Téma: Kraje v České republice

Kraj samostatně spravuje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvu je ze zákona vyhrazeno například

  • předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
  • předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů,
  • vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
  • koordinovat rozvoj územního obvodu,
  • schvalovat programy rozvoje a zabezpečovat jejich realizaci,
  • schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje,
  • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
  • rozhodovat o mezinárodní spolupráci,

Pokračovat ve čteníTéma: Kraje v České republice“

Téma: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zajišťuje odbornou organizaci ochrany přírody.

Je to instituce Ministerstva životního prostředí ČR podléhající Resortu životního prostředí. V našem kraji působí Regionální pracoviště Východní Čechy, pod nějž spadá pod Oddělení Správa CHKO Železné hory, jehož vedoucím je Vlastimil Peřina, současně člen Výboru pro životní prostředí při našem Zastupitelstvu.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR“