Téma: Územní studie veřejných prostranství

Územní studie, která by měla být základním materiálem pro uspořádání veřejných prostranství. Řeší především

  • uspořádání ploch včetně zásad pro materiálové řešení,
  • koncepci zeleně,
  • pravidla pro rozmístění prvků drobné architektury, mobiliáře a potřebného technického vybavení,
  • sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru (informační a reklamní zařízení) a
  • provázanost s územním plánem města.

Pokračovat ve čteníTéma: Územní studie veřejných prostranství“

Téma: Dlouhodobě odstavená vozidla na ulicích

Stávající legislativa udává, že pokud má být auto prohlášeno za vrak, musí vykazovat zjevnou nezpůsobilost k provozu. Tím se rozumí vozy, které jsou od základu ohořelé, chybí jim motor nebo značná část karoserie. Na vozy, které tyto podmínky nesplňují, ale na první pohled už roky na silnici nestály, se zákon nevztahuje. Města a obce je tak musí nechat tam, kde jsou.

Pokračovat ve čteníTéma: Dlouhodobě odstavená vozidla na ulicích“

Téma: Technické služby Chrudim

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. (TS Chrudim) zastupují jednatelé, a dále zde působí dozorčí rada. Zakladatelem a jediným společníkem je Město Chrudim. Zabývají se především poskytováním veřejně prospěšných služeb jako celku a zaměstnávají v průměru 60 – 70 zaměstnanců.

Pokračovat ve čteníTéma: Technické služby Chrudim“

Téma: Polepená městská zařízení

Mnohým se jistě nelíbí polepené sloupy, lampy, koše, zastávky, zábradlí, lavičky apod. samolepkami a plakáty. Říká se, že prostředí, ve kterém se pohybujeme, nás ovlivňuje. Že i když si to třeba přímo neuvědomujeme, tak i „hezké“ okolí může trochu pomoci „dobré“ náladě.

Pokračovat ve čteníTéma: Polepená městská zařízení“

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné…

  • turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů
  • pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích
  • komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou

Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení.

Obsah košů se bere jako směsný odpad, nikdo už ho dál netřídí, takže větší recyklovatelné odpady (např.

Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše“

Téma: Spáry v chodnících a ulicích zarůstající plevelem

Ve Slatiňanech se v současnosti likviduje plevel herbicidem Clinic, který má podobné složení jako Roundup. Ročně se rozstříká po ulicích města ca. 140 litrů koncentrátu tohoto totálního herbicidu (patřičně rozředěného)

Údržba našeho města zkoušela vypalování plevele v roce 2018, ale nesetkalo se s příznivým přijetím občanů, proto od něho bylo upuštěno. Přitom efekt je podle vedoucího údržby (MV osobně) města srovnatelný s tímto herbicien, tj.

Pokračovat ve čteníTéma: Spáry v chodnících a ulicích zarůstající plevelem“

Téma: Veřejná evidence podnětů údržbě na zmapujto.cz

Interaktivní mapa, na kterou je možno zadávat a sledovat a filtrovat a vyhledávat různé skládky, rozbité věci apod.

Projekt má jak webovou stránku, tak mobilní aplikaci „Zlepšeme Česko“ pro nahlašování problémů v terénu. Umí vkládání fotek a dalších informací o problému.

Obce mají speciální práva a zapojených jich je prý přes 2400, což je skoro polovina všech obcí v ČR.

Cena pro zapojenou obec: 29 900 Kč bez DPH ročně.

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejná evidence podnětů údržbě na zmapujto.cz

Téma: Evidence podnětů pro údržbu

V dnešní době a v naší zemi je obvyklé, že se o pořádek a údržbu společného zařízení obce stará obecní úřad. V hezkém prostředí se lépe žije, máme na to, takže má smysl se snažit o pěkný vzhled města.

Pracovníci údržby nemohou mít oči všude a také mohou mít jiná měřítka a priority, než někteří občané. Občané pak mají nesprávný dojem, že se údržba o město nestará – možná že jen nevidí, co všechno údržba.

Pokračovat ve čteníTéma: Evidence podnětů pro údržbu“

Téma: Vysokozdvižná plošina

V roce 2017 město pořídilo – hlavně kvůli údržbě veřejného osvětlení – pojízdnou vysokozdvižnou plošinu.

Vysokozdvižnou plošinu s obsluhou si mohou pronajmout i občané za cenu 850,- Kč/hod. + DPH (10/2020)*1. Další informace u vedoucího údržby Miloše Víška.

Pokračovat ve čteníTéma: Vysokozdvižná plošina“