Téma: Zalévání stromů v Třešňovce dobrovolníky

V několika etapách proběhla obnova stromků v Třeňovce a bude potřeba je zalévat. O stromy v Třešňovce se dílem stará údržba města, správce Městských sadů Daniel Vychodil a dobrovolníci.

Již několik let je to skupina, kterou organizuje emeritní lékař a kandidát za Sedmu v roce 2018*.

Pokračovat ve čteníTéma: Zalévání stromů v Třešňovce dobrovolníky“

Téma: Záplavové území Chrudimky

Záplavová jsou území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Rozsah záplavového území navrhuje správce vodního toku a na základě návrhu je vodoprávní úřad povinen stanovit tento rozsah.* Rozlišuje se území, kam se s velkou pravděpodobností rozlije řeka při 5ti, 20ti, 100 a 500-leté záplavě.

Pokračovat ve čteníTéma: Záplavové území Chrudimky“

Téma: Pozorujme obojživelníky, zmapujme mokřady pro jejich lepší ochranu a soutěžme o ceny

Mokřady mají význam jak pro udržování vody v krajině, tak pro přežití mnoha druhů živočichů a rostlin. Ale zase komplikují využití krajiny lidmi

Pokračovat ve čteníTéma: Pozorujme obojživelníky, zmapujme mokřady pro jejich lepší ochranu a soutěžme o ceny“