Téma: Čistota ovzduší

Je několik typů znečišťování ovzduší Chemikálie nebezpečné pro dýchání např.  Oxid siřičitý; Oxidy dusíku; Oxid uhelnatý; Přízemní ozon; Benzen; Benzo[a]pyren Skleníkové plyny např. oxid uhličitý; metan; ozon; oxid dusný; fluorované uhlovodíky (HFC a PFC); fluorid sírový; tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC); halony; řada dalších plynů (např. SF5CF3, NF3, CF3I). Látky poškozujících ozónovou vrstvu např. Freony (CFC); Halony; Měkké freony (HCFC); Methylbromid; Tetrachlormethan (chlorid uhličitý); 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform) Zdroj: arnika.org Zdroj: IRZ (integrovaný registr … Pokračovat ve čteníTéma: Čistota ovzduší”

Téma: Znečištění ovzduší v zimních, jarních a podzimních měsících kouřem

Občan: “dojíždím pravidelně z Pardubic autobusem a když vystoupím ve Slatiňanech, tak zde mnohdy cítím z celé cesty nejhorší vzduch. Možná to je údolím nebo se u nás víc kouří nebo to je tím, co lidi pálí; ale mělo by se to řešit – jde o pohodu i o zdraví” Hlavní příčiny jsou dvě: kotle … Pokračovat ve čteníTéma: Znečištění ovzduší v zimních, jarních a podzimních měsících kouřem”