Nabídku společnosti Seniopark na odkup městského pozemku v Presích zastupitelstvo opět zamítlo

Dopisem ze dne 16.2.2020 žádá společnost SENIOR PARK, a.s. o zastupitelstvo možnost odkoupení části pozemkové parcely č. 357/21 v k. ú. Slatiňany s tím, že nabízejí částku 4,5 mil. Kč, nebo formu spolupráce při směně určitého počtu bytů za pozemek. Podrobnosti jsou popsány v žádosti.

Na zastupitelstvu zaznělo, že společnost změnila majitele, který obnovil nabídku, že o záměru nic bližšího zastupitelé nevědí, ani nikdo město nekontaktoval ze společnosti, proto se jí nebudou zabývat.

Pokračovat ve čtení „Nabídku společnosti Seniopark na odkup městského pozemku v Presích zastupitelstvo opět zamítlo“

Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Nepovolená a dodatečně legalizovaná stavba domu v Presích

Jedná o stavbu na pozemku parc.č. 419/5 v k.ú. Slatiňany. Tato stavba byla dodatečně povolena v r. 2016, po změně územního plánu umožňující v lokalitě umísťovat stavby sloužící potřebě funkčního využití s plochou do 60 m2.*

Původní stavebník začal přestavovat zahradní domek, ale nedodržel projekt. Následně dostal pokutu a pozemek prodal. Nový majitel získal stavební povolení*.

Stavba není zatím zakreslena v katastru, protože není dokončena a zkolaudována.*

informace o parcele 419/5 (cuzk.cz)*

Další podobné případy v okolí

Pokračovat ve čtení „Nepovolená a dodatečně legalizovaná stavba domu v Presích“

Město prodává pozemky na zahrádky v Presích

Zastupitelstvo města Slatiňany konané 14. 9. 2005 v části Presy schválilo rozdělení a prodej některých městských pozemků (za 70 Kč/m2) z podnětu nájemců.

Původní návrh byl 20 Kč/m2, což byla tehdejší bonitní cena. Přednostně byly pozemky nabídnuty nájemcům.

Jedná se zejména o tyto pozemky.

  • část parc. č. 419/6 o výměře cca 1000 m 2 (dnes 419/5)
  • část parc. č. 419/6 o výměře cca 900 m (dnes 419/10)
  • část parc.

Pokračovat ve čtení „Město prodává pozemky na zahrádky v Presích“

Město pronajímá louku v Presích na zahrádky

Zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu nevyužitého a nálety porostlého městského pozemku mezi řekou a silnicí občanům.

Výzva byla zveřejněna na úřední desce a v Ozvěnách.

Podmínky pronájmu však nebyly příliš výhodné, ač cena pronájmu byla přijatelná, byla tam například 3-měsíční výpovědní lhůta s podmínkou uvedení do původního stavu, město vyžadovalo snadno demontovatelné ploty apod. Takže větší investice – chatky, studny, zavedení elektřiny (která zde nebyla zavedena) apod. byly dost problematické.

Pokračovat ve čtení „Město pronajímá louku v Presích na zahrádky“