Na křižovatce k novým řadovkám v Medunově vznikne odbočovací pruh

Odbočovací pruh od Chrudimi, retardér a zóna 30.*

Tato křižovatka dosud nebyla pro obecné použití, nýbrž jen pro stavbu. Vznik této křižovatky je přípravou pro další dostavování této oblasti, měly by zde vzniknout další doby a bytový dům.

Pokračovat ve čtení „Na křižovatce k novým řadovkám v Medunově vznikne odbočovací pruh“

Návrh: Zrušit automatické vypínání semaforu pro chodce 🗺

Nabízí se nastavit režim semaforu, jak byl dříve: tedy přes den stále zapnutý (pro chodce i auta) a večer buď vypnutý, nebo automat jako teď.

Nový semafor u školy má zvláštní vlastnost: normálně je vypnutý, tj. semafor pro chodce je zhasnutý a pro řidiče bliká žluté světlo. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí červená pro chodce a z blikající oranžové pro auta přeblikne na červenou, poté se rozsvítí zelená pro chodce. Po přejdutí chodců je chvíli zelená pro auta,

Pokračovat ve čteníNávrh: Zrušit automatické vypínání semaforu pro chodce 🗺“

Návrh: Úpravy jízdních řádů

Veřejná hromadná doprava je služba státu občanům

Hlavní termín změny jízdních řádů je druhý víkend v prosinci.

V případě připomínek občana k řádům je nejefektivnější obrátit se na svou obec, Na obcích i krajích bývají radní pověření veřejnou dopravou, na našem městě to je Petr Šotta a na kraji Michal Kortyš.

Pokračovat ve čteníNávrh: Úpravy jízdních řádů“

Návrh: Nabídka spolujízdy organizátory akcí

Spolujízdu by mohlo podpořit, kdyby organizátoři akcí do pozvánek přidali odkaz na spolujízdu

Pravděpodobnost setkání nabídky s poptávkou na spolujízdu by mohl zvýšit odkaz organizátorů akcí na konkrétní server pro spolujízdu.

Spolujízda ulevuje plním silnicím a parkovištím, šetří peníze, přírodu i neobnovitelné zdroje, ale za cenu menšího pohodlí v důsledku a) přizpůsobení se ostatním cestujícím a b) domluvy. V dnešní době většinu cestujících ani peníze nenutí shánět spolucestujícího anebo řidiče,

Pokračovat ve čteníNávrh: Nabídka spolujízdy organizátory akcí“