Opatovická elektrárna spěchá se spalovnou. Kapacita je ale 10x větší, než produkce okolních měst a tepla nedodá ani 1/10 co nyní elektrárna.

Zařízení je součástí procesu dekarbonizace, kdy se elektrárna zavázala odstoupitod využívání uhlí jako paliva do roku 2030. Zařízení by mělo pokrýt 15 procent ročních dodávek tepla pro Pardubicko, Chrudimsko a Královéhradecko.*

Pokud by byla doprava řešena čistě po silnici, předpokládá EOP denně 30 malých nákladních vozů, 30 kamionů a 30 osobních aut pro personál. Nákladní doprava by měla být řešena jen v pracovní dny od 6 do 18 hodin. *

Už však zahájily zjišťovací řízení k výstavbě s cílem začít stavět v roce 2026 a zkušební provoz spustit do šesti let.*

„Zhruba před rokem a půl jsem dostal velmi rozhořčený dopis od starosty Chrudimi,

Pokračovat ve čtení „Opatovická elektrárna spěchá se spalovnou. Kapacita je ale 10x větší, než produkce okolních měst a tepla nedodá ani 1/10 co nyní elektrárna.“

Spalovny dlouhodobě nemotivují ke snižování produkce odpadů

Spalování je nejdražší a nejméně účinným způsobem výroby energie nebo nakládání s odpady. Spalovny ke splacení investic vyžadují stálý přísun paliva na dalších 25-30 let, proto místní samosprávy musí dodávat stálý objem odpadů po dohodnutou dobu. Jejich neřestí je i tlak na prolomení zákazu dovozu odpadů ze zahraničí.

Spalovny takto brzdí výstavbu jiných technologií zpracování odpadů – recyklace, opětovného užití, kompostování – po desítky let.

Pokračovat ve čtení „Spalovny dlouhodobě nemotivují ke snižování produkce odpadů“

Spalovny odsávají finance na úkor skutečných projektů zelené energie

Spalovny jsou nákladné na výstavbu, provoz a modernizaci. Stojí miliardy korun. Aby se je vyplatilo postavit, vyžadují veřejné dotace a zatěžují veřejné rozpočty.

Dluh za spalovnu v Liberci například skončil v balíku Konsolidační banky a doplatili jsme tak na něj všichni. Podobně spalovna nebezpečných odpadů zadlužila město Plzeň desítkami milionů korun.

Spalovnáři většinou provozují teplárny a tvrdí, že vzhledem k velkému podílu odpadu “biologického” původu (např. papír nebo jiné organické látky) spalovny produkují zelenou energii.

Pokračovat ve čtení „Spalovny odsávají finance na úkor skutečných projektů zelené energie“

Spalování odpadu produkuje více skleníkových plynů na megawatthodinu než uhlí

Energetické společnosti chtějí využívat odpad místo uhlí, kterému pomalu, ale jistě zvoní hrana. Prý jde ale o zelenou energii. Na rozdíl od větru, slunečního svitu nebo vody, odpad nepochází z obnovitelných zdrojů. Většina spáleného materiálu – plastové lahve, pytle, obaly, elektrošrot – se vyrábí z ropy. Není to nic jiného než pálení fosilních paliv – pouze v jiné formě.

Ve spalovně se zhodnotí 17 – 22 % energie uložené v odpadech. Účinnost moderních elektráren je 40 –

Pokračovat ve čtení „Spalování odpadu produkuje více skleníkových plynů na megawatthodinu než uhlí“

Spálení zredukuje množství odpadu

Spálením ve spalovně se komunální odpad zredukuje hmotnostně na 1/3, objemově asi na 1/10. Z toho je 10% popílek a 90% struska. Ty se pak skládkují anebo využívají ve stavebnictví např. k zásypu potrubí, vedení nebo pod dlažbu. Obojí bohužel může obsahovat těžké kovy, toxické látky a karcinogeny vzniklé hořením.

Využití odpadu ze spaloven není legislativně příliš řešeno a sledováno, takže se ani pořádně neví, kolik jakého odpadu bylo takto kde a jak použito.

Pokračovat ve čtení „Spálení zredukuje množství odpadu“

Téma: Spalovny odpadu

Spalování odpadu je ve světě rozšířené a to ať v rozvojových zemích, tak ve vyspělých.

Spalování redukuje objem odpadu na přibližně 1/10, hmotnost na 1/3. *

Energetický přínos je zřejmý u plastu nebo papíru

Při hodnocení spaloven se někdy zapomíná na úniky při haváriích,

 

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovny odpadu“

Téma: Spalovna odpadu Termizo v Liberci

Spalovna komunálních odpadů v Liberci o celkové roční kapacitě přes sto tisíc tun odpadů byla do plného provozu uvedena v roce 2000. Její výstavba stála více než 1,7 miliardy Provozuje ji akciová společnost Termizo, jejímž většinovým vlastníkem je PPF.

Dluh za spalovnu v Liberci skončil v balíku Konsolidační banky a doplatili jsme tak na něj všichni.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovna odpadu Termizo v Liberci“

Téma: Spalovna odpadu Prachovice

Nejbližší místo pro pálení odpadu je v cementárně Prachovicích. Spalují se zde hlavně průmyslové odpady a zbytky z třídíren plastů. Teplo se využívá k výrobě cementu. Struska z odpadu zůstává v cementu (dává mu namodralou barvu). Spalovna je v provozu od roku 1979.

Nejedná se však o typickou spalovnu odpadů, což je zařízení určené primárně na odstraňování odpadů. Ve spalovně je dodáváno médium podporující hoření, odpadem je popel obsahující vesměs to nejhorší, co spalované odpady obsahovaly,

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovna odpadu Prachovice“

Provoz spaloven nemotivuje prozovatele ke třídění

Provozování spalovny odpadů s sebou nese ještě jedno velké riziko, a tím je snížení množství tříděného odpadu pro recyklaci. Je třeba si uvědomit, že separací je odpad ochuzován o složky s nejvyšší výhřevností (PET, igelit, papír) či hořlavé složky vůbec (bioodpad). Navíc, čím více má provozovatel odpadu, tím více tepla či elektřiny vyrobí (a tím více prodá), a to jej nikterak nemotivuje k provozování třídicí linky a další separaci odpadů. Z ekologického hlediska je tedy třeba,

Pokračovat ve čtení „Provoz spaloven nemotivuje prozovatele ke třídění“