Téma: Územní plán Slatiňany

Územní plán představuje společnou dohodu různých subjektů – občanů, úřadů a města, co bude kde na katastru města umístěno.

Územní plán nejde až do detailu, např. vzhled budov či povrch ulic řeší dílčí regulační plány.

Dosud platí územní plán obce (ÚPO) z roku 2006, ale už mnoho let se připravuje nová verze. Podle Stavebního zákona (§188 odst. 1) musí být všechny ÚPO nahrazeny ÚP do roku 2022.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Územní plán Slatiňany“

Členové komise pro územní plán 2022-2026

Ve volebním období 2022-2026, tedy v době (snad už opravdového) dokončení nového územního plánu, jsou odpovědni  za jeho přípravu a připomínkování členové výboru pro územní plánování.

Jsou uvedeni na společném seznamu veřejných činitelů.

Pokračovat ve čtení „Členové komise pro územní plán 2022-2026“

Zrušení regulačního plánu 44/R v Trpišově

Důvodem pro zrušení regulačního plánu pro lokalitu označenou v ÚPO Slatiňany jako 44/R v části obce Trpišov je především skutečnost, že splnil svou roli z hlediska uspořádání nové zástavby v místní části Slatiňan.

Pokračovat ve čtení „Zrušení regulačního plánu 44/R v Trpišově“

Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany – zelené pásy a parčík před Sokolovnou

řešilo a zamítlo zastupitelstvo:

17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu

 

 

Podáno 20.5.2019 na MÚ Chrudim; 5 podepsaných. Text dopisu:

Odesílatelé: viz níže uvedený soupis navrhovatelů

Městský úřad Chrudim
Odbor územního plánování a reg. rozvoje
oddělení územního plánování

Pardubická 67

537 16 Chrudim

Slatiňany, 17. 5. 2019; naše č.j. 190515

Věc:  Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany

K územně plánovacímu návrhu Slatiňany předkládáme na základě informací z veřejného projednání 13.5.2019 následující připomínky:

1)     Plochy veřejné zeleně

  1. a) p.č.

Pokračovat ve čteníPřipomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany – zelené pásy a parčík před Sokolovnou