Cestováním k míru

Myslím si, že v naší zemi máme díky míru v Evropě, členství v EU a Shengenském prostoru tak dobré možnosti cestování, jaké jsme neměli nikdy v minulosti. I když byly před 100 lety volnější hranice, zase byla obtížnější přeprava a těžší obživa… škoda toho nevyužít. Věřím, že cestování a poznávání lidí jiných kultur, ras i … Pokračovat ve čtení “Cestováním k míru”

Téma: Podpora čtení

Čtení rozvíjí schopnost vyjadřování a představivost, zatímco obrazová média s jen krátkými komentáři tipu televize, rozhlasu, videí a zpráv na internetu a společenských časopisů vedou ke zjednodušujícímu pohledu na vše, a zhoršené schopnosti pojmout složitější věci. Což může vést k větší manipulovatelnosti a menší svobodě. Žel někdy se stane, že ta svoboda je pak omezena … Pokračovat ve čteníTéma: Podpora čtení”

Téma: Spolurozhodování občanů o významných projektech

V demokracii společné věci řídí občané sami. Aby to mohlo fungovat, zvolí ze svého středu pár zastupitelů, kteří je zastupují v řízení společných věcí. Ti zastupitelé pak mezi sebou vyberou ještě pár lidí a jednoho hlavního, kteří méně významné věci rozhodují sami. Do těch nejvýznamnější věcí, jako je územní plán či veřejné stavby, však mají … Pokračovat ve čteníTéma: Spolurozhodování občanů o významných projektech”

Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?

Zahrádkářské kolonie a zahrádky byly vytvářeny většinou v klidných místech v okolí obcí. Příslušná infrastruktura (cesty, chodníky, vedení, kanalizace) byla dimenzována pro jejich svůj původní účel, tedy občasný odpočinek obyvatel bytovek a k umístění pár malých zahrádek. Poslední desetiletí v důsledku výrazného zvýšení životní úrovně ubývá zájem o tento druh rekreace ve prospěch výstavby vlastních … Pokračovat ve čtení “Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?”

Odpadní vody jsou dnes nebezpečnější než dříve

Od doby před několika dekádami, kdy bylo znečištění chemickými látkami velmi patrné, jsme v EU ušli velký kus cesty a nyní máme vůči mnoha škodlivým látkám zavedenou mnohem lepší ochranu. Nicméně od roku 1950 do roku 2000 se objem světové výroby chemických látek zvýšil více než padesátkrát a každý den se po celém světě registruje mnoho nových látek. … Pokračovat ve čtení “Odpadní vody jsou dnes nebezpečnější než dříve”

Dochází k omezení práva nakládat svým majetkem

Svobodná společnost je postavena na právech. Jedním z nich je právo na ochranu soukromého vlastnictví *3). Avšak proti tomu je také právo každého člověka na přístup k přírodním zdrojů, které jsou z principu omezené. Kde jsou tato práva v rozporu, je třeba hledat kompromis. A protože soukromé vlastnictví není na zemi rozděleno rovnoměrně a dále … Pokračovat ve čtení “Dochází k omezení práva nakládat svým majetkem”

Nákladní vozidla zatěžují komunikace 1000x víc, než osobní

Oficiální zpráva Americké dálniční asociace z roku 1962 zmiňuje testy, podle nichž koncentrovaná váha poškozuje asfaltový povrch (v jejich případě dálnic) mnohem více, než hmotnost rozložená. Konkrétně 1 tunová náprava musela projet sledovaný úsek 7550x, aby způsobila stejné opotřebení, jako 1 průjezd 10ti tunové nápravy (typická u naloženého náklaďáku či zadní náprava autobusu). 5ti tunová … Pokračovat ve čtení “Nákladní vozidla zatěžují komunikace 1000x víc, než osobní”

Komunikace s politiky může zlepšit “blbou náladu” ve společnosti

Chtěl bych tím “bojovat” proti “blbé náladě”, jejímž konečným důsledkem jsou autoritáři pan Zeman a pan Babiš (a pan Klaus) ve vedení země. Mnozí mají dojem, že “politiky nezajímají starosti běžných lidí, sedí si tam nahoře a řídí si to sami. Ten Babiš nám ale aspoň zvedne důchody…a že si nahrabe pár miliard….však Kalousek taky … Pokračovat ve čtení “Komunikace s politiky může zlepšit “blbou náladu” ve společnosti”

