Návrh: Kosti v pytlíku vhazovat do košů na odpad

Koše se vyvážejí co týden a vysypávají se do směsného odpadu. Ale mají omezenou kapacitu, tak by se to nemělo zvrhnout, aby tam lidi házeli i všechny odpadky (jako to někdo už roky dělá ve Škrovádě na návsi).

Možná se to zdá na první poslech jako divný, návrh, ale z praktického hlediska je možná lepší, než nechat kroužit 15ti tunový náklaďák celý další den každý týden po celých Slatiňanech jen kvůli pár pytlíkům s kostmi…

Pokračovat ve čteníNávrh: Kosti v pytlíku vhazovat do košů na odpad”

Návrh: Tipy k odstranění zápachu odpadu v popelnicích

  • zbytky jídla, především masa před vhozením do sběrné nádoby řádně zabalte např. do igelitových sáčků (zamezte přístupu mouchám),
  • kosti a zbytky masa je vhodné dávat nejlépe do uzavíratelné nádoby do lednice nebo do mrazáku do doby, než se u Vás bude vyvážet odpad (maso se nebude kazit),
  • sběrné nádoby na odpad pravidelně čistěte, dezinfikujte (používat můžete i esenciální oleje – mátový eukalyptový apod.),
  • používejte nádoby s dobře přiléhajícím víkem (zamezíte tak přístupu hmyzu),

Pokračovat ve čteníNávrh: Tipy k odstranění zápachu odpadu v popelnicích”

Návrh: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství „MESOH“

Veškerý vyprodukovaný odpad je evidován pomocí čárových kódů. Na popelnicích je nalepen permanentní čárový kód, který svozová firma při svozu načte čtečkou .

Tříděný odpad (především papír a plast) se odevzdává v čirých pytlích, na který spopelnice1i občané před svozem připevní visačku s čárovým kódem (viz obr), který odpovídá dané komoditě.

Data z čtecího zařízení putují do notebooku, odkud se po svozu posílají na server, který data vyhodnocuje a připisuje tak jednotlivým domácnostem potencionální slevy.

Pokračovat ve čteníNávrh: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství „MESOH“”

Naše město preferuje likvidaci směsného odpadu ve spalovnách

Z plánu odpadového hospodářství pro 2017 až 2021:
3.2.2.3 Opatření
a) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů.
b) V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním / spoluspalováním za dodržování platné legislativy.
c) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní úrovni. … Pokračovat ve čtení “Naše město preferuje likvidaci směsného odpadu ve spalovnách”

Ozvěny: Jak dál s komunálními odpady?

(článek z Ozvěn 9/2017)

Vážení spoluobčané,
letošní horké léto zavdává příčinu ke kritickým ohlasům spojeným se snížením četnosti svozu směsného komunálního odpadu v našem městě. MěÚ hledá cesty, jak nejen hospodárně, ale hlavně ekologicky s výhledem do budoucna v tomto směru postupovat.

Je pravdou, že v letošním roce zaznamenáváme (alespoň dosavadní vývoj tomu nasvědčuje) snížení objemu odpadu vyváženého na skládku a tím lze bezesporu očekávat i možnost výrazně snížit poplatky za svoz pro domácnosti v příštím roce.

Pokračovat ve čtení “Ozvěny: Jak dál s komunálními odpady?”

Umožní odložit směsný odpad jednotlivcům, kteří by ho vlivem snižování produkce ostatních vozili na černé skládky

Pokud většina občanů dokáže zredukovat produkci odpadu a jen pár občanů to nedokáže, je asi zbytečné, aby celý systém byl nastaven podle těch pár a ostatní na ně zbytečně dopláceli.

Také se může každému stát, že občas vyprodukuje více odpadu, než je schopen uložit do dalšího svozu, anebo řádný svoz z nějakého důvody nestihne, např. kvůli dovolené.

Pokračovat ve čtení “Umožní odložit směsný odpad jednotlivcům, kteří by ho vlivem snižování produkce ostatních vozili na černé skládky”

Návrh: papír nerecyklovatelný – spálit nebo zkompostovat

Papír mastný, ruličky od toaleťáku, kartony od vajec, papírové kapesníky a utěrky nelze recyklovat.

Pálení – třeba v kamnech – není problém, protože při něm nevzniká moc jedů.

Podobně dobře se rozloží při správném kompostování.

Házení do popelnic sice nezpůsobí kontaminaci půdy či ovzduší, ale zbytečně zvětšují a prodražují skládkování: likvidace jednoho kg směsného odpadu nás stojí 3-4 Kč.

Pokračovat ve čteníNávrh: papír nerecyklovatelný – spálit nebo zkompostovat”