Téma: Nálezy ve vlacích a autobusech

Nálezy ve vlacích

Na lokální trati mají monopol České Dráhy a ty evidují nálezy přes www.eztraty.cz .

Nálezy v autobusech Deutsche Bahn – Arriva

(zajišťují většinu autobusových linek v ČR)

Řidiči umísťují nálezy na dispečink, kam si lze zavolat na tel. 469660828.

Nálezy v autobusech Bus Vysočina

Řidiči ihned po nálezu informují kancelář dopravce. Popíší nalezenou věc a v drtivé většině případů se cestující sami po telefonu
přihlásí.

Pokračovat ve čteníTéma: Nálezy ve vlacích a autobusech”

Návrh: Město uveřejní nálezy přes eztraty.cz a bude portál patřičně propagovat

Celorepubliková databáze nalezených věcí Ztratos provozující portál eztraty.cz umožňuje firmám, jednotlivcům i obcím vkládat informace o nálezu.

V srpnu 2018 uváděli na svém webu  432 zapojených obcí, což je asi 8 % všech obcí v republice.

Ve Slatiňanech máme desítky míst (některé jsou uvedeny zde), kde jsou ukládány nalezené věci, a nálezcům z řady občanů se oficiálně nenabízí jiný způsob, jak o nálezu dát vědět,

Pokračovat ve čteníNávrh: Město uveřejní nálezy přes eztraty.cz a bude portál patřičně propagovat

Vzhledem k velmi malému počtu evidovaných nalezených věcí Město zatím neuvažuje o zapojení do eztraty.cz ani o zveřejnění seznamu

Město má evidenci nalezených věcí. Tato skutečně není a ani nemusí být veřejná. O nalezené věci jsou občané veřejně informováni prostřednictvím místního rozhlasu a internetových stránek města. Často občané sami volají, že něco ztratili, a zda se daná věc nenašla. Vzhledem k dosavadním zkušenostem a četnosti odevzdávání nalezených věcí (rok 2017 – 2 věci, rok 2018 1 věc), nepovažujeme za potřebné za tímto účelem zřizovat zvláštní internetové stránky. Pokud to charakter nalezené věci vyžaduje, nevylučujeme využití www.eztraty.cz.

Pokračovat ve čtení “Vzhledem k velmi malému počtu evidovaných nalezených věcí Město zatím neuvažuje o zapojení do eztraty.cz ani o zveřejnění seznamu”