Téma: Bývalá prodejna v Trpišově

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Vlivem doby a nových nařízení obec přišla i o dětské hřiště s kolotočem, neboť přestalo splňovat nové normy.

Pokračovat ve čteníTéma: Bývalá prodejna v Trpišově”

Téma: Hostinec Obora

  • stylově zařízená restaurace, sál pro 150 osob s tanečním parketem a barem, salonek pro 30 osob, venkovní terasa s grilem pro 60 osob
  • nabízí ubytováním ve 2, 4 a 5 lůžkových pokojích, apartmán, na každém pokoji soc. zařízení a televize, kapacita 30 lůžek

Kontakty: 775 106 687; ubytovani-oboracentrum.cz; www.hostinec-obora.cz

Pokračovat ve čteníTéma: Hostinec Obora”

Téma: prodej ryb Doležal Trpišov

Ludvík Doležal – Rybniční hospodářství, rybářství a prodej ryb
Trpišov 82
telefon: 776 015 352
e-mail : ryby.dolezalemail.cz

Celková rozloha 1,5 ha. Rodina pokračuje v tradici po Josefovi Doležalovi. Provozuje jeho vnuk Ludvík s bratrem Lukášem, který do Slatiňanských novin uvedl: „Rybník Josef byl dědečkovým největším životním dílem. S našimi předky vybudoval celkem čtyři rybníky, ale tento je velice úrodný. Pokračujeme v rodinné tradici chovu ryb a zanedlouho to bude 100 let,

Pokračovat ve čteníTéma: prodej ryb Doležal Trpišov”

Téma: Trpišovský starý rybník Zeman

Dne 9. října 2018 byla na MěÚ Slatiňany doručena žádost státního podniku Lesy České republiky o vyslovení předběžného souhlasu s názvem rybníka, který se nachází na západ od Trpišova, ve vzdálenosti cca 670 m od vesnice,
v blízkosti silnice ve směru na Šiškovice (viz. přiložená mapa).

Město Slatiňany se proto obrací na občany s prosbou o poskytnutí
případných informací, připomínek či návrhů, vztahujících se k názvu
uvedeného rybníka. Tyto je třeba doručit na MěÚ Slatiňany nejpoz-
ději do 15.

Pokračovat ve čteníTéma: Trpišovský starý rybník Zeman”

Téma: Celní škola

Tzv. Celní škola – Speciální škola ve Slatiňanech, školící středisko Celní správy či policie, či policajtárna leží pod lesem na křižovatce silnic od Monaca do Trpišova a do Škrovádu. Odtud také vede cesta ke Kochánovickým rybníkům.

Adresa: Trpišov 5, 538 21 Slatiňany

Pokračovat ve čteníTéma: Celní škola”

Rada města neuvolnila požadované prostředky na studii využití prodejny a návsi v Trpišově

RM vzala na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Trpišov, jehož požadavky ve výši 150 tis. Kč na vypracování nových studií na rekonstrukci prodejny a úpravu návsi nelze v současné době finančně pokrýt z  důvodu klesajících příjmů města ze sdílených daní v souvislosti s koronavirem.*1

Rada doporučila uplatnit tento požadavek při sestavování rozpočtu pro rok 2021.*1

OV Trpišov plánuje s Městem a i s Ing.Arch.Terezou Šmídovou, … Pokračovat ve čtení “Rada města neuvolnila požadované prostředky na studii využití prodejny a návsi v Trpišově”

Zasedání osadního výboru Trpišov 6/20

Na základě projednávaných záležitostí a podnětů od obyvatel obce Trpišov se Osadní výbor Trpišov usnesl na následujících závěrech:

  • PM oslovil p. P. ve věci jeho žádosti o zbudování veřejného osvětlení u jeho domu.

Na základě jednání s panem K. a panem P., bylo zjištěno, že pan K. se plánuje proti záměru výstavby pouličního osvětlení v Trpišově parc. č. 105/2 a 105/4 odvolat. Pan P. na své žádosti netrvá.

  • OV Trpišov vzal na vědomí Usnesení č.

Pokračovat ve čtení “Zasedání osadního výboru Trpišov 6/20”

Bývalá prodejna v Trpišově bude pronajata na uskladnění nábytku

Rada města se rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s panem Petrem Szebestou o pronájmu nebytových prostor v čp. 93 (v bývalé prodejně v Trpišově) pro uskladnění jejich osobních věcí po dobu rekonstrukce domu.

Osadní výbor v Trpišově nebyl o tomto záměru předem informován, dozvěděl se o tom až z úřední desky, kde byl tento záměr nakrátko vyvěšen. Jednostranně tedy písemně požádal Město, aby připravovaná nájemní smlouva nevyloučila případné budoucí úpravy pro obecní účely,

Pokračovat ve čtení “Bývalá prodejna v Trpišově bude pronajata na uskladnění nábytku”