Vzhledem k velmi malému počtu evidovaných nalezených věcí Město zatím neuvažuje o zapojení do eztraty.cz ani o zveřejnění seznamu

Město má evidenci nalezených věcí. Tato skutečně není a ani nemusí být veřejná. O nalezené věci jsou občané veřejně informováni prostřednictvím místního rozhlasu a internetových stránek města. Často občané sami volají, že něco ztratili, a zda se daná věc nenašla. Vzhledem k dosavadním zkušenostem a četnosti odevzdávání nalezených věcí (rok 2017 – 2 věci, rok 2018 1 věc), nepovažujeme za potřebné za tímto účelem zřizovat zvláštní internetové stránky. Pokud to charakter nalezené věci vyžaduje, nevylučujeme využití www.eztraty.cz.

Pokračovat ve čtení “Vzhledem k velmi malému počtu evidovaných nalezených věcí Město zatím neuvažuje o zapojení do eztraty.cz ani o zveřejnění seznamu”

Téma: Veřejné konzultace v rámci EU

Inspirujme se EU (jejíž jsme součástí) a chtějme ovlivňovat věci, které se nás týkají. Neuspokojujme se tím, že v naší zemi se po vzoru komunistů na názor veřejnosti ptá jen málokdo: v demokratickém světe to není normální.

“Pokud se o naše názory zajímá málokdo doma v Česku, proč předpokládat, že je tomu jinak v EU, která podle mnohých kritiků trpí mj. demokratickým deficitem, tedy nedostatkem zaangažování občanů v rozhodovacích procesech. A ono se najednou ukazuje,

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné konzultace v rámci EU”

Téma: E-mailové aktuality z města

V případě zájmu o emailové aktuality z města nahlaste svou e-mailovou adresu osobně, telefonicky nebo e-mailem na Infocentru Slatiňany.

Je možno přihlásit pro příjem informací z těchto oblastí:

  • Hlášení městského rozhlasu
  • Ozvěny Slatiňan
  • Pozvánka na zastupitelstvo města
  • Kulturní akce

Pokračovat ve čteníTéma: E-mailové aktuality z města”

Shromáždit koplexní informace o odpadech na jednom místě na webu města

Ne každý je zrovna v době vydání zpravodaje připraven a otevřen pro informace, které se v něm zrovna probírají.

Naopak dnes všeobecně dostupný internet se přímo nabízí k umístění podobného místa.

Ideálně tedy na stránkách obce udělat snadno nalezitelný odkaz  Odpady, kde tyto informace budou umístěny a aktualizovány.

Mohl by tam být graf znázorňující trend vývoje sběru jednotlivých komodit a nákladů, aby občané měli zpětnou vazbu na své konání.

Pokračovat ve čtení “Shromáždit koplexní informace o odpadech na jednom místě na webu města”

Téma: Znělka městského rozhlasu

Matrikářka Marta Kolouchová vzpomíná, že v 90. letech, když nastoupila, se jako znělka do městského rozhlasu pouštěly různé písně  např. i dechovky. Hudba se pouštěla z gramofonových desek, zařízení pro hlášení bylo pultové s napevno zabudovaným mikrofonem.

Po roce 2000 se začala řešit autorská práva, pouštěla se tedy z desky píseň Heleny Vondráčkové s tím, že desku daroval městu Slatiňany pan Jiří Vondráček (otec Heleny) pro tyto účely. Po nějaké době se však zjistilo,

Pokračovat ve čteníTéma: Znělka městského rozhlasu”

Téma: Slabá účast občanů na zasedáních zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva jsou nejvhodnější cestou k přímému oslovení zastupitelů, radních a starosty. Zde přednesené věci lze prodiskutovat a případně vynést rozhodnutí, na které lze v další činnosti obce navázat.

Ročně se koná ve Slatiňanech 4-6 zasedání. Účast veřejnosti bývá však nízká, účastní se obvykle jen jednotlivci, kteří zde řeší vesměs své osobní zájmy.

Ačkoliv předběžný plán zasedání zastupitelstev je schválen jednou za rok, konkrétní data a program se určuje až před zasedáním.

Pokračovat ve čteníTéma: Slabá účast občanů na zasedáních zastupitelstva”

Téma: Včasné informování o významných společenských věcech

Projekty jako rekonstrukce ulice, změna veřejného osvětlení, zrušení stavebního odboru a další milionové investice by bylo dobré oznámit a vysvětlit občanům dříve, než se o nich rozhodne, aby se mohli podílet demokraticky na rozhodování.

Pokračovat ve čteníTéma: Včasné informování o významných společenských věcech”

Právní stanovisko k žádosti o poskytnutí situace rekonstrukce ulice obcí

Z níže uvedených dokumentů na otevrenaspolecnost.cz vybírám:

  • § 11  InfZ (o odepření poskytnutí) není na danou situaci uplatnitelný. Podle § 3 písm. a) Autorského zákona (AutZ) se na projektovou dokumentaci, pořízenou veřejným investorem, vztahuje úřední licence (výjimka z ochrany autorského práva)
  • Navíc je zcela pochybné, že by projektová dokumentace rekonstrukce ulice splňovala charakteristiku autorského díla. Tu by mohl mít nejvýše nějaký architektonický výkres, řešící estetickou stránku rekonstrukce.
  • i v případě,

Pokračovat ve čtení “Právní stanovisko k žádosti o poskytnutí situace rekonstrukce ulice obcí”

Vybrána firma na rekonstrukci Klášterní ulice

Rada města Slatiňany
projednala na své 102. Schůzi dne 26. 3. 2018:

Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na rekonstruk-
ci části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení, úprava křižova-
tek ulic Tyršova x Nádražní a Tyršova x Palackého ve Slatiňanech
(po vyhodnocení soutěže vybrána spol. MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Staré Hradiště – za 4,5 mil bez DPH)

Pokračovat ve čtení “Vybrána firma na rekonstrukci Klášterní ulice”