Téma: Ozvěny Slatiňan

Měsíčník slatiňanské radnice vycházející od roku 1964 neoficiálně bez registrace a od roku 1971 oficiálně s povolením ONV. V kronice města jsou výtisky od roku 1982. Momentálně vychází v nákladu kolem 1500 výtisků k poslednímu dni předchozího měsíce.

Lze získat:

  • na přelomu měsíce do všech schránek na území města
  • na webových stránkách města
  • přihlášeným chodí z města e-mailem

Příspěvky do Ozvěn zasílejte na členku redakční rady paní Kolouchovou z matriky*.

Pokračovat ve čteníTéma: Ozvěny Slatiňan“

Ozvěny vyšly v novém grafickém stylu

Nedávno zveřejněná identita města určuje také vzhled radničního měsíčníku Ozvěny. Určuje písmo, barvy a grafickou úpravu.

Je pravda, že změna je život a že stávající vzhled Ozvěn byl už trochu okoukaný. A pokud se sjednotí vzhled městských dokumentů a v budoucnu i s webem, bude to vypadat jistě profesionálněji.

Pokračovat ve čtení „Ozvěny vyšly v novém grafickém stylu“

Článek „Neobyvatelná Země“ nebude zveřejněn v Ozvěnách

16.7.2021 jsem poslal ke zveřejnění do Ozvěn zkrácenou verzi článku David Wallace-Wells: Neobyvatelná Země. Je to mnohem horší, než jsme si mysleli.

Redakční rada ho odmítla zveřejnit s následujícím odůvodněním:

Článek „David Wallace-Wells: Neobyvatelná Země. Je to mnohem horší, než jsme si mysleli“ nebude zveřejněn v Ozvěnách Slatiňan. Důvodem tohoto rozhodnutí redakční rady je nesoulad se Statutem Ozvěn Slatiňan. Ozvěny mají vytvářet prostor pro případnou veřejnou diskuzi, rozhovory, ankety,

Pokračovat ve čtení „Článek „Neobyvatelná Země“ nebude zveřejněn v Ozvěnách“

Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,

již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který zabezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za přiměřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investovat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně technický stav je neuspokojivý.

Pokračovat ve čtení „Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města“

Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2021

Ediční plán Ozvěn Slatiňan pro rok 2021. Uzáěvěrny Ozvěny.
Číslo  Uzávěrka
únor 2021 15. 1. 2021
březen 2021 12. 2. 2021
duben 2021 19. 3. 2021
květen 2021 16. 4. 2021
červen 2021 14. 5. 2021
červenec 2021 18. 6. 2021
srpen 2021 16. 7. 2021
září 2021 20. 8. 2021
říjen 2021 17. 9. 2021
listopad 2021 15. 10. 2021
prosinec 2021 19. 11. 2021
leden 2022 9. 12. 2021 … Pokračovat ve čtení „Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2021“

Článek „O stavbě hory aneb proč jeden týden nestačí“ v Ozvěnách málem nevyšel

Podle sdělení autora tento článek v Ozvěnách nejprve zamítli, ale po jeho dopisu ho nakonec otiskli. Pravděpodobně že si rýpl do rady, že vyhověla nářku části občanů a zavedla týdenní svozy.

Pokračovat ve čtení „Článek „O stavbě hory aneb proč jeden týden nestačí“ v Ozvěnách málem nevyšel“

slatinanskenoviny.cz: Článek, který odmítli zveřejnit v Ozvěnách

článek Ach, ta zámecká lobby nedoporučila redakční rada Ozvěn Slatiňan, tedy místního radničního zpravodaje, zveřejnit v listopadovém vydání. Jako zdůvodnění redakční rada uvádí citujeme: „některé části článku se neslučují s ustanovením statutu Ozvěn Slatiňan, schváleného Radou města Slatiňany.“ Bohužel, která konkrétní ustanovení to jsou, redakční rada neuvedla.

Naopak, tak jak se píše v onom statutu, by mělo platit, že Ozvěny Slatiňan vytvářejí prostor pro případnou veřejnou diskusi a komentáře vztahující se k dění ve městě a jeho místních částech.

Pokračovat ve čtení „slatinanskenoviny.cz: Článek, který odmítli zveřejnit v Ozvěnách“

Upoutávka na listopadové téma o Plovárně v Ozvěnách jen za peníze

15.10.2020 jsem požádal o zveřejnění upoutávky s tímto zněním:

Slatinakovo téma na listopad je „Plovárna včera, dnes a zítra“. Nadále budeme sledovat situace ohledně koronaviru týkající se našeho města a další případné aktuality. Na viděnou na slatinak.cz. Robert Koblížek, editor, redaktor.

22.10.2020 jsem dostal odpověď, že jedině jako placenou inzerci za ca. 100Kč

22.10.2020 vzhledem k tomu, že původní text jsem vyhodnotil jako nevhodný k uveřejnění formou placené inzerce,

Pokračovat ve čtení „Upoutávka na listopadové téma o Plovárně v Ozvěnách jen za peníze“

Z výtahu článku o odpadech v Ozvěnách byl odstraněn odkaz na slatinak.cz

Z článku vypadly všechny odkazy na slatinak.cz, konkrétně podtitul „slatinakovo téma na září“ a závěrečný odkaz na web „(Celý článek včetně názorů zastupitelů najdete na slatinak.cz)“.

Článek v Ozvěnách byl koncipován jako výtah delšího článku na slatinaku, kde byly uvedeny i zdroje, prokliky na související témata a názory jednotlivých zastupitelů. Takhle byla výpověď článku poněkud změněna.

Na dotaz, jak se to stalo, jsem dostal odpověď „redakční rada rozhodla neuvádět slatinak.cz“.*1

Pokračovat ve čtení „Z výtahu článku o odpadech v Ozvěnách byl odstraněn odkaz na slatinak.cz“

Redakční rada odmítla uveřejnit druhou část článku o besedě se Syřany v Základní škole

8.10.2015, na začátku velké uprchlické vlny do Evropy v důsledky zintenzivnění bojů v Sýrii (ke které se připojili i migranti z jiných zbídačených zemí) byla uspořádána v hudebně ZŠ beseda se Syřany, kteří utekli před válkou do Čech a bydlí už nějakou dobu v Hradci Králové a v Pardubicích, abychom viděli, co od nich lze čekat.

Z besedě byl připraven článek pro ty, kteří se jí nezúčastnili, který byl pro svůj rozsah rozdělen na dvě části: v první mluvili migranti z Hradce,

Pokračovat ve čtení „Redakční rada odmítla uveřejnit druhou část článku o besedě se Syřany v Základní škole“