Návrh: Shromažďování informací o částkách dotací přijatých městem z EU

Členství v EU má pro naši zemi významný přínos. Ale ne všechno je hned patrné, např. že dosud přichází z unie víc než platíme.

V této věci by mohlo být názorné, kdyby se spočetlo, kolik milionů přišlo z rozpočtu EU do rozpočtu města ve srovnání např. s krajským a státním rozpočtem.

Ve Slatiňanech byly z dotací EU podpořeny: kruháč, kanalizace, renovace přístavby ZŠ, renovace Švýcárny a Třešňovky.

Pokračovat ve čteníNávrh: Shromažďování informací o částkách dotací přijatých městem z EU

V evrovolbách mírně posílili evroskeptici. Slatiňáci mají podobné preference jako zbytek EU.

Politických komentářů výsledků evrovoleb v ČR a v celé unii bude jistě dost. Proto nabízím hlavně tabulku, ze které je patrné, že ve Slatiňanech se volilo

Pokračovat ve čtení “V evrovolbách mírně posílili evroskeptici. Slatiňáci mají podobné preference jako zbytek EU.”

EU ano nebo ne? Sedma je pro, komunisti proti.

Hlavní téma letošních eurovoleb je, jestli chceme zůstat nebo vystoupit v EU, takže je lze chápat i jako takový průzkum na czexit.

V článku na portálu Sedmy Slatiňanské noviny se nad tím zamýšlí Daniel Vychodil. Domnívá se, že představa nezávislosti a samostatnosti je v dnešním propojeném světě iluzí. Možná pro někoho lákavou, ale ve svém důsledku nebezpečnou.

Opačnou rétoriku má místní KSČM, která ji jasně vyjadřuje na plotě bývalé zastupitelky Marie Bartošové.

Pokračovat ve čtení “EU ano nebo ne? Sedma je pro, komunisti proti.”

Cestováním k míru

Myslím si, že v naší zemi máme díky míru v Evropě, členství v EU a Shengenském prostoru tak dobré možnosti cestování, jaké jsme neměli nikdy v minulosti. I když byly před 100 lety volnější hranice, zase byla obtížnější přeprava a těžší obživa… škoda toho nevyužít.

Věřím, že cestování a poznávání lidí jiných kultur, ras i národů pomáhá rozbíjet mnohdy záměrně nepravdivé předsudky. Nemyslím teď týdenní pobyt v hotelu u moře, tím toho z dané země poznáme asi jako anglický turista,

Pokračovat ve čtení “Cestováním k míru”

K čemu je dobré být v EU?

Od středověku jsme součástí Evropy, máme společnou kulturu i historii. Chceme-li žít v míru, je nutné být se sousedy zadobře. Nesnažit se je zneužívat či pomlouvat. Problémy je třeba řešit hned, jak vzniknou a ne s cílem urvat pro sebe co nejvíce. Tohle platí jak mezi sousedy v ulici, tak mezi kraji, zeměmi či státy. A to jde jistě snáze v nějakém společenství, kde se členové pravidelně schází, znají se, respektují se.

Aby evropské země mohly snáze spolupracovat a obstály politicky i ekonomicky na světové scéně a nebyly závislé na jiných velmocí,

Pokračovat ve čtení “K čemu je dobré být v EU?”