Téma: Spalovny odpadu

Spalování odpadu je ve světě rozšířené a to ať v rozvojových zemích, tak ve vyspělých. V těch vyspělých jsou často používána opatření pro snížení dopadu na životní prostředí. Ale i tam jsou diskuse o vhodnosti a dopadech. Spalování je objektivně ekonomicky zajímavé pro provozovatele, protože “zakázky mají (často zákonem) zaručené” a konkurence je velmi omezená, proto je třeba být obezřetný v nabídce informací pro a proti, která tímto může být ovlivněna.

Spalování redukuje objem odpadu na přibližně 1/10,

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovny odpadu”

Téma: Spalovna odpadu Prachovice

Nejbližší místo pro pálení odpadu je v cementárně Prachovicích. Spalují se zde hlavně průmyslové odpady a zbytky z třídíren plastů. Teplo se využívá k výrobě cementu. Struska z odpadu zůstává v cementu (dává mu namodralou barvu). Spalovna je v provozu od roku 1979.

Nejedná se však o typickou spalovnu odpadů, což je zařízení určené primárně na odstraňování odpadů. Ve spalovně je dodáváno médium podporující hoření, odpadem je popel obsahující vesměs to nejhorší, co spalované odpady obsahovaly,

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovna odpadu Prachovice”

Provoz spaloven nemotivuje prozovatele ke třídění

Provozování spalovny odpadů s sebou nese ještě jedno velké riziko, a tím je snížení množství tříděného odpadu pro recyklaci. Je třeba si uvědomit, že separací je odpad ochuzován o složky s nejvyšší výhřevností (PET, igelit, papír) či hořlavé složky vůbec (bioodpad). Navíc, čím více má provozovatel odpadu, tím více tepla či elektřiny vyrobí (a tím více prodá), a to jej nikterak nemotivuje k provozování třídicí linky a další separaci odpadů. Z ekologického hlediska je tedy třeba,

Pokračovat ve čtení “Provoz spaloven nemotivuje prozovatele ke třídění”

Téma: Spalovna odpadu Termizo v Liberci

Spalovna komunálních odpadů v Liberci o celkové roční kapacitě přes sto tisíc tun odpadů byla do plného provozu uvedena v roce 2000. Její výstavba stála více než 1,7 miliardy Provozuje ji akciová společnost Termizo, jejímž většinovým vlastníkem je PPF.

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovna odpadu Termizo v Liberci”