Část Čechovy ulice má být zúžena a zjednosměrněna i pro cyklisty

Čechova ulice - uliční cedule

Město připravuje projekt na Čechovu ulici v podobném stylu jako Klášterní, tedy maximální zúžení vozovky, maximum parkovacích míst, šíři chodníků ponechat, část u hřbitova zjednosměrnit.

Připravovaný investiční záměr stavební úpravy ulice Čechova spočívá zejména v kompletní rekonstrukci chodníků, které budou po obou stranách ulice, včetně jednotlivých vjezdů k RD, a to ze zámkové dlažby a zároveň v provedení nového povrchu silnice z asfaltu. Úsek mezi ulicemi Schmoranzova a Štěpánkova je navržen jako jednosměrný, aby umožnil podélné parkování.1

Ostatní úseky Čechovy ulice zůstávají obousměrné vždy s možností podélného parkování na jedné straně ulice. Kontejnerové místo je posunuto, aby vyhovovalo rozhledovým poměrům. V celé délce ulice je navržena zóna 30 km/h, která vyžaduje řešit křižovatky jako zvýšené dle platné legislativy.1

Veřejném seznámení s uvedeným záměrem s obyvateli ulice je dne 26. 5. 2021 v 16:00 hod. na rohu ulice Čechova a Tyršova)

Připomínky a podněty můžete zaslat na sstastnyslatinanycz, a to nejpozději do 15. 6. 2021.1

 

  1. Výhledové projekty – Čechova ulice  24/5/2021[][][]

Odkaz: Ozvěny 6/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.