Město uzavřelo dodatek ke smlouvě na odpady zohledňující zákonné přirážky za netřídění. Na platby města za odpady by zatím neměl mít vliv.

Rada města Slatiňany schválila uzavření dodatku ke smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu

Pokračovat ve čtení „Město uzavřelo dodatek ke smlouvě na odpady zohledňující zákonné přirážky za netřídění. Na platby města za odpady by zatím neměl mít vliv.“

Zahájena stavba veřejného osvětlení na TGM za Městským úřadem

V části ulice T. G. Masaryka bude v pondělí 11. července zahájena stavba veřejného osvětlení v úseku od vjezdu do Slatiňan od Chrudimi k Městskému úřadu Slatiňany. Práce budou dokončeny nejpozději do 11. října 2022.

Pokračovat ve čtení „Zahájena stavba veřejného osvětlení na TGM za Městským úřadem“

V první půlce 2022 řešil stavební úřad 5 nepovolených staveb

V posledních letech řešil/zdokumentoval zdejší stavební úřad nepovolené stavby nebo stavby provedené v rozporu s vydaným povolením v následujícím počtu:
– Rok 2022: 5 nepovolených staveb – letošní řízení jsou zatím neukončená, případně ještě nezahájená (provedeno zdokumentování nepovolené stavby)

Sankce za přestupky proti stavebnímu zákonu stanovuje stavební zákon (§ 178 až 181) – lze uložit pokutu, případně i napomenutí.
– Rok 2022: uloženy 2 pokuty ve výši 30.000 Kč, celkem 60.000 Kč*

Pokračovat ve čtení „V první půlce 2022 řešil stavební úřad 5 nepovolených staveb“