denik.cz: Půjde suchou nohou přejít na ostrůvek Sečské přehrady? Podle vodohospodářů ne

„Snížení hladiny v nádrži Seč na současnou úroveň není podle našich podkladů nijak extrémní, spíše se blíží obvyklému stavu v posledních několika letech. Obdobné snížení bylo i v letech 2016 a 2017, o metr níže byla hladina v zimě 2019/2020 a na hranici 480,00 m n.m. byla v roce 2018. Stav je způsoben velmi nízkým přítokem do nádrže, kdy vodou z přehrady je dotován průtok v Chrudimce pod přehradou. Pokud nebude pršet, tak při poklesu 5 cm/den budeme na kótě 480,00 m n.m.

Pokračovat ve čtení „denik.cz: Půjde suchou nohou přejít na ostrůvek Sečské přehrady? Podle vodohospodářů ne“

Město neschválilo žádost Recyklingu odvádět dešťové vody do rybníku u nádraží

Rada města neschválila žádost o souhlas s vypouštěním dešťových vod z rozšířené zpevněné manipulační plochy v areálu společnosti Recycling – kovové odpady a.s do vodní nádrže u nádraží ve Slatiňanech a zároveň neschválila umístění stavby dešťové kanalