Systémy zpětného odběru opadu

ASEKOL, a.s.
historická elektrozařízení, baterie od r. 2005,

ELEKTROWIN a.s.
odběr velkých a malých domácích spotřebičů, baterie od r. 2005

EKOLAMP s.r.o.
sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení od 2005

ELTMA (ELT Management Company Czech Republic s.r.o.)
zpětný odběr pneumatik

Pokračovat ve čtení “Systémy zpětného odběru opadu”

Návrh: papír suchý a čistý – do sběrného dvora

V Recyklingu ve Slatiňanech lze likvidovat papír:

Noviny, časopisy, letáky – výkup
nevadí

  • kovové spony
  • tvrdý papír (např. čtvrtky, krabičky od léků)
  • průhledná okénka obálek
  • laminovaný papír

Vadí

odstraňte a spalte nebo vhoďte do směsného odpadu

  • tvrdé obaly vázaných knih
  • mastný a znečištěný papír

Karton – výkup

Myslí se tím papírová lepenka používaná např. na velké krabice,

Pokračovat ve čteníNávrh: papír suchý a čistý – do sběrného dvora”

Návrh: bioodpad – suchý spálit

(článek z Ozvěn)

Pálit listí, trávu, větve, popř. jiný odpad rostlinného původu v otevřených topeništích, je možné pouze za těchto podmínek:

– dle § 16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je možné v otevřeném ohništi spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Ten kdo jedná v rozporu s §16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se dopouští přestupku podle § 23 písm. a) zák.

Pokračovat ve čteníNávrh: bioodpad – suchý spálit”

Plán svozu kontejnerů na tříděný odpad

Svozové dny:
Plasty: každé pondělí
Papír: v lichém týdnu pátek, v sudém týdnu středa
Barevné sklo: první sudý čtvrtek v měsíci
Bílé sklo: 1× za 2 měsíce (v pátek)
Na ostatní odpady (textil, obuv, hračky, kovy, elektrozařízení a olej
a tuk) nejsou svozové dny přesně určeny – svoz dle potřeby.

Pokračovat ve čtení “Plán svozu kontejnerů na tříděný odpad”

Návrh: papír suchý a čistý – do kontejneru

vhazujte:

noviny, časopisy, knihy bez vazby, sešity, kartony, lepenka, papírové sáčky,..

nevhazujte:

papír znečištěný a zamaštěný, pauzovací papír, dětské plenkové kalhotky, pytle od chemikálií a od cementu, papír potažený fólií, papír asfaltovaný, voskovaný, dehtovaný apod.

Pokračovat ve čteníNávrh: papír suchý a čistý – do kontejneru”

Návrh: Bezplatné nebo dotované půjčování drtičů větví

V některých obcích motivují občany nevozit větve ze zahrad za obec také tím, že zapůjčují štěpkovače. Naštěpkované větve lze pak zlikvidovat i na pozemku, např. do kompostu nebo s nimi po vysušení zatopit.

Ne každý má peníze k zakoupení a místo k uskladnění pořádného štěpkovače, nemluvě o tom, že levné štěpkovače ze supermarketů moc nevydrží a jsou jen na tenké větve do 2 či 3 cm. Štěpkovače také potřebují údržbu, hlavně broušení nožů,

Pokračovat ve čteníNávrh: Bezplatné nebo dotované půjčování drtičů větví”

Drtiče nabízené TOMSem jsou pro občany obtížně využitelné

V TOmsu nabízejí jen dva štěpkovače – ten malý je hrozně pomalý a jen na malé větve a ten velký je vysoký 110 cm a vozí se na výšku, takže ho zase člověk neodveze osobákem, je na to potřeba náklaďák nebo dodávka a taky je mají dost drahé.

Pokračovat ve čtení “Drtiče nabízené TOMSem jsou pro občany obtížně využitelné”