Téma: Osobnosti Slatiňan

Odkazy na lidi významné i nevýznamné, chvalně i nechvalně, kteří však byli něčím zajímaví, pročež má smysl si je i jejich odkaz či poučení z jejich činů připomínat a kteří zároveň měli co do činění se Slatiňany. Osoby, pro které mohou být také Slatiňany něčím osobité a pro nás výjimečné.

Zde jsou proto, aby bylo možné je snáze propojovat s událostmi, příspěvky a místy připomenutými na tomto webu.

Pokud zde někdo chybí,

Pokračovat ve čteníTéma: Osobnosti Slatiňan”

Téma: Hubáčková Ema

Ema Hubáčková

Soukromé hudební kurzy pro děti. Výuka klasického sólového zpěvu. Pořádáme soukromé hudební kurzy pro děti již od 2 let. Vyučujeme klasický sólový zpěv italskou pěveckou technikou.

Hradec Králové, Česká republika
Kontakt: 775 591 537; Emma.Emma[a]seznam.cz

Hlas: soprán *1

Bydlí ve Slatiňanech v Tyršově ulici

 

Pokračovat ve čteníTéma: Hubáčková Ema”

Téma: Schmoranz Josef

*1855 +1938

Malíř a ilustrátor, odborný spisovatel v oboru výtvarného umění a myslivosti, středoškolský pedagog, správce uměleckých sbírek na zámku Žleby*1 a auersperský archivář .*2

Měl 2 děti – Zdeňka a Věru provdanou Dubskou (v Praze). Syn Věry Ivan Dubský byl disident a spolupracoval s V.Havlem *MK

Pokračovat ve čteníTéma: Schmoranz Josef”

Téma: Schmoranz Gustav

*1858 +1930

Architekt, pedagog C. k. umělecko-průmyslové školy v Praze, kunsthistorik, dramatik, překladatel, ředitel Národního divadla v Praze.*1

Nejmladší syn architekta a restaurátora Františka Sch. (1814–1902). Absolvoval reálné gymnázium v Pardubicích, 1875–80 vystudoval českou techniku v Praze (architektura u prof. J. Schulze) a dva roky na École des Beaux-Arts v Paříži. Po jednoroční vojenské službě v Josefově odjel 1883 do Vídně, navštěvoval přednášky na výtvarné akademii a na uměleckoprůmyslové škole, vyučoval jako suplent na odborných školách v Salcburku a Innsbrucku.

Pokračovat ve čteníTéma: Schmoranz Gustav”

Téma: Schmoranz Zdeněk

*1896 +1942

Vnuk Fr. Schmoranze st. a syn Josefa Schmoranze.

Žurnalista, literát, loutkář, ministerský rada a šéf tiskového odboru vlády, člen protinacistického odboje*1 a odsouzen a popraven fašisty v Plötzensee *MK.

Jeho žena byla herečka Národního divadla Liběna Odstrčilová, jejich syn byl Vladimír Schmoranz a ten měl dva syny: Martin (primář v Jílemnici) a David (Praha).*MK

Pokračovat ve čteníTéma: Schmoranz Zdeněk”

Téma: Národopisný soubor Formani

Formani působí při T.J. Sokol Slatiňany a spolupracují s městem Slatiňany. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Členové souboru jsou většinou zkušení muzikanti a tanečníci, kteří se věnují lidovému umění již více jak dvě desítky let a reprezentovali východočeský region na mnoha mezinárodních festivalech v Čechách i v zahraničí.

Soubor vznikl v roce 2004.

Pokračovat ve čteníTéma: Národopisný soubor Formani”

Téma: Smekal Raimund August

* 1863 Čechy pod Kocířem  + 1937

Manažer s odbornými znalostmi uplatňující se jako vynálezce, konstruktér a výrobce hasičské techniky.*1

Smekal byl potomkem rodiny Smékalů, vyrábějících hasičskou techniku a hasební prostředky od počátku 19. století v továrně v Čechách pod Kosířem.*2

Roku 1907 zakoupil  R. A. Smekal ve Slatiňanech strojírenský podnik (dnes Kobit) na hasicčskou techniku, který přejmenoval na “Slatiňanská továrna automobilů R.

Pokračovat ve čteníTéma: Smekal Raimund August”

Téma: Bílek František

*16.12.1885 +29.3.1972  PhDr. et MUDr. František Bílek DrSc.

Zakladatel zootechniky, profesor ČVUT, lékař, spisovatel odborné vědecké literatury, botanik.

Zakladatel hippologického muzea ve Slatiňanech.

František Bílek vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté pracoval jako středoškolský profesor přírodopisu v Praze, na vysoké škole zemědělské ve Vídni a nakonec se v roce 1923 stal  profesorem obecné a speciální zootechniky na fakultě zemědělství a lesního inženýrství ČVUT, kde pak působil až do odchodu do penze.

Pokračovat ve čteníTéma: Bílek František”

Téma: Reichmann František

* 14.11.1868 Vídeň + 9.11.1935 Slatiňany

Žák profesora Rudolfa Carla Hubera absolvoval malířskou akademii. Byl malířem u hraběte Kinského na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, u hraběte Thuna na zámku Kačina.

Kolem r. 1896 přesídlil i s rodinou do Slatiňan, kde žil téměř 40 let a zastával místo osobního malíře knížete Františka Josefa Auersperga.

Protože ve Slatiňanech žil dlouhodobě a trvale, bylo jemu i dětem
uděleno v r.

Pokračovat ve čteníTéma: Reichmann František”