so 29.4.2023 – Podhůra: Otvírání studánek

Rekreační lesy Podhůra, sobota 29. dubna od 14 hodin. Poslední akce, která je součástí doprovodného programu ke Dni Země.

Sobota 29. dubna bude patřit očistě naší studánky, kterou najdete v Rekreačních lesích Na Podhůře. 
 
Pokud se chcete zapojit do úklidu studánky a jejího okolí, přijďte v čase od 14:00 do 16:00 hodin. U rozhledny Bára bude právě v tento den zahájena sezóna 2023. 
 
Pro příchozí bude připravena stezka s úkoly. Připojit se také můžete k výšlapu, … Pokračovat ve čtení „so 29.4.2023 – Podhůra: Otvírání studánek“

Téma: Broukoviště u Klapačky

Broukoviště nebo též loggery (slovo log v angličtině označuje kládu) je uměle sestavený soubor kmenů, částí kmenů nebo masivních větví, který vytváří niku pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo.

V rámci prací prováděných v aleji Kaštanka bude na pozemcích parc. č. 581/1 a 581/2 v katastrálním území Slatiňany na louce vedle zámeckého parku u „klapačky“ vytvořeno broukoviště. Vytvoření broukoviště vyplývá z rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Pokračovat ve čteníTéma: Broukoviště u Klapačky“