Téma: Vitrína v parku před školou

Vprostřed parku před školou stojí jakási vitrína. Kolem roku 2010 v ní byl ještě barometr a teploměr, ale ten pak zmizel. Nějakou dobu byla prázdná, teď je v ní nějaké povídání o architektu Schmoranzovi.

Tato stanice byla postavena a vybavena přístroji v letech 1958–1959 nákladem rodičovského sdružení při tehdejší osmileté střední škole dle projektu slatiňanského stavitele Gustava Schmoranze (1896–1967).*1

V článku v Ozvěnách z dubna 1991, popisujícím parčík před školou, nazvaném po spisovateli J.

Pokračovat ve čteníTéma: Vitrína v parku před školou”

Téma: Fond rozvoje bydlení

Město Slatiňany v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo Obecně závaznou vyhláškou č. 4/1998 zvláštní účet na podporu rozvoje bydlení s názvem „FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA SLATIŇAN“ (dále jen „fond“, zkratka FRB). FRB slouží k poskytování půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov
podle dále stanovených podmínek.

Pokračovat ve čteníTéma: Fond rozvoje bydlení”

Téma: Vodní elektrárna pod Výmolem

Malá vodní elektrárna vznikla v 90. letech u jezu, který už v předminulém století zadržoval vodu pro náhon ke Kabeláčovu mlýnu a k zámeckému rybníku.

Elektrárnu vybudoval pan Hodic, ale s neustále se snižujícím průtokem řeky vlivem snižujích se srážek klesala její výtěžnost a přestávala být rentabilní. Poté ji odkoupil pan Kremla a zrekonstruoval – prohloubil výpust a zrekonstruoval turbínu. Aktuálně je maximální výkon turbíny 50 kW, při průtoku kolem 2 m3/s dává kolem 20 kW,

Pokračovat ve čteníTéma: Vodní elektrárna pod Výmolem”