Téma: Pomník kastelánovi Jaroslavu Havlíčkovi v Třešňvoce

V Třešňovce podél cesty k Vrchlického návrší je umístěna pamětní deska připomínající nedávno zesnulého bývalého kastelána Jaroslava Havlíčka, který byl velmi aktivní v kulturní oblasti, avšak investic do údržby a rozvoje Zámku za jeho působení bylo spíš méně.

Havlíček kastelán a dárkový koš

Pomník byl instalován v roce 2019 z iniciativy a na náklady bývalého zastupitele a majitele vily pod Třešňovkou Ivo Vodehnala jako doklad jejich vzájemného přátelství.  Pomník připraví Akademický sochař Petr Novák z Jaroměře.*2 Rada města tento záměr schválila minulý měsíc.

Jaroslav Havlíček byl kastelánem od poloviny 80.let do ledna 2009. Zemřel náhle v červenci 2017 *1. V zářiových Ozvěnách z roku 2017 vzpomíná současný kastelán Jaroslav Bušta, že Jaroslav Havlíček prokormidloval zámek jako pomyslnou loď první poválečnou rekonstrukcí na sklonku 80. let, dobou změn, odvozem mobiliáře i vleklým restitučním řízením. Ke vzpomínce se připojuje i město Slatiňany: Ing. Havlíček se v dřívějších letech zapojoval i do veřejného a kulturního života v našem městě. Krátce také vykonával funkci místostarosty města a to v letech 1993–1994. V devadesátých letech byl také předsedou komise školské a kulturní a členem komise pro rozvoj města. Za veškerou práci vykonanou pro zámek i pro město mu patří naše poděkování. *1

Těžiště činnosti zámku bylo tehdy hippologické muzeum. Až po jeho odchodu do penze se začal zámek a pak nějak systematicky opravovat a rozvíjet vstříc návštěvníkům. Po něm nastoupila v roce 2009 na dva roky jako kastelánka Lenka Gotthardová, která však měla neshody s vedením NPU. Od roku 2010 je kastelánem Jaroslav Bušta, který byl v roce 2018 zvolen také do zastupitelstva za Sedmu .

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.