Téma: Kunčí – místní část

První zmínka o místní části Slatiňan Kunčí pochází z roku 1512, jako o “Kunšově dvoře”. Obec leží v rovinaté krajině a je obklopena zemědělskou půdou a lesy. V obci jsou dva rybníky Mazánek a Návesní, které se těší hojnému rybolovu. Do katastru obce spadá i oblast Borek, která se rozkládá u řeky Chrudimky a kudy vede Vlastivědná stezka krajem Chrudimky.

Pokračovat ve čteníTéma: Kunčí – místní část”

Téma: Návesní rybník v Kunčí

Návesní rybník v Kunčí je největší v okolí. Kousek od něj směrem k silnici je malý rybník Mazánek. Ani jeden z nich nemá přítok, oba jsou napájeny drenážemi z okolních polí, resp. do Návesního je sveden odtok z Mazánku a odtok z Návesního vede strouhou kolem nádraží do nádrže u nádraží.

Pokračovat ve čteníTéma: Návesní rybník v Kunčí”

Téma: Kanalizace v Kunčí

kombinace gravitační a tlaková kanalizace. Rodinné domy od návsi směr Orel, budou odkanalizovány prostřednictvím tlakové kanalizace.

Dle předběžných podmínek poskytovatele je nutno akci předfinancovat z rozpočtu města a teprve následně žádat o platbu s tím, že žádost o platbu je z časových i technických důvodů vhodné rozdělit pouze na dvě poloviny. Rozpočtované náklady jsou okolo 30 mil. Kč.*1

Při stavbě vodovodu se uvažovalo o vybudování kanalizace s čističkou vedenou do potoka od Návesního rybníka.*2

Pokračovat ve čteníTéma: Kanalizace v Kunčí”

Téma: Bývalý evangelický hřbitov v Kunčí

Evangelický hřbitov se nachází 0,8 km severně od centra obce, byl založen v roce 1786 a je tak typickým zástupcem evangelických hřbitovů, vznikajících na území Rakousko-Uherské monarchie po vydání tolerančního patentu v roce 1781. Výstavba evangelických hřbitovů, ač v té době už povolená, probíhala zpravidla mimo obce. Hřbitovy bývaly situovány do vzdálených míst na hranici katastrálních území, typickým příkladem takové polohy je hřbitov u Kunčí. Nejbližší evangelický kostel se nachází až v centru Slatiňan.

Pokračovat ve čteníTéma: Bývalý evangelický hřbitov v Kunčí”

Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Téma: Osadní výbor Kunčí

Osadní výbor zastupuje zájmy občanů Kunčí před Městem Slatiňany.

Výbor se schází první pátek v měsíci od 19 h v hasičárně v Kunčí.

Výbor by měl být prostředník mezi Městem a místní částí. Vše co se týká Kunčí by město mělo řešit s Osadním výborem a naopak občané mohou se svými věcmi k Městu chodit k Osadnímu výboru, který je ochoten je na městě za ně projednat.

Členové výboru
pověření jednáním s městem

  • David Drahokoupoil –

Pokračovat ve čteníTéma: Osadní výbor Kunčí”

Přepad návesního rybníka byl zvýšen o 10cm

Jako reakce na nízkou hladinu rybníka během extrémně suchého léta 2018 byla zvýšena standardní hladina rybníka při plném stavu o 10 cm (nabetonováním přepadu).

Tedy na -95 cm pod požerákem proti platnému regulačnímu řádu, který stanoví bezpečnostní přepad na úrovni normální hladiny -105 cm.

-95 cm je maximální hladina (při velké vodě) a tu označuje žlutě zvýrazněná měrka na stavidla (viz obr.)

Pokračovat ve čtení “Přepad návesního rybníka byl zvýšen o 10cm”

Návrh: Vést kanalizaci z Kunčí podél strouhy od Návesního rybníka k nádraží

Možná by nebylo nutné čerpat kanalizaci, kdyby se našla cesta “Samospádem” – např. podle strouhy z rybníka “na Orlina” (remízek za nádražím) a dál ke garážím u nádraží.

Od konce Kunčí směrem na Orel (301 m n.m.) k nádraží (264 m n.m.) je spád 35 m na 1,8 km (vzdušné vzdálenosti) *1

Pokračovat ve čteníNávrh: Vést kanalizaci z Kunčí podél strouhy od Návesního rybníka k nádraží”

Posouzení hladin rybníků v Kunčí od Ekomonitoru

Zpráva vypracovaná na žádost Města.

Původní vodoprávní rozhodnutí ze dne 20/01/05 po opravě ze dne 8/2/05 pro Návesní rybník:

  • Nadmořská výška (Bpv) Pevný bod – vrch beton. požeráku 282,80 (+0 cm)
  • Normální hladina shodná s kótou bezpečnostního přepadu 281,90 (-90 cm)
  • Max hladina (při velké vodě) 282,00 (-80 cm)

Referenční body viz tabulka č.2:

  • referenční bod vršek starého stavidla 282,65 m n.m. (+0 cm) odpovídá 282,80 m n.m.

Pokračovat ve čtení “Posouzení hladin rybníků v Kunčí od Ekomonitoru”