Návrh: V souvislosti s chodníkem ve Švermově by mohlo vzniknout aspoň 10 parkovacích míst u Bonetu

U Bonetu je parkoviště na ca. 6 aut. Během poledne jich však zde běžně stojí třeba 15. Ostatní tady parkují po krajnicích po okolí či v křižovatce s TGM.

Pokud na té krajnici vznikne chodník, budou pravděpodobně auta parkovat na tom chodníku a chodci zase budou muset kličkovat mezi auty.

A i kdyby tam chodník nevznikl, tak to parkování všude-možně je nebezpečné a taky nehezké, když to je jedna z prvních věcí,

Pokračovat ve čteníNávrh: V souvislosti s chodníkem ve Švermově by mohlo vzniknout aspoň 10 parkovacích míst u Bonetu

Povodí chce rekonstruovat nábřeží u pošty

Stěny nábřeží z pískovcových kvádrů má v úmyslu rekonstruovat jejich vlastník, tedy státní podnik Povodí Labe.

První varianta byla, že by pískovcové kvádry byly nahrazeny jakousi betonovou imitací. Proto tomu však je jak město, tak i někteří občané, protože pískovec je v našem městě tradiční a je jistě škoda se ho jen tak zbavovat a nahrazovat betonem.

Pokračovat ve čtení “Povodí chce rekonstruovat nábřeží u pošty”

Jak ořezávat stromy okolo elektrických vedení

U vedení nízkého napětí (400/230 V)

  • je bezpečná vzdálenost od vedení 1 m
  • nejkratší vzdálenost porostu od vedení 2 m.

U nadzemního vedení vysokého napětí (nad 1 kV)

  • je bezpečná vzdálenost od vedení 2 m
  • nejkratší vzdálenost porostu od vedení 3,6 m.
  • Ochranné pásmo je 7 m od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení smí růst porosty do výšky 3 m.

Pokračovat ve čtení “Jak ořezávat stromy okolo elektrických vedení”

Chrudimské noviny: Město Slatiňany koupí za takřka čtyři miliony bývalý Kabeláčův mlýn

Slatiňany – Bývalý Kabeláčův mlýn stojící těsně pod zámkem u řeky Chrudimky je nyní na prodej. Naposledy přitom patřil podniku Modela, který ho teď nevyužívá. Zdejší zastupitelé se proto dohodli, že ho za téměř čtyři miliony odkoupí včetně pozemku, který má výměru přes dva tisíce metrů čtverečních.

Pozemek by měl městu sloužit jako parkoviště pro blízké zdravotnické středisko, kde sídlí i mateřská škola, a také pro návštěvníky zámku. Parkoviště by přitom mohlo vzniknout už v příštím roce,

Pokračovat ve čtení “Chrudimské noviny: Město Slatiňany koupí za takřka čtyři miliony bývalý Kabeláčův mlýn”

Návrh: Občané sami budou strhávat samolepky z obecního zařízení

Strhnout nepovolenou samolepku není trestný čin ani přestupek, nýbrž dobrý skutek.

Proti vandalům se totiž nejúčinněji bojuje tak, že se co nejrychleji to, co oni poškodí nebo zoškliví. Naopak čím déle je jejich výtvor viditelný, tím jsou spokojenější a “hrdější” na sebe a tím více je to povzbuzuje k dalším špatnostem.

Pokračovat ve čteníNávrh: Občané sami budou strhávat samolepky z obecního zařízení”

Návrh: Podporovat atraktivnost bydlení v intravilánu

Na konci komunistické diktatury bylo díky její “úsporné” bytové politice a podpoře tříštění velkých rodin (umístěnky, přesuny kvůli zaměstnání, osídlování severu apod.) v bytech na 30% obyvatel Československa. Přitom pro většinu z nich to byla nouze a po následném výrazném zlepšení ekonomické situace oprávněně hledají bydlení v domech s větším soukromím, jak to je běžné v rozvinutých zemích světa, kde v bytech bydlí jen jednotky % obyvatel. Mimo jiné i proto je obecně větší rozloha tamních měst se srovnatelným počtem obyvatel.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podporovat atraktivnost bydlení v intravilánu”

Návrh: Zpevnění povrchu nezpevněných ulic ve Škrovádě pod lesem nad schody

Některé ulice ve Škrovádě pod lesem od schodů až k chatám jsou prašné, s pískovým povrchem, ačkoliv některé domy tam jsou už několik desítek let.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zpevnění povrchu nezpevněných ulic ve Škrovádě pod lesem nad schody