Téma: Bývalá prodejna v Trpišově

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Vlivem doby a nových nařízení obec přišla i o dětské hřiště s kolotočem, neboť přestalo splňovat nové normy.

Pokračovat ve čteníTéma: Bývalá prodejna v Trpišově”

Téma: Hostinec Obora

  • stylově zařízená restaurace, sál pro 150 osob s tanečním parketem a barem, salonek pro 30 osob, venkovní terasa s grilem pro 60 osob
  • nabízí ubytováním ve 2, 4 a 5 lůžkových pokojích, apartmán, na každém pokoji soc. zařízení a televize, kapacita 30 lůžek

Kontakty: 775 106 687; ubytovani-oboracentrum.cz; www.hostinec-obora.cz

Pokračovat ve čteníTéma: Hostinec Obora”

Téma: prodej ryb Doležal Trpišov

Ludvík Doležal – Rybniční hospodářství, rybářství a prodej ryb
Trpišov 82
telefon: 776 015 352
e-mail : ryby.dolezalemail.cz

Celková rozloha 1,5 ha. Rodina pokračuje v tradici po Josefovi Doležalovi. Provozuje jeho vnuk Ludvík s bratrem Lukášem, který do Slatiňanských novin uvedl: „Rybník Josef byl dědečkovým největším životním dílem. S našimi předky vybudoval celkem čtyři rybníky, ale tento je velice úrodný. Pokračujeme v rodinné tradici chovu ryb a zanedlouho to bude 100 let,

Pokračovat ve čteníTéma: prodej ryb Doležal Trpišov”

Téma: Trpišovský starý rybník Zeman

Dne 9. října 2018 byla na MěÚ Slatiňany doručena žádost státního podniku Lesy České republiky o vyslovení předběžného souhlasu s názvem rybníka, který se nachází na západ od Trpišova, ve vzdálenosti cca 670 m od vesnice,
v blízkosti silnice ve směru na Šiškovice (viz. přiložená mapa).

Město Slatiňany se proto obrací na občany s prosbou o poskytnutí
případných informací, připomínek či návrhů, vztahujících se k názvu
uvedeného rybníka. Tyto je třeba doručit na MěÚ Slatiňany nejpoz-
ději do 15.

Pokračovat ve čteníTéma: Trpišovský starý rybník Zeman”

Téma: Celní škola

Tzv. Celní škola – Speciální škola ve Slatiňanech, školící středisko Celní správy či policie, či policajtárna leží pod lesem na křižovatce silnic od Monaca do Trpišova a do Škrovádu. Odtud také vede cesta ke Kochánovickým rybníkům.

Adresa: Trpišov 5, 538 21 Slatiňany

Pokračovat ve čteníTéma: Celní škola”

Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny

Revitalizace objektu prodejny potravin v obci Trpišov

Upřesňující podmínky zadání

Historické souvislosti:

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Pokračovat ve čtení “Výsledná představa Místního výboru o přestavbě bývalé prodejny”

Zasedání místního výboru

Přítomni

J. Bleha, P. Michek, J. Blatoňová, R. Kočí, M. Kynclová, A. Pešková, M. Řezníčková, L. Seifert, V. Vachová

Cíl jednání

Stanovit potřeby a požadavky na zpracování studie řešení veřejného prostoru a obecní budovy bývalého obchodu na návsi

Program

1. Informace z projednávání záležitostí obyvatel obce
2. Sepsání návrhu na zpracování stavební studie veřejného prostoru
3. Diskuse a připomínky
4. Shrnutí a závěr

Projednáno
ad 4. Shrnutí a závěr

 OV vznáší požadavek na řešení dopravní situace v křižovatce na silnici před výjezdem z obce směrem na Svídnici  –

Pokračovat ve čtení “Zasedání místního výboru”

Zápis z veřejného projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBYVATEL OBCE TRPIŠOV ze dne 2. 3. 2020
Přítomni: za Trpišov: J. Bleha, P. Michek, J. Blatoňová (členové OV Trpišov) + 34 dalších dospělých obyvatel obce Trpišov (viz přiložená prezenční listina), za MěÚ: Ing. Stanislav Šťastný (místostarosta), Ing. Václav Hoffman (vedoucí odboru výstavby a životního prostředí)

Cíl jednání:

projednat záměr úpravy veřejných prostor v obci Trpišov

Program

1. Historie projektového záměru a důvod požadované změny projektu rekonstrukce budovy obchodu.

Pokračovat ve čtení “Zápis z veřejného projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí”