Téma: Osobnosti Slatiňan

Odkazy na lidi významné i nevýznamné, chvalně i nechvalně, kteří však byli něčím zajímaví, pročež má smysl si je i jejich odkaz či poučení z jejich činů připomínat a kteří zároveň měli co do činění se Slatiňany. Osoby, pro které mohou být také Slatiňany něčím osobité a pro nás výjimečné.

Zde jsou proto, aby bylo možné je snáze propojovat s událostmi, příspěvky a místy připomenutými na tomto webu.

Pokud zde někdo chybí,

Pokračovat ve čteníTéma: Osobnosti Slatiňan”

Téma: Schmoranz Josef

*1855 +1938

Malíř a ilustrátor, odborný spisovatel v oboru výtvarného umění a myslivosti, středoškolský pedagog, správce uměleckých sbírek na zámku Žleby*1 a auersperský archivář .*2

Měl 2 děti – Zdeňka a Věru provdanou Dubskou (v Praze). Syn Věry Ivan Dubský byl disident a spolupracoval s V.Havlem *MK

Pokračovat ve čteníTéma: Schmoranz Josef”

Téma: Schmoranz Gustav

*1858 +1930

Architekt, pedagog C. k. umělecko-průmyslové školy v Praze, kunsthistorik, dramatik, překladatel, ředitel Národního divadla v Praze.*1

Nejmladší syn architekta a restaurátora Františka Sch. (1814–1902). Absolvoval reálné gymnázium v Pardubicích, 1875–80 vystudoval českou techniku v Praze (architektura u prof. J. Schulze) a dva roky na École des Beaux-Arts v Paříži. Po jednoroční vojenské službě v Josefově odjel 1883 do Vídně, navštěvoval přednášky na výtvarné akademii a na uměleckoprůmyslové škole, vyučoval jako suplent na odborných školách v Salcburku a Innsbrucku.

Pokračovat ve čteníTéma: Schmoranz Gustav”

Téma: Schmoranz Zdeněk

*1896 +1942

Vnuk Fr. Schmoranze st. a syn Josefa Schmoranze.

Žurnalista, literát, loutkář, ministerský rada a šéf tiskového odboru vlády, člen protinacistického odboje*1 a odsouzen a popraven fašisty v Plötzensee *MK.

Jeho žena byla herečka Národního divadla Liběna Odstrčilová, jejich syn byl Vladimír Schmoranz a ten měl dva syny: Martin (primář v Jílemnici) a David (Praha).*MK

Pokračovat ve čteníTéma: Schmoranz Zdeněk”

Téma: Národopisný soubor Formani

Formani působí při T.J. Sokol Slatiňany a spolupracují s městem Slatiňany. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Členové souboru jsou většinou zkušení muzikanti a tanečníci, kteří se věnují lidovému umění již více jak dvě desítky let a reprezentovali východočeský region na mnoha mezinárodních festivalech v Čechách i v zahraničí.

Soubor vznikl v roce 2004.

Pokračovat ve čteníTéma: Národopisný soubor Formani”

Téma: Schmoranz Jan

*1857  +1899  architekt a stavitel, veřejný činitel.

Vystudoval architekturu ve Vídni, poté většinu života strávil především ve Slatiňanech, postavil a bydlel v domě, ve kterém je momentálně městský úřad.*MK Připadla mu nelehká úloha převzít otcovu firmu.

Nacházel čas na celou řadu funkcí ve veřejném životě. Byl zvolen prvním velitelem Sboru dobrovolných hasičů ve Slatiňanech, byl druhým předsedou Společnosti smíšených živností, prvním místopředsedou tamní Občanské záložny, navrhl zřídit ve Slatiňanech Čtenářskou besedu a byl zvolen jejím předsedou. 

Pokračovat ve čteníTéma: Schmoranz Jan”

Téma: Schmoranz František ml.

František Schmoranz mladší (19. listopadu 1845, Slatiňany[1]12. ledna 1892, Praha[2]) byl slatiňanským rodákem, architektem a prvním ředitelem Uměleckoprůmyslové školy v Praze a nejstarším synem stejnojmenného místního architekta. Architekt v Egyptě, ve Vídni a v Čechách, rakouský komisař na světové výstavě v Paříži 1878, inspektor textilních průmyslových škol, ředitel C.

Pokračovat ve čteníTéma: Schmoranz František ml.”

Téma: Schmoranz František st.

František Schmoranz starší (30. prosinec 1814 Bělá[1] u Rychnova nad Kněžnou4. duben 1902 Slatiňany) byl architekt, stavitel a restaurátor druhé poloviny 19. století.  Od roku 1837 (příp. 1839 – mistrovská zkouška nebo až 1842 – koupě domu č.p. 21)*4 žil ve Slatiňanech. V letech v 18441871 působil jako městský stavitel v Chrudimi (1844 – 

Pokračovat ve čteníTéma: Schmoranz František st.”

Téma: Skwor Benedykt

Významným učitelem Františka Schmoranze st. byl stavebník Benedykt Skwor z Nasavrk (stavěl např. císařskou silnici přes Nasavrky na Vídeň). Na hřbitově má jeho rodina hrob vedle Schmoranzů.

Syn Benedykta Jan Škwor (* 11.3.1836 v Nasavrkách  + 3. 6. 1921 v Bubenči) byl c.k. plukovník a za manželku si vzal Františku, dceru Františka Schmoranze st. Ta však asi ve 40.letech zemřela a tak si jako druhou ženu vzal její sestru Zdeňku,

Pokračovat ve čteníTéma: Skwor Benedykt”

Téma: František Jelínek

* 2.5.1932

Umělecký vazač knih F. Jelínek se narodil 2. 5. 1932 v rodině živnostníka, prodávajícího školní potřeby. Studoval v Praze Průmyslovou školu grafickou, obor knižní vazba, v letech 1950–52. Jí se pak věnoval celý život v pozici vedoucího ateliéru podniku TOMOS v Praze, kde rovněž žil. Podzim života tráví pan Jelínek se ženou v rodinném domku ve Slatiňanech po rodičích.

Se zveřejněním výsledků své práce započal v roce 1976 u příležitosti konání II.

Pokračovat ve čteníTéma: František Jelínek”