Téma: Ozvěny Slatiňan

Měsíčník slatiňanské radnice vycházející od roku 1964 neoficiálně bez registrace a od roku 1971 oficiálně s povolením ONV. Momentálně vychází v nákladu kolem 1500 výtisků k poslednímu dni předchozího měsíce.

Lze získat:

  • na přelomu měsíce do všech schránek na území města
  • na webových stránkách města
  • přihlášeným chodí z města e-mailem

Příspěvky do Ozvěn zasílejte na členku redakční rady paní Kolouchovou z matriky.

Pokračovat ve čteníTéma: Ozvěny Slatiňan”

Ozvěny 4/2009: Staré náměstí v proměně času

Historické jádro vsi, dnes města, se nalézalo v lokalitě tohoto náměstí a tvořilo soubor nepravidelně rozmístěných solitérních venkovských usedlostí. Podle nízkých čísel popisných můžeme je též nazvat podzámčím, jehož osídlené území patřilo založením k nejstarším v katastru, položené pouze na opačném břehu Chrudimky.

Přibližujeme ho ve výřezu mapy stabilního katastru z r. 1839.

V urbanistických studiích z druhé poloviny 20. Století se konstatovalo, že tato stará zástavba nepředstavovala v té době významné objekty z hlediska památkové péče.

Pokračovat ve čtení “Ozvěny 4/2009: Staré náměstí v proměně času”

Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2019

Ediční plán Ozvěn Slatiňan pro rok 2019
Číslo Uzávěrka
Únor 2019 21. 1. 2019
Březen 2019 18. 2. 2019
Duben 2019 18. 3. 2019
Květen 2019 15. 4. 2019
Červen 2019 20. 5. 2019
Červenec 2019 17. 6. 2019
Srpen 2019 22. 7. 2019
Září 2019 19. 8. 2019
Říjen 2019 16. 9. 2019
Listopad 2019 21. 10. 2019
Prosinec 2019 18. 11.

Pokračovat ve čtení “Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2019”

Návrh: V ozvěnách vytvořit svobodný prostor pro opozici

Zástupci ODS a TOP09 se po volbách 2018 vyjádřili (zde a zde), že město potřebuje mít jasnou a silnou opozici.

Podle ceníku z roku 2009 se nesmí do Ozvěn umísťovat inzerce o politických stranách a ostatních subjektech politicky činných. Platí ještě v listopadu 2018.

Aby byla opozice “silná”, musí mít nějakou možnost šířit své opoziční názory. Zatím nejsme v době,

Pokračovat ve čteníNávrh: V ozvěnách vytvořit svobodný prostor pro opozici

Návrh: Zakázat uveřejňování anonymních příspěvků v Ozvěnách

Redakci Ozvěn bych chtěl tímto vyzvat, aby anonymní příspěvky nikdy nezveřejňovala. Anonym je vždy nemravný a jedovatý. Nebo jste se už někdy setkali s anonymem pochvalným?

Ozvěny 2/2019: rada dne 17. 12. 2018 schválila úpravu statutu Ozvěn. Novinkou v pravidlech je zákaz anonymních příspěvků.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zakázat uveřejňování anonymních příspěvků v Ozvěnách

Pravidla pro publikování v Ozvěnách

Rada města Slatiňany schválila nový statut Ozvěn Slatiňan
STATUT ZPRAVODAJE MĚSTA SLATIŇANY

Zpravodaj Ozvěny Slatiňan vydává město Slatiňany, Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany – zdarma včetně distribuce, nákladem 1 560 ks.

Hlavním účelem a posláním zpravodaje je zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. zastupitelstva a rady města a městského úřadu.

Ozvěny Slatiňan poskytují dále informace:

– městského úřadu z oblasti samospráva a státní správy

Pokračovat ve čtení “Pravidla pro publikování v Ozvěnách”

Vzkaz anonymnímu Slatiňanákovi i redakci Ozvěn

V listopadových Ozvěnách vyšel článek nazvaný REAKCE NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, pod kterým byl podepsán jakýsi Slatiňanák. Jednalo se tedy o článek anonymní.

No, nechci s anonymem polemizovat, vyjádřil svůj názor a nenašel dost odvahy se podepsat. Jsou rodiny, které se s dvoutýdenními intervaly svozu odpadu vyrovnají lehce, jsou rodiny, které to mají jen taktak a jsou i takové, které prostě toho odpadu vyprodukují příliš mnoho nebo stále ještě neumí dobře třídit. Ti poslední budou pochopitelně protestovat,

Pokračovat ve čtení “Vzkaz anonymnímu Slatiňanákovi i redakci Ozvěn”