Téma: Hospic Chrudim

Posláním ústavu Hospic Chrudim je usilovat o zajištění kvalifikované pomoci nemocným s nevyléčitelným onkologickým onemocněním, a umírajícím v posledních měsících  života.

Hospic Chrudim z.ú.
Sídlo: K Ploché dráze 602, 537 01 Chrudim
IČ: 26625385
Číslo účtu: 43-8821390217/0100

Historie

10. února 2003 jsme založili občanské sdružení Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj s cílem vybudovat a provozovat lůžkový hospic. Postupně jsme zajistili finanční prostředky a v letech 2008 až 2009 jsme postavili lůžkový Hospic Chrudim.

Pokračovat ve čteníTéma: Hospic Chrudim”

Téma: Chrudimská nemocnice

Pobočka pardubické krajské nemocnice. Pod “Pardubickou nemocnici” patří dále  nemocnice v Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Svitavy.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Chrudimská nemocnice
Adresa: Václavská 570, 537 27 Chrudim
Telefonní ústředna: +420 469 653 111
Fax: +420 469 653 130
E-mail: posta.chrudim@nempk.cz

Pokračovat ve čteníTéma: Chrudimská nemocnice”

Téma: Technické služby Chrudim

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. (TS Chrudim) zastupují jednatelé, a dále zde působí dozorčí rada. Zakladatelem a jediným společníkem je Město Chrudim. Zabývají se především poskytováním veřejně prospěšných služeb jako celku a zaměstnávají v průměru 60 – 70 zaměstnanců.

Pokračovat ve čteníTéma: Technické služby Chrudim”

Téma: Novoměstský hřbitov U Václava Chrudim

V roce 1881 byl zrušen hřbitov u kostela sv. Michaela (pohřbívalo se zde od r. 1521). V tomtéž roce ke hřbitovu u kostela Povýšení svatého Kříže přibyl hřbitov nový, středu města vzdálenější – novoměstský hřbitov U Václava.
Novoměstský hřbitov byl slavnostně vysvěcen v neděli 2. října 1881 královéhradeckým biskupem Janem Josefem Haisem. Jako první byl na hřbitově pohřben – již následující neděli 9. 10. 1881 – hrobník svatomichalského hřbitova František Chlumecký. Prostor o rozloze 17 929 m² se uzavřel vysokou ohradní zdí s dominantní vstupní bránou (společně s hlavním křížem ji podle plánů městského stavitele Františka Schmoranze st.

Pokračovat ve čteníTéma: Novoměstský hřbitov U Václava Chrudim”

Téma: Podhůra – rekreační lesy

Hlavním záměrem projektu Rekreační lesy Podhůra je přiblížení oblasti Podhůry potřebám návštěvníků. Zároveň tak podpořit nenásilnou cestou přirozený prvek krajiny a zachovat rarity tohoto území jako je např. břeh druhohorního moře starého 95 mil. let.

V roce 2004 byla část lesa, patřící městu Chrudim, převedena z hospodářského lesa na les se zvláštním určením – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí.

Postupně od roku 2005 vznikala studie Rekreační lesy Podhůra, postavila se naučná stezka,

Pokračovat ve čteníTéma: Podhůra – rekreační lesy”