Téma: Skládkování směsného odpadu

Směsný odpad z našeho města jde většinou na skládku v Nasavrkách. V Hlinsku je podobná, i když menší.

Ze skládek se např. uvolňuje značné množství metanu přispívajícího ke globálnímu oteplování a hrozí kontaminace podzemních vod, znehodnocují krajinu atd.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Skládkování směsného odpadu”

Téma: Spalovna odpadu Termizo v Liberci

Spalovna komunálních odpadů v Liberci o celkové roční kapacitě přes sto tisíc tun odpadů byla do plného provozu uvedena v roce 2000. Její výstavba stála více než 1,7 miliardy Provozuje ji akciová společnost Termizo, jejímž většinovým vlastníkem je PPF.

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovna odpadu Termizo v Liberci”

Téma: Skládka komunálního odpadu Hlinsko

Skládku v Hlinsku u Srní vybudoval OPOS Chrudim (okresní podnik služeb) v 80. letech. Od té doby je v provozu a ukládá se na ní směsný odpad. Skládka dodnes funguje a provozují ji Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Pokračovat ve čteníTéma: Skládka komunálního odpadu Hlinsko”

Návrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Vyjednat se svozovou firmou – nejlépe zakotvit do smlouvy pod pokutou – aby svoz na hlavních silnicích (TGM, Švermova, Škrovádská a Vítězství) a ulicích u školy (Neumannova, Školská, Raisova, Staré Náměstí a Nerudova) nebyly (snad kromě svozovou firmou ihned ohlášených výjimečných odůvodněných případů) pravidelně sváženy během dopravní špičky, tj. mezi 7 a 8:30h a dále mezi 15 a 17h.

Už mnoho let se v pondělí mezi 7 a 8:30h sváží popelnice v TGM.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Téma: Způsoby účtování směsného odpadu

Směsný odpad lze účtovat buď

Poplatek podle individuální smlouvy

každý občan nebo každá domácnost má podepsanou smlouvu s městem o likvidaci odpadů

+ flexibilní – ve smlouvě může být téměř cokoliv

– velmi pracné – u nás je přes tisíc domácností a subjektů, před 4 tis. občanů

– pokud občan nepodepíše smlouvu, nemusí z ní plnit (platit) – někteří by to mohli zneužívat a těžko bychom je k tomu donutili

Tak to funguje např.

Pokračovat ve čteníTéma: Způsoby účtování směsného odpadu”

Odpady v Mošnově

Obec Mošnov leží na Severní Moravě a má 724 obyvatel.

Od roku 2013 má každá domácnost uzavřenou smlouvu s obcí o svozu popelnic podle četnosti. Obec aktualizuje smlouvu formou vyhlášek. Do té doby tam platili za občana, jako u nás.

ceny pro rok 2019

1. Cena za vývoz 1 ks popelnice:
110 lit. 1 x 14 dní 1.460,- Kč/rok, zelený štítek
110 lit. 1 x 30 dní 840,- Kč/rok,

Pokračovat ve čtení “Odpady v Mošnově”

Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech

stav k 2019:

Svoz 1x týdně
svoz 1x za 14 dní
svoz měsíčně
dvouměsíční svoz
rok
zdroj

Červený Kostelec
3650,-
1 830,-
950,-
520,-
2019
PV 15/3/2019

Hronov /u Náchoda/
3200,-
2100,-
1500,-
1100,-
2019
PV 15/3/2019 … Pokračovat ve čtení “Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech”

Čipy versus samolepky – technické možnosti evidence svezených nádob

Z prezentace firmy ISES:

Čtení RFID čipů je automatické, nevyžaduje platit pracovníka, který je nutný pro snímání čárových kódů; čtečka čipů je levná, stojí pár tisíc, na rozdíl od váhy popelnic, ta stojí milion.

Samolepky s čárovým nebo QR kódem jsou zase levnější a mají menší počáteční náklady, ale zase vyžadují ruční sejmutí při každém svozu.

Cena jednoho čipu je třeba 30Kč, jedna samolepka vyjde na koruny.

Pokračovat ve čtení “Čipy versus samolepky – technické možnosti evidence svezených nádob”

Téma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají

Od roku 2017 byla snížena četnost svozu směsného odpadu na většině města z týdenní četnosti na čtrnáctidenní jako motivace k většímu třídění. Tento předpoklad se splnil, množství směsného odpadu za rok 2017 kleslo skoro o 1/3, ale objevily se stížnosti občanů na zápach v teplých měsících v okolí popelnic, do kterých někteří občané vhazují stále ještě bioodpad.

Podle pracovníka firmy JRK popelnice zapáchá, když se do ní dá, co tam nepatří,

Pokračovat ve čteníTéma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají”

Téma: Snižování produkce směsného odpadu

Jak roste naše životní úroveň, tak roste i množství produkovaného odpadu. A přitom směsný odpad je nejhůře zpracovatelný a využitelný, proto mají snahy o jeho redukci větší smysl, než u ostatních odpadů.

Aby stát motivoval k redukci směsného odpadu, zvyšuje každoročně poplatek za skládkování z 500 Kč v roce 2015 postupně až na 2000 Kč v roce 2024 (zdroj)

Pokračovat ve čteníTéma: Snižování produkce směsného odpadu”

Odpady v Bakově nad Jizerou

Bakov nad Jizerou s 3600 obyvateli počátkem roku 2019 soutěží nový systém evidence směsného a tříděného odpadu.

Technické zajištění je patrné ze zadávací dokumentace:

Součástí plnění je také: (…)Dodat každoročně zadavateli identifikační známky na nádoby na SKO a separované odpady a to nejdéle do 1. ledna aktuálního roku. Známky musí obsahovat minimálně „Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou“, údaj o roku platnosti,

Pokračovat ve čtení “Odpady v Bakově nad Jizerou”