Pro svobodnou společnost je nutná fungující politika

Politika je prostředek k demokracii, tedy k správě společných věcí občanů samými občany. Bez fungující politiky není demokracie, nýbrž autokracie (monarchie, diktatura apod.). A protože “hodní diktátoři” jsou velice vzácní, a v demokraciích je obecně více svobody k cestování, práci, vzdělání, vyznání a zábavě, což jsou obecně nejvíce uznávané hodnoty, má smysl snažit se si demokracii udržet. … Pokračovat ve čtení “Pro svobodnou společnost je nutná fungující politika”

Cyklistika může odhlečit automobilové dopravě

Jezdit autem je pohodlné, snadné, rychlé a čím dál dostupnější. Zatímco před 20ti lety bylo u každého domu či bytu nejvýš jedno auto, dnes už jsou běžné dvě …  bude hůř. Jenže ulice se tak rychle nezvětšují… Ovšem na některé jízdy není doprava autem proti jiným způsobům dopravy přidanou hodnotou, už třeba jen proto, že … Pokračovat ve čtení “Cyklistika může odhlečit automobilové dopravě”

Je plýtvání peněz, pokud bereme vlaky jen jako takové autobusy na kolejích

Mně se líbí pojetí, že by železniční doprava – a to i ta regionální – u nás měla být pojata jako doprava dálková, meziměstská, rychlá. Obsluhu jednotlivců mezi vesnicemi by měly provádět autobusy, které na ty vlaky ale musí být navázané, čekat při zpoždění, neujet poslednímu spoji apod. To je podle mě jediná cesta, jak … Pokračovat ve čtení “Je plýtvání peněz, pokud bereme vlaky jen jako takové autobusy na kolejích”

Fungující hromadná doprava snižuje zatížení individuální dopravou

Funkční hromadná doprava by mohla pomoci nezvyšovat tolik individuální dopravu; každé auto, které se ve slatiňanech nekoupí, protože stačí autobusy, vlaky a spolujízda, ušetří 3m2 pro chodce, jízdu, cyklisty, děti. Fungující hromadná doprava rozhoduje mimojiné o tom, jestli si rodina pořídí 2.či 3. auto. A právě tahle auta navíc už se často nevejdou na pozemek … Pokračovat ve čtení “Fungující hromadná doprava snižuje zatížení individuální dopravou”

Je nutné stále připomínat minulá selhání společnosti

Lidé jsou stále stejní. Touhy a potřeby, které řídí lidské konání, byly za antického Řecka podobné jako dnes. Přitom naše společnost je objektivně bohatší a soužití lidí klidnější, než dříve, kdy bylo přitom násobně méně lidí. Co je tedy dnes jinak? Dnes umíme účinněji získávat prostředky k žití, ale také máme účinnější společenská pravidla. Jak … Pokračovat ve čtení “Je nutné stále připomínat minulá selhání společnosti”

Pěší doprava je pro obec prospěšná

Průchody mohou pomoci odlehčení automobilové dopravy v obci, když se někdo rozhodne jít pěšky, když by jinak jel autem. Navíc nebude v cíli své cesty (např. před Málkem nebo před školou nebo před ústavem) vyžadovat další místo na parkování. Pěší se snáze potkají se spoluobčany, než řidiči. A čím méně se potkáváme, tím více jsme … Pokračovat ve čtení “Pěší doprava je pro obec prospěšná”

Téma: Dotace mohou být někdy i prospěšné

Dotace na jedné straně pokřivují trh, na druhé straně vyrovnávají přirozené nepříznivé sebestředné motivace člověka. Jsou tedy oblasti, kde dotace mohou pomoci společnému dobru, kde by čistě liberální prostředí vedlo ke společenství džungle, kde jsou všichni vydáni napospas malé skupině silných. Názorně nutnost regulace popisuje ekonomický model Tragédie občiny – Wikipedie . A dotace jsou právě jedním … Pokračovat ve čteníTéma: Dotace mohou být někdy i prospěšné”