Téma: Směsný odpad

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat. A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou … Pokračovat ve čteníTéma: Směsný odpad”

Téma: Místní politické strany

Politické strany by měli v usnadnit společenskou dohodu ve společných věcech. Měly by mít jasné a stabilní ideové a hodnotové zásady, kterým pak dávají voliči ve volbách váhu, se kterou by je ve volebním období měly hájit. Strany jsou dobré zvlášť v případě sporných otázek, protože  se pak hledá snáze konsens několika politických stran, než mnoha … Pokračovat ve čteníTéma: Místní politické strany”

Téma: Domovní odpad

Toto je rozcestník k tématu odpad. Zkusme zde soustředit dobré zkušenosti, co někde třeba funguje, co se někomu osvědčilo a co třeba zase ne. Logický důsledek rostoucí životní úrovně je rostoucí množství domovního odpadu. Zároveň také ale máme více prostředků, času a možností neznečišťovat své životní prostředí. Obecně lze zodpovědné zacházení s odpady omezování produkce … Pokračovat ve čteníTéma: Domovní odpad”

Téma: Snahy osídlovat okolí města

Neustále se město potýká se snahami zabrat a zastavět atraktivnější místa v okolí města. Některé se zatím daří odvrátit (Třešňovka), některé hůře (Vodehnal) …. Jedním z argumentů developerů je, že v současném zastavěném území nejsou dostupná vhodná místa k zastavění. Tento argument by měl být brát vážně a pokud se ukážou jako pravdivý, pak by … Pokračovat ve čteníTéma: Snahy osídlovat okolí města”

Téma: ODS Slatiňany

Zastupitelé navrhovaní stranou (2018-2022 – kandidovali společně s TOP 09): Šťastný Stanislav, Málková Marie, Kolouch Jakub (celkem 192, tedy 13,4 % hlasů) navrhovaní stranou (2014-2018): (žádní) (celkem 41, tedy 3,3 % hlasů) navrhovaní stranou (2010-2014): Tomáš Jehlička; Helena Tomišková; Marie Málková (celkem 204, tedy 13,6 % hlasů) Lidé Petr Lukáš – předseda Magda Lukášová – pokladník Kontakty Web: www.ods.cz/ms.slatinany Email:  ??? Sociální sítě: ??? Osobně: … Pokračovat ve čteníTéma: ODS Slatiňany”

Téma: Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů města vyjadřující předpokládaný vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán sestavuje zpravidla větší skupina autorů s různým odborným zaměřením. Doba … Pokračovat ve čteníTéma: Strategický plán rozvoje města”