a Josef Tuhých, Slatiňany

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.