Návrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Vyjednat se svozovou firmou – nejlépe zakotvit do smlouvy pod pokutou – aby svoz na hlavních silnicích (TGM, Švermova, Škrovádská a Vítězství) a ulicích u školy (Neumannova, Školská, Raisova, Staré Náměstí a Nerudova) nebyly (snad kromě svozovou firmou ihned ohlášených výjimečných odůvodněných případů) pravidelně sváženy během dopravní špičky, tj. mezi 7 a 8:30h a dále mezi 15 a 17h.

Už mnoho let se v pondělí mezi 7 a 8:30h sváží popelnice v TGM.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Odpady v Mošnově

Obec Mošnov leží na Severní Moravě a má 724 obyvatel.

Od roku 2013 má každá domácnost uzavřenou smlouvu s obcí o svozu popelnic podle četnosti. Obec aktualizuje smlouvu formou vyhlášek. Do té doby tam platili za občana, jako u nás.

ceny pro rok 2019

1. Cena za vývoz 1 ks popelnice:
110 lit. 1 x 14 dní 1.460,- Kč/rok, zelený štítek
110 lit. 1 x 30 dní 840,- Kč/rok,

Pokračovat ve čtení “Odpady v Mošnově”

Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech

stav k 2019:

Svoz 1x týdně
svoz 1x za 14 dní
svoz měsíčně
dvouměsíční svoz
rok
zdroj

Červený Kostelec
3650,-
1 830,-
950,-
520,-
2019
PV 15/3/2019

Hronov /u Náchoda/
3200,-
2100,-
1500,-
1100,-
2019
PV 15/3/2019 … Pokračovat ve čtení “Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech”

Čipy versus samolepky – technické možnosti evidence svezených nádob

Z prezentace firmy ISES:

Čtení RFID čipů je automatické, nevyžaduje platit pracovníka, který je nutný pro snímání čárových kódů; čtečka čipů je levná, stojí pár tisíc, na rozdíl od váhy popelnic, ta stojí milion.

Samolepky s čárovým nebo QR kódem jsou zase levnější a mají menší počáteční náklady, ale zase vyžadují ruční sejmutí při každém svozu.

Cena jednoho čipu je třeba 30Kč, jedna samolepka vyjde na koruny.

Pokračovat ve čtení “Čipy versus samolepky – technické možnosti evidence svezených nádob”

Téma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají

Od roku 2017 byla snížena četnost svozu směsného odpadu na většině města z týdenní četnosti na čtrnáctidenní jako motivace k většímu třídění. Tento předpoklad se splnil, množství směsného odpadu za rok 2017 kleslo skoro o 1/3, ale objevily se stížnosti občanů na zápach v teplých měsících v okolí popelnic, do kterých někteří občané vhazují stále ještě bioodpad.

Podle pracovníka firmy JRK popelnice zapáchá, když se do ní dá, co tam nepatří,

Pokračovat ve čteníTéma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají”

Téma: Snižování produkce směsného odpadu

Jak roste naše životní úroveň, tak roste i množství produkovaného odpadu. A přitom směsný odpad je nejhůře zpracovatelný a využitelný, proto mají snahy o jeho redukci větší smysl, než u ostatních odpadů.

Aby stát motivoval k redukci směsného odpadu, zvyšuje každoročně poplatek za skládkování z 500 Kč v roce 2015 postupně až na 2000 Kč v roce 2024 (zdroj)

Pokračovat ve čteníTéma: Snižování produkce směsného odpadu”

Odpady v Bakově nad Jizerou

Bakov nad Jizerou s 3600 obyvateli počátkem roku 2019 soutěží nový systém evidence směsného a tříděného odpadu.

Technické zajištění je patrné ze zadávací dokumentace:

Součástí plnění je také: (…)Dodat každoročně zadavateli identifikační známky na nádoby na SKO a separované odpady a to nejdéle do 1. ledna aktuálního roku. Známky musí obsahovat minimálně „Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou“, údaj o roku platnosti,

Pokračovat ve čtení “Odpady v Bakově nad Jizerou”

Návrh: Kontejnery na směsný odpad do každé městské části a větší pozornost údržby

Každý tlak vyvolá protitlak. Takže pokud se budeme nucení lidi více třídit vyvolá jistý nárůst vzdoru (černé skládky apod.), na to je dobré se připravit a nenechat se tím zaskočit.

V každé městské části by byl aspoň jeden veřejně přístupný kontejner na směsný odpad, který by se svážel v každém týdnu, kdy do té části zavítá popelářské auto (v rámci standardního svozu).

V Trpišově na návsi jsou tři takové a je na nich napsáno,

Pokračovat ve čteníNávrh: Kontejnery na směsný odpad do každé městské části a větší pozornost údržby”

Návrh: Vytvoření komise pro odpady

Složené z úředníka, zastupitele, aktivisty, občana….

Komise by zpracovávala a vyhodnocovala návrhy změn odpadového hospodářství pro Radu města.

Vzhledem ke svému zaměření by mohla mít více času, kapacity a vůle, než když návrhy budou řešit kompletně všichni radní či zastupitelé v rámci přípravy na zasedání.

Komise se jmenuje výbor a má kartu zde.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvoření komise pro odpady

Vzkaz anonymnímu Slatiňanákovi i redakci Ozvěn

V listopadových Ozvěnách vyšel článek nazvaný REAKCE NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, pod kterým byl podepsán jakýsi Slatiňanák. Jednalo se tedy o článek anonymní.

No, nechci s anonymem polemizovat, vyjádřil svůj názor a nenašel dost odvahy se podepsat. Jsou rodiny, které se s dvoutýdenními intervaly svozu odpadu vyrovnají lehce, jsou rodiny, které to mají jen taktak a jsou i takové, které prostě toho odpadu vyprodukují příliš mnoho nebo stále ještě neumí dobře třídit. Ti poslední budou pochopitelně protestovat,

Pokračovat ve čtení “Vzkaz anonymnímu Slatiňanákovi i redakci Ozvěn”

Návrh: Podpora používání menších popelnic

Velká popelnice svádí více k naplnění, než malá. Ale kdo si koupí malou, když třeba někdy bude potřebovat velkou? Navíc 70 l stojí stejně jako normální 110 l plechová a to je asi 2x tolik, než plastová 120 l. Ani tedy není zvlášť hezká. Navíc není zatím ani ověřeno, jestli ji dokáží popeláři vyvézt.

Takže občan si ji asi dobrovolně nekoupí. Ale stojí ke zvážení, jestli by se nakonec nevyplatilo podpořit použití těchto nádob ze společného městského rozpočtu podobně jako byly podpořeny dotované kompostery.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora používání menších popelnic”