Opravená Svídnická Boží muka

Boží muka, pomníčky a kříže, stojící na návrších, křižovatkách či kolem dříve hojně užívaných cest, dokreslují půvab české krajiny. Lákají k zastavení, ke chvíli odpočinku.

Jedno takové milé zastavení – svídnická Boží muka – stojí hned vedle cesty vozové i pro pěší vedoucí ze Svídnice do Škrovádu.

Pokračovat ve čtení „Opravená Svídnická Boží muka“

Téma: Obec Svídnice

Obec Svídnice (německy Swidnitz) se nachází v okrese ChrudimPardubickém kraji. Žije zde 463[1] obyvatel. Obcí protéká řeka Chrudimka a její levostranný přítok Okrouhlický potok.*

Části obce: Svídnice a Práčov

Další Svídnice

Svídnice může označovat více míst *:

v Česku

Pokračovat ve čteníTéma: Obec Svídnice“

Téma: Strádov

Strádov je zřícenina hradu na 70 m vysokém skalnatém ostrohu z červené žuly nad pravým břehem Chrudimky a údolím Libáňského potoka ve Slavické oboře v části zvané Strádovské peklo, jihovýchodně od Práčova, necelý kilometr západně od silnice I/37, v katastrálním území Ochoz u Nasavrk města Nasavrky. Hrad se stejně jako nedaleký Rabštejn liší od tvrze pouze svojí polohou. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.

Pokračovat ve čteníTéma: Strádov“

Téma: Strádovské peklo

Údolí zvané Peklo je začleněno do Slavické obory, kterou založil roku 1776 kníže Auersperg. Obora je proslavena chovem jelení zvěře. Východní část je vyčleněna pro chov muflona. Vede tudy zelená turistická značka z Hradiště na zříceninu hradu Strádova a do Libáně.

V úseku mezi Křižanovickou přehradou a vyrovnávací přehradou Práčov vytvořila řeka Chrudimka v žulových horninách nasavrckého masivu hluboké údolí. Je vidět skalní výchozy, mrazové sruby, sutě a strmé stráně. Nalezneme jak kyselé bučiny,

Pokračovat ve čteníTéma: Strádovské peklo“

Téma: Svídnická Boží muka u seníku

Kříž se nachází na polní cestě mezi škrovádským seníkem a Svídnicí (asi napůl cesty) v katastru Svídnice pod místem zvaným Buršovy hrobky*. Mezi dvěma lipami.

Původně na něm byl umístěn ukřižovaný Ježíš, který se ztratil a dlouho zde bylo jen pískovcové torzo.

V roce 2020 byl kříž obnoven anonymními soukromými osobami, avšak již bez Spasitele. Vedle byla umístěna lavička.

Tento kříž s Ukřižovaným na tesaném pískovcovém podstavci postavili svídničtí rolníci Jan Sýkora a František Bureš na svých pozemcích na  své náklady v r.

Pokračovat ve čteníTéma: Svídnická Boží muka u seníku“

Téma: Bývalá rozhledna Jelení hlava

Rozhledna Jelení hlava budovaná nákladem knížete z Auerspergu.
Místo se nachází v chráněné přírodní rezervaci Strádovské peklo, CHKO Železné hory mimo značené trasy z důvodu ochrany přírody. Toto místo si oblíbil i kníže Auersperg. Proto tu kdysi vznikla rozhledna (dnes je tu jen její torzo), vidět je odtud na jeden důležitý bod na horizontu (mimo záběr). Rozhledna umožňovala pohled do otevřeného pekelského údolí s pastevními loukami a mlýnem a také na zámek Nasavrky. *

 

Pokračovat ve čteníTéma: Bývalá rozhledna Jelení hlava“