Nový územní plán vstoupil v platnost

Dnes uběhlo 15 dní o vyvěšení oznámení o schválení nového územního plánu na úřední desce.

Aktuální verze územního plánu je na webu města Chrudim.

Takže už se může vyřizovat povolení pro parkoviště před sokolovnou nebo připravovat nový kulturní dům. Budou zpřísněny podmínky pro stavbu domů pro jednotnější vzhled města atd. Bude těžší některé kontroverzní stavební práce v okolí města (např.

Pokračovat ve čtení „Nový územní plán vstoupil v platnost“

Dlouhá cesta pro územní plán

Územně plánovací dokument zvaný územní plán vymezuje plochy našeho města k jeho všestrannému rozvoji. Stanoví území k zastavění domy pro bydlení, pro služby, výrobu, komunikace a podobně. Dále plochy zeleně, k zemědělskému využití, k rekreaci, vodní plochy atd. Pro každou takto stanovenou plochu jsou v ÚP určeny tzv. regulativy, které stanoví za jakých podmínek lze využití realizovat. To představuje např. max. plochu stavby na předmětném pozemku nebo procento jeho zastavění a další upřesnění.

Město Slatiňany,

Pokračovat ve čtení „Dlouhá cesta pro územní plán“

Poznámky z Opakovaného veřejné projednání Územního plánu

dne 15/2/2023 14:00 v jednací síni MU

představují: Starosta; Havlík z MU Chrudim; p. Baťa z fy Surpmo

hosté – ca. 13, z toho 3 další zastupitelé

Havlík: nyní lze připomínkovat pouze změny od prvního veřejného projednání v roce 2022; připomínky se adresují na MU Chrudim. Pokud vše půjde podle plánu, do léta bychom mohli mít nový ÚP.

Baťa: došlo ke změnám využití několika lokalit, zrušena podmínka vzniku územní studie,

Pokračovat ve čtení „Poznámky z Opakovaného veřejné projednání Územního plánu“