Téma: Územní plán Slatiňany

Územní plán představuje společnou dohodu různých subjektů – občanů, úřadů a města, co bude kde na katastru města umístěno.

Územní plán nejde až do detailu, např. vzhled budov či povrch ulic řeší dílčí regulační plány.

Dosud platí územní plán obce (ÚPO) z roku 2006, ale už mnoho let se připravuje nová verze. Podle Stavebního zákona (§188 odst. 1) musí být všechny ÚPO nahrazeny ÚP do roku 2022.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Územní plán Slatiňany“

Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany – zelené pásy a parčík před Sokolovnou

řešilo a zamítlo zastupitelstvo:

17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu

 

 

Podáno 20.5.2019 na MÚ Chrudim; 5 podepsaných. Text dopisu:

Odesílatelé: viz níže uvedený soupis navrhovatelů

Městský úřad Chrudim
Odbor územního plánování a reg. rozvoje
oddělení územního plánování

Pardubická 67

537 16 Chrudim

Slatiňany, 17. 5. 2019; naše č.j. 190515

Věc:  Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany

K územně plánovacímu návrhu Slatiňany předkládáme na základě informací z veřejného projednání 13.5.2019 následující připomínky:

1)     Plochy veřejné zeleně

  1. a) p.č.

Pokračovat ve čteníPřipomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany – zelené pásy a parčík před Sokolovnou

Členové komise pro územní plán 2010-2014

Ve volebním období 2010-2014, tedy od prvopočátku tvorby nového územního plánu byli odpovědni  za jeho přípravu a připomínkování vždy ve většině členové komise. Jimi byli za Sedmu pan J.Brůžek a pan P. Kolek doplněni panem M. Kubínem /ČSSD/.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na svém 2. zasedání dne 14. 12. 2010 17. Pověření zastupitele – kontaktní osoba ve věci územního plánování (poveřen Bc. Jan Brůžek) *1

Pokračovat ve čtení „Členové komise pro územní plán 2010-2014“

Členové komise pro územní plán 2018-2022

Ve volebním období 2018-2022, tedy v době dokončení nového územního plánu jsou odpovědni  za jeho přípravu a připomínkování vždy ve většině členové výboru pro územní plánování:

Jan Brůžek
strojník, vedoucí směny
Sedma
předseda výboru pro územní plánování, určený zastupitel *1

Daniel Dalecký
podnikatel
TOP 09
člen výboru pro územní plánování

Jiří Urválek
podnikatel, majitel stavebnin
TOP 09
člen výboru pro územní plánování

Dominik Pavliš
revizní technik
KDU-ČSL
člen výboru pro územní plánování

Petr Kolek
pedagogický asistent
Sedma
člen výboru pro územní plánování

 

Pokračovat ve čtení „Členové komise pro územní plán 2018-2022“

Členové komise pro územní plán 2014-2018

V tomto volebním období byl požadavek Sedmy, aby se mohla aktivně podílet na tvorbě územního plánu tak, aby nedocházelo k prosazování požadavků v rozporu z jejich programem. To bylo akceptováno a komise pracovala v letech 2014-2018 ve složení pan T. Růžička , P. Kolek oba Sedma a pan M. Hudec /ANO/. Pan Růžička byl mimo to pověřen zastupitelstvem města jednat se zpracovatelem za zastupitelstvo a předkládat mu připomínky.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na svém 1.

Pokračovat ve čtení „Členové komise pro územní plán 2014-2018“

Téma: Územní studie Škrovád – jihovýchod (2019)

Původní územní studii z roku 2015 nahradila tato (schválena k využití dne 8. 10. 2019), která řeší následující využití pozemků za benzínkou:

Přípustné využití:

  1. Stavby a plochy pro bydlení v rodinných domech do 2 nadzemních podlaží vč. soukromé zeleně, užitkových a okrasných zahrad s možností chovu drobného hospodářského zvířectva a chovu zemědělského zvířectva bez negativního dopadu na obytné prostředí.
  2. Doplňkové stavby a plochy pro chov drobného hospodářského zvířectva a chovu zemědělského zvířectva. 

Pokračovat ve čteníTéma: Územní studie Škrovád – jihovýchod (2019)“