Členové komise pro územní plán 2010-2014

Ve volebním období 2010-2014, tedy od prvopočátku tvorby nového územního plánu byli odpovědni  za jeho přípravu a připomínkování vždy ve většině členové komise. Jimi byli za Sedmu pan J.Brůžek a pan P. Kolek doplněni panem M. Kubínem /ČSSD/.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na svém 2. zasedání dne 14. 12. 2010 17. Pověření zastupitele – kontaktní osoba ve věci územního plánování (poveřen Bc. Jan Brůžek) *1

Pokračovat ve čtení “Členové komise pro územní plán 2010-2014”

Změna č. 1 ÚPO Slatiňany

Dne 30.11. 2012 nabyla účinnosti Změna č. 1 ÚPO Slatiňany, v které byla zásadním způsobem upravena max. velikost staveb v některých zahrádkových a chatových oblastech:

  • Lokalita „V Kaštance“ – 60 m2
  • Lokalita „Píšťovy“ – 120 m2
  • Lokality „K Presům“ – 60 m2

U ostatních zahrádkových a chatových lokalit zůstal tento regulativ nezměněn, tedy původních 25 m2, což před změnou platilo pro všechny lokality.

Zastupitelstvo města Slatiňany 31.

Pokračovat ve čtení “Změna č. 1 ÚPO Slatiňany”

Téma: Stavění domů v rekreačních oblastech

Existují tlaky pro výstavbu domů v rekreačních a zahrádkářských oblastech. Tato výstavba však s sebou nese mnoho problémů pro obce a jejich obyvatele. Proto musí být nějak regulována a podléhat širšímu souhlasu také zastupitelů města a odborníků. Jinak to vede k nebezpečným precedensům: “když si můžou postavit 120 m2 dům (a jezdit až k němu autem) na zahrádce v Píšťovech, proč bych si nemohl totéž na své zahrádce ve Škrovádě ve skalách? “

Co lze stavět ve funkčních plochách slatiňanských zahrádkových a chatových osad,

Pokračovat ve čteníTéma: Stavění domů v rekreačních oblastech”

Nový územní plán zdržuje pořizovatel Město Chrudim

Zastupitelstvu jsem jako předseda výboru pro územní plánování předal zprávu o přípravě nového územního plánu, kde jsem uvedl, že protahování příprav územního plánu je z velké části způsobeno přístupem pořizovatelem našeho nového územního plánu – Městským úřadem v Chrudimi – konkrétně panem Zdeňkem Havlíkem z Oddělení územního plánování.

Pokračovat ve čtení “Nový územní plán zdržuje pořizovatel Město Chrudim”

Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?

Zahrádkářské kolonie a zahrádky byly vytvářeny většinou v klidných místech v okolí obcí.

Příslušná infrastruktura (cesty, chodníky, vedení, kanalizace) byla dimenzována pro jejich svůj původní účel, tedy občasný odpočinek obyvatel bytovek a k umístění pár malých zahrádek.

Poslední desetiletí v důsledku výrazného zvýšení životní úrovně ubývá zájem o tento druh rekreace ve prospěch výstavby vlastních domů.

Prostředí zahrádek mnohé láká svým klidem a blízkostí pro stavbu domu pro trvalé bydlení.

Pokračovat ve čtení “Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?”

Nový územní plán finišuje

V září proběhlo plánované setkání pořizovatele územního plánu se zastupiteli, kteří přednesli asi 40 připomínek, které momentálně projekční firma zapracovává.

Až budou připomínky zapracovány, půjde plán ke schválení zastupiteli, což předpokládáme bude v listopadu.

Pokračovat ve čtení “Nový územní plán finišuje”