Změna e-mailu pro zasílání příspěvků do Ozvěn

Žádáme pisatele a zasilatele příspěvků do Ozvěn, aby počínaje zasíláním  příspěvků do prosincových Ozvěn tyto posílali na mailovou adresu

Zároveň chceme opakovaně požádat o dodržení termínů jednotlivých měsíčních uzávěrek, aby nedocházelo ke komplikacím v harmonogramu zpracování měsíčníku.

Děkujeme za pochopení. Za RR Ozvěn M. Kolouchová*

Pokračovat ve čtení „Změna e-mailu pro zasílání příspěvků do Ozvěn“

Obecní zpravodaj musí poskytnout prostor pro názory všech zastupitelů obce

Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku

Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.*

Pokračovat ve čtení „Obecní zpravodaj musí poskytnout prostor pro názory všech zastupitelů obce“

Odpověď redakční rady Ozvěn na Otevřený dopis

Slatiňany 24.2.2023

Vážený pane Velendorfe,

Děkujeme za Váš otevřený dopis týkající se obsahu Ozvěn Slatiňan. Statut zpravodaje, schválený Radou města v roce 2018, uvádí jako jejich hlavní účel a poslání zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. Zastupitelstva a Rady Města a Městského úřadu. Počínaje březnovým číslem se navrátíme k předchozí praxi stručného rozvedení jednotlivých bodů zasedání Rad a Zastupitelstev města tak, aby si občané mohli udělat podrobnější představu o aktuálních tématech práce těchto orgánů.

Pokračovat ve čtení „Odpověď redakční rady Ozvěn na Otevřený dopis“