Téma: Ozvěny Slatiňan

Měsíčník slatiňanské radnice vycházející od roku 1964 neoficiálně bez registrace a od roku 1971 oficiálně s povolením ONV. Momentálně vychází v nákladu kolem 1500 výtisků k poslednímu dni předchozího měsíce.

Lze získat:

 • na přelomu měsíce do všech schránek na území města
 • na webových stránkách města
 • přihlášeným chodí z města e-mailem

Příspěvky do Ozvěn zasílejte na členku redakční rady paní Kolouchovou z matriky.

Pokračovat ve čteníTéma: Ozvěny Slatiňan”

Pravidla pro publikování v Ozvěnách

Rada města řešila nashromážděné podněty ke změně pravidel publikování v Ozvěnách za dva roky. Schválila tyto změny:

 • příspěvky musí být elektronicky, protože někdo občas přinesl vytištěný, či ručně psaný článek a úředník ho poté přepisoval do elektronické podoby.
 • Délka článku definovaná počtem znaků, v původním statutu byla psaná A4, což byla poměrně nevypovídající délka.
 • Další je Počet článků v jednom tématu (např. historie) omezen na dva, aby to bylo pro čtenáře zajímavé.

Pokračovat ve čtení “Pravidla pro publikování v Ozvěnách”

Pravidla pro publikování v Ozvěnách

Tato pravidla již nejsou platná, nahradila je pravidla z 21.12.2018

Rada města Slatiňany schválila nový statut Ozvěn Slatiňan
STATUT ZPRAVODAJE MĚSTA SLATIŇANY

Zpravodaj Ozvěny Slatiňan vydává město Slatiňany, Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany – zdarma včetně distribuce, nákladem 1 560 ks.

Hlavním účelem a posláním zpravodaje je zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. zastupitelstva a rady města a městského úřadu.

Pokračovat ve čtení “Pravidla pro publikování v Ozvěnách”

Kompostárna začíná být plná, zvažte likvidaci bioodpadu na vlastním pozemku

V Ozvěnách 5/2018 vyšel článek “Pravidla provozu kompostárny za seníkem ve Škrovádu” s několika prosbami k občanům, kteří ji využívají:

 • Trávu, listí, slupky, plevel apod. „měkký“ odpad odkládejte na plochu před kompostárnou a
 • větve na plochu za kompostárnu.
 • Pokud je část odkládacích ploch označena páskou, na takto označená místa nic neodkládejte
 • Odpad v žádném případě nevhazujte ani do okolí kompostárny.
 • Prosíme také, abyste se před návštěvou kompostárny zamysleli,

Pokračovat ve čtení “Kompostárna začíná být plná, zvažte likvidaci bioodpadu na vlastním pozemku”

Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,

již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který zabezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za přiměřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investovat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně technický stav je neuspokojivý.

Pokračovat ve čtení “Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku a převodu pozemku do vlastnictví města”

Popelnice budou čipovány před domy mezi 3.2. a 31.3.

Vzhledem k novému systému svozu směsného komunálního odpadu bude probíhat avizované čipování popelnic. Žádáme občany, aby nechaly od 3. února do 31. března 2020 své popelnice venku. Venku musí být popelnice po celé toto období a to i mimo svozové dny, i v případě, že budou prázdné.
Instalaci čipu bude provádět svozová firma. Popelnice s nainstalovaným čipem (viz obrázek) může být již uklizena.

upřesnění z hlášení 5.2.: Popelnice stačí mít vykulené v pracovní dny

 

Pokračovat ve čtení “Popelnice budou čipovány před domy mezi 3.2. a 31.3.”

Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2020

únor 2020 16. 1. 2020
březen 2020 14. 2. 2020
duben 2020 13. 3. 2020
květen 2020 17. 4. 2020
červen 2020 15. 5. 2020
červenec 2020 12. 6. 2020
srpen 2020 17. 7. 2020
září 2020 14. 8. 2020
říjen 2020 17. 9. 2020
listopad 2020 16. 10. 2020
prosinec 2020 13. 11. 2020
leden 2020 10. 12. 2020

Pokračovat ve čtení “Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2020”

Ozvěny 4/2009: Staré náměstí v proměně času

Historické jádro vsi, dnes města, se nalézalo v lokalitě tohoto náměstí a tvořilo soubor nepravidelně rozmístěných solitérních venkovských usedlostí. Podle nízkých čísel popisných můžeme je též nazvat podzámčím, jehož osídlené území patřilo založením k nejstarším v katastru, položené pouze na opačném břehu Chrudimky.

Přibližujeme ho ve výřezu mapy stabilního katastru z r. 1839.

V urbanistických studiích z druhé poloviny 20. Století se konstatovalo, že tato stará zástavba nepředstavovala v té době významné objekty z hlediska památkové péče.

Pokračovat ve čtení “Ozvěny 4/2009: Staré náměstí v proměně času”

Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2019

Ediční plán Ozvěn Slatiňan pro rok 2019
Číslo Uzávěrka
Únor 2019 21. 1. 2019
Březen 2019 18. 2. 2019
Duben 2019 18. 3. 2019
Květen 2019 15. 4. 2019
Červen 2019 20. 5. 2019
Červenec 2019 17. 6. 2019
Srpen 2019 22. 7. 2019
Září 2019 19. 8. 2019
Říjen 2019 16. 9. 2019
Listopad 2019 21. 10. 2019
Prosinec 2019 18. 11.

Pokračovat ve čtení “Termíny uzávěrek Ozvěn pro rok 2019”

Návrh: V ozvěnách vytvořit svobodný prostor pro opozici

Zástupci ODS a TOP09 se po volbách 2018 vyjádřili (zde a zde), že město potřebuje mít jasnou a silnou opozici.

Podle ceníku z roku 2009 se nesmí do Ozvěn umísťovat inzerce o politických stranách a ostatních subjektech politicky činných. Platí ještě v listopadu 2018.

Aby byla opozice “silná”, musí mít nějakou možnost šířit své opoziční názory. Zatím nejsme v době,

Pokračovat ve čteníNávrh: V ozvěnách vytvořit svobodný prostor pro opozici