Výzva k úpravě dřevin přesahujících do komunikací

Každoročně připomínáme vlastníkům, jejichž pozemkové parcely přiléhají k chodníkům, pozemním komunikacím a veřejnému prostranství, aby si splnili svoji povinnost a přerostlé větve dřevin, zasahujících do průchozích a průjezdních profilů a do prostoru veřejného prostranství, odstranili.

Pokračovat ve čtení „Výzva k úpravě dřevin přesahujících do komunikací“

Návrh: Chodník od návsi ve Škrovádě přes Wiki nahoru k lesu

Ulice od návsi kolem hasičárny a Wiki k lesu je dosti frekventovaná. V tomto směru nemá pro chodce ani moc alternativ. Byla kolem roku 2008 rekonstruovaná a prostor mimo vozovku byl využit na parkovací stání, výhybny a zelené ostrůvky s vysokými obrubníky, které se pro pěší stěží překonávají.

Pokračovat ve čteníNávrh: Chodník od návsi ve Škrovádě přes Wiki nahoru k lesu“

Návrh: Vytvořit bezpečnou cestu nebo chodník pro pěší od klapačky ke Švýcárně a Monacu

Část této trasy lze jít po nezpevněné hliněné Vilemínině stezce, případně třešňovkou. Ale není tam ani jeden přechod a zvlášť podle vodárny jezdí auta dost rychle a není se tam kde uhnout. Navzdory těmto stezkách chodí hodně lidí alejí po silnici.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvořit bezpečnou cestu nebo chodník pro pěší od klapačky ke Švýcárně a Monacu“

Návrh: Dokončit chodník ve Švermově ulici před bytovkami

V roce 2021 byl dokončen nový chodník ve Švermově ulici od parkoviště před bytovkami k Bonetu. Bez chodníku tedy zbyl asi 100 m dlouhý úsek mezi parkovištěm a Dělnickou ulicí *

Během výstavby zde totiž vznikl problém, že projekt počítal se zrušením zeleně mezi parkovištěm a ulicí před polovinou bytovky. Odpůrci, kterým se podařilo najít politickou podporu, navrhovali, že by bylo možné najít jinou cestu pro chodník s využitím ca. 1 m městské zeleně na druhé straně silnice,

Pokračovat ve čteníNávrh: Dokončit chodník ve Švermově ulici před bytovkami“

Návrh: Vybudovat chodník ve Svatojánské ulici

Širší část svatojánské ulici vytvořil soukromý developer, ale v roce 2022 byla převedena na město. Zbytek je města vznikl přirozeně z cest mezi zahradami. Ulicí procházejí chodci do dalších ulic, často pejskaři při procházkách.

V té užší jednosměrné části od hasičárny dolů určitě není standardních 1,5 metrů na chodník, i když skoro metr zabírají vysoké obrubníky se zelení.

V širší části dominují parkující auta a zeleň před ploty, tam je prostor větší,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudovat chodník ve Svatojánské ulici“

Chodníky se opravují, ale na včasnou údržbu se zapomíná

Článek s tímto názvem vyšel v Chrudimských novinách. Autorka si stěžuje, že „Chodníky se sice opravují, zároveň se ale nedá říct, že by se dbalo na jejich údržbu. Než aby se jejich katastrofálnímu stavu předcházelo, raději se počká, až se rozpadnou?“*

Nepřipomíná to situaci ve Slatiňanech? Jaké chodníky se třeba letos opravily u nás, aby se nemusely draze kompletně předělávat jsem se zeptal místostarosty Stanislava Šťastného, který má na starosti investice.

 

Pokračovat ve čtení „Chodníky se opravují, ale na včasnou údržbu se zapomíná“

Téma: Bývalá cesta ve Škrovádě od řeky do slepé ulice za vodou podle Drobílků

Tato cesta přestala být používána poté, co byla před lety zrušena cesta podle řeky z Podskály. Na Podskále ji zahradil (majitel vodní elektrárny) a na ve Škrovádě si ji začlenili do zahrad majitelé domů ve slepé ulici. Zbytek zabrali Drobílkovi. Tato cesta, aktuálně vedoucí nikam, byla v majetku města a město ji směnilo za kus pozemku u kompostárny v roce 2021*.

Pokračovat ve čteníTéma: Bývalá cesta ve Škrovádě od řeky do slepé ulice za vodou podle Drobílků