Nabídku společnosti Seniopark na odkup městského pozemku v Presích zastupitelstvo opět zamítlo

Dopisem ze dne 16.2.2020 žádá společnost SENIOR PARK, a.s. o zastupitelstvo možnost odkoupení části pozemkové parcely č. 357/21 v k. ú. Slatiňany s tím, že nabízejí částku 4,5 mil. Kč, nebo formu spolupráce při směně určitého počtu bytů za pozemek. Podrobnosti jsou popsány v žádosti.

Na zastupitelstvu zaznělo, že společnost změnila majitele, který obnovil nabídku, že o záměru nic bližšího zastupitelé nevědí, ani nikdo město nekontaktoval ze společnosti, proto se jí nebudou zabývat.

Pokračovat ve čtení „Nabídku společnosti Seniopark na odkup městského pozemku v Presích zastupitelstvo opět zamítlo“

Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Nepovolená a dodatečně legalizovaná stavba domu v Presích

Jedná o stavbu na pozemku parc.č. 419/5 v k.ú. Slatiňany. Tato stavba byla dodatečně povolena v r. 2016, po změně územního plánu umožňující v lokalitě umísťovat stavby sloužící potřebě funkčního využití s plochou do 60 m2.*

Původní stavebník začal přestavovat zahradní domek, ale nedodržel projekt. Následně dostal pokutu a pozemek prodal. Nový majitel získal stavební povolení*.

Stavba není zatím zakreslena v katastru, protože není dokončena a zkolaudována.*

informace o parcele 419/5 (cuzk.cz)*

Stavba měla přesáhnout předepsaný půdorys jen o sílu zdiva*.

Pokračovat ve čtení „Nepovolená a dodatečně legalizovaná stavba domu v Presích“