Téma: Pracovní mapa průchodnosti města pro chodce

Toto je pracovní verze mapy pracovní skupiny v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany . Mapa by měla být podkladem pro firmu připravující General dopravy a parkování a pravděpodobně se dostane i do Strategického plánu rozvoje města.

 

Cílová skupina*: samostatní pěší, pěší 2 vedle sebe, koloběžkáři do 10ti let, chodci s kočárkem, chodci z dvoukolovým vozíkem, vozíčkáři

Níže je pracovní mapa pracovní skupiny,

Pokračovat ve čteníTéma: Pracovní mapa průchodnosti města pro chodce

Téma: Bývalá cesta ve Škrovádě od řeky do slepé ulice za vodou podle Drobílků

Tato cesta přestala být používána poté, co byla před lety zrušena cesta podle řeky z Podskály. Na Podskále ji zahradil (majitel vodní elektrárny) a na ve Škrovádě si ji začlenili do zahrad majitelé domů ve slepé ulici. Zbytek zabrali Drobílkovi. Tato cesta, aktuálně vedoucí nikam, byla v majetku města a město ji směnilo za kus pozemku u kompostárny v roce 2021*.

Pokračovat ve čteníTéma: Bývalá cesta ve Škrovádě od řeky do slepé ulice za vodou podle Drobílků

Téma: Nebezpečné přecházení I/37 u Mazánku

Rekreačními chodci a cyklisty často používaný přechod přes silnici I/37 podle křižovatky silnice od borku na silnici podle Mazánku do Kunčí. Auta zde jezdí velmi rychle a po dokončení obchvatu budou ještě rychlejší, vozovka je široká a tak se dlouho přechází. Chodci mohou špatně odhadnout rychlost vozidel, zvlášť za horší viditelnosti.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné přecházení I/37 u Mazánku

Téma: Nebezpečné přecházení a křižovatky na Škrovádské návsi

Škrovádská náves je vlastně poněkud složitá křižovatka. Některé ulice mají chodníky a některé nemají. Z některých směrů není přehledná a protože skrz ní prochází hlavní silnice a není zde jediný přechod, nemají ani řidiči jedoucí po hlavní důvod zpomalit kvůli křížení, protože mají přednost. Je zde hlavně v pěkných volných dnech velký provoz cyklistů i pěších. Také aut, protože silnice je jediný přístup do domů pod Lesem.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné přecházení a křižovatky na Škrovádské návsi

Téma: Nepřehledný úsek pro chodce kolem Modely

Chodci a cyklisty frekventovaný úsek nepřehledný kvůli zatáčkám, vysoké zdi na jedné straně, vzrostlým stromům na druhé a úzkému profilu. Také zde jezdí auta, je to jediný příjezd do neprůjezdné části Podskála.

Pokračovat ve čteníTéma: Nepřehledný úsek pro chodce kolem Modely

Téma: Silnice od Klapačky k Monaku nebezpečná pro chodce

Úzká a nepřehledná silnice od Trpišova kolem Vrchlického návrší a Ferdinandova vodojemu s horizonty svádějícími k rychlé jízdě je zároveň hojně užívána pěšími turisty jdoucími mezi Klapačkou, Švýcárnou, Hřebčínem a Monacem a dále cykloturisty (cyklotrasa 4112).

Snaha vést chodce sadem pod silnicí prostřednictvím Vilemíniny stezky funguje jen částečně.

Pokračovat ve čteníTéma: Silnice od Klapačky k Monaku nebezpečná pro chodce