Poplatek za odpady pro firmy pro 2020

RM schválila ceny platné od 1. 1. 2020 pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání (dále jen firmy), které budou v souladu se zákonem o odpadech využívat odpadový systém města Slatiňany (vyjma možnosti využívání sběrného dvora), a to:

  • ve výši 2.270,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný komunální odpad o objemu 110 nebo 120 l
  • ve výši 2.570,- Kč bez DPH/rok pro odvoz nádoby o objemu 140 l,

Pokračovat ve čtení “Poplatek za odpady pro firmy pro 2020”

Téma: Likvidace odpadu pro právnické osoby

O výši poplatku rozhoduje Rada města. Platí pro právnické osoby a příspěvkové organizace Města (ale u těch to je “z kapsy do kapsy”). Firmy si mohou odpady řešit i jinak – některé mají dohodu s Chrudimskými technickými službami nebo s AVE na přímo. *1.

Do systému je připojeno kolem 50 firem s ca. 100 nádobami a dalších 30 nádob vlastní město (v chatových oblastech apod.)*2.

Pokračovat ve čteníTéma: Likvidace odpadu pro právnické osoby”

Poplatek za odpady pro občany je 590 Kč/os/rok pro 2017

Poplatek je pro rok 2017 stanoven ve výši 590 Kč/osobu/rok.

Poplatek byl pro rok 2017 stanoven především na základě kalkulovaných výdajů souvisejících s odpadovým systémem města Slatiňany, které lze v roce 2017 očekávat, a to tyto (Výdaje (v Kč)/rok):

Popelnice – směsný komunální odpad (cca 1060 t/rok) 1 800 000Kč
částka vychází z výběrového řízení z roku 2016, svozová společnost AVE odpadové hospodářství s. r. o. předložila nejnižší nabídku, o 112 000 Kč nižší než druhý uchazeč (Technické služby Chrudim s.

Pokračovat ve čtení “Poplatek za odpady pro občany je 590 Kč/os/rok pro 2017”

Návrh: V letošním bude vypsáno výběrové řízení na odpady

V letošním bude vypsáno nové výběrové řízení na zajištění celého odpadového systému města Slatiňany. Nyní je možnost ovlivnit, jak budou účtovány a fungovat odpady v dalších letech.
Důvody:

  1. ukončení stávající smlouvy na svoz a využití tříditelných složek odpadu (plasty, sklo, papír a nápojové kartony) k 31. 12. 2019
  2. přijetí podnětu současného provozovatele sběrného dvora, tj. společností Recycling-kovové odpady a. s. (ve věci úpravy ceníku, platného od 1.

Pokračovat ve čteníNávrh: V letošním bude vypsáno výběrové řízení na odpady”

Harmonogram svozu popelnic pro 2020

V letním období od 1. června 2020 do 30. září 2020 a přes Vánoce od 21. do 31. prosince 2020 bude odpad svážen 1x týdně.

Po zbytek roku bude odpad svážen 1x za 14 dní s tím, že svoz bude probíhat vždy v lichém týdnu a svozové dny (pondělí a úterý) včetně lokací tak, jak tomu bylo v roce 2018.

Slatiňany – východně od řeky, Borek

běžný svoz: každé liché pondělí,

Pokračovat ve čtení “Harmonogram svozu popelnic pro 2020”

Spálení zredukuje množství odpadu

Spálením ve spalovně se komunální odpad zredukuje hmotnostně na 1/3, objemově asi na 1/10. Z toho je 10% popílek a 90% struska. Ty se pak skládkují anebo využívají ve stavebnictví např. k zásypu potrubí, vedení nebo pod dlažbu. Obojí bohužel může obsahovat těžké kovy, toxické látky a karcinogeny vzniklé hořením.

Využití odpadu ze spaloven není legislativně příliš řešeno a sledováno, takže se ani pořádně neví, kolik jakého odpadu bylo takto kde a jak použito.

Pokračovat ve čtení “Spálení zredukuje množství odpadu”

Téma: Spalovna odpadu Termizo v Liberci

Spalovna komunálních odpadů v Liberci o celkové roční kapacitě přes sto tisíc tun odpadů byla do plného provozu uvedena v roce 2000. Její výstavba stála více než 1,7 miliardy Provozuje ji akciová společnost Termizo, jejímž většinovým vlastníkem je PPF.

Dluh za spalovnu v Liberci skončil v balíku Konsolidační banky a doplatili jsme tak na něj všichni.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovna odpadu Termizo v Liberci”

Spalovny dlouhodobě nemotivují ke snižování produkce odpadů

Spalování je nejdražší a nejméně účinným způsobem výroby energie nebo nakládání s odpady. Spalovny ke splacení investic vyžadují stálý přísun paliva na dalších 25-30 let, proto místní samosprávy musí dodávat stálý objem odpadů po dohodnutou dobu. Jejich neřestí je i tlak na prolomení zákazu dovozu odpadů ze zahraničí.

Spalovny takto brzdí výstavbu jiných technologií zpracování odpadů – recyklace, opětovného užití, kompostování – po desítky let.

Pokračovat ve čtení “Spalovny dlouhodobě nemotivují ke snižování produkce odpadů”

Spalovny odsávají finance na úkor skutečných projektů zelené energie

Spalovny jsou nákladné na výstavbu, provoz a modernizaci. Stojí miliardy korun. Aby se je vyplatilo postavit, vyžadují veřejné dotace a zatěžují veřejné rozpočty.

Dluh za spalovnu v Liberci například skončil v balíku Konsolidační banky a doplatili jsme tak na něj všichni. Podobně spalovna nebezpečných odpadů zadlužila město Plzeň desítkami milionů korun.

Spalovnáři většinou provozují teplárny a tvrdí, že vzhledem k velkému podílu odpadu “biologického” původu (např. papír nebo jiné organické látky) spalovny produkují zelenou energii.

Pokračovat ve čtení “Spalovny odsávají finance na úkor skutečných projektů zelené energie”