Téma: Čistota ovzduší

Je několik typů znečišťování ovzduší

Chemikálie nebezpečné pro dýchání

např.  Oxid siřičitýOxidy dusíkuOxid uhelnatýPřízemní ozonBenzenBenzopyren

Skleníkové plyny

např. oxid uhličitýmetanozonoxid dusnýfluorované uhlovodíky (HFC a PFC); 

Pokračovat ve čteníTéma: Čistota ovzduší“

V popelnicích stále končí velká část tříditelného odpadu. Aby to nemuselo město řešit, vylepšuje čísla železem ze sběru.

Stále víc než polovina vytříditelného odpadu končí v popelnicích.

Pokračovat ve čtení „V popelnicích stále končí velká část tříditelného odpadu. Aby to nemuselo město řešit, vylepšuje čísla železem ze sběru.“

Zákaz kotlů na uhlí se posune o dva roky na září 2024

Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky na 1. září 2024 Posun zákazu provozu kotlů první a druhé emisní třídy je zakotven v novele zákona o ochraně ovzduší. Kabinet chce podle ministryně ulehčit domácnostem aktuálně zatíženým inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu. Bude se to podle ní týkat minimálně 150.000 domácností.

Pokračovat ve čtení „Zákaz kotlů na uhlí se posune o dva roky na září 2024“

Lepší ovzduší v zimě? Konec kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2022. Kraj zadotuje výměnu finančně slabším.

Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující kotle na tuhá paliva zařazené do emisní třídy 1 a 2, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa

Pokračovat ve čtení „Lepší ovzduší v zimě? Konec kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1.9.2022. Kraj zadotuje výměnu finančně slabším.“

Téma: Veřejné informace o znečištění ovzduší

Aktuální nahlášená množství různých splodin ve srovnání s dalšími znečišťovateli lze nalézt na interaktivní mapě znečišťovatelů Znečišťovatelé pod lupou. Aplikace umí vytvářet i žebříčky znečišťovatelů pro různé kategorie emisí v zadaném okruhu – například nejvýznamnější producenti skleníkových plynů do 20 km od Slatiňan za rok 2016 jsou zde.

Mapa využívá informace z Integrovaného registru znečišťování (IRZ)spravovaného Ministerstvem životního prostředí.

V IRZ se však nenacházejí veškeré emise,

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné informace o znečištění ovzduší“

Ministerstvo uvolnilo další peníze pro 3.vlnu kotlíkových dotací

O peníze musí ale ještě požádat kraj, u kterého pak žádají občané.

Ministerstvo životního prostředí vyšlo vstříc poptávce občanů po dotacích na výměnu zastaralých kotlů v rámci třetí vlny kotlíkových dotací. Na výměnu domácího vytápění uvolní dalších 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám.

Dotace jsou určeny na žádosti, které kraje přijaly do tzv. zásobníků projektů. O peníze mohou kraje žádat Státní fond životního prostředí ČR od 18. listopadu 2019.

Pokračovat ve čtení „Ministerstvo uvolnilo další peníze pro 3.vlnu kotlíkových dotací“

Není jedno, čím topíme

Čistota ovzduší má velký vliv na zdraví člověka. Za den prodýchá každý z nás asi 20 kg vzduchu.  Plicní tkáň je náchylná k pohlcování škodlivin a jejich následnému transportu po celém těle krevním řečištěm. Více než třeba trávicí trakt. Následky dýchání exhalací z tuhých paliv na náš číhají v podobě průduškového astmatu, alergie nebo třeba i rakoviny.  Podle nedávných výzkumů má díky znečištěnému ovzduší v průměru jeden Čech o devět měsíců kratší život. Jde o statistický údaj,

Pokračovat ve čtení „Není jedno, čím topíme“

4. kolo kotlíkové dotace na výměnu ručního kotle na uhlí či dřevo

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě na území Pardubického kraje za zdroje tepla:
• kotel kombinovaný (uhlí + biomasa) s automatickým přikládáním
• kotel na biomasu (ruční i automatický)
• tepelné čerpadlo
• plynový kondenzační kotel

Datum vyhlášení výzvy 5. září 2018
Datum zahájení příjmu žádostí 9. října 2018
Datum ukončení příjmu žádostí 10. prosince 2018

Pokračovat ve čtení „4. kolo kotlíkové dotace na výměnu ručního kotle na uhlí či dřevo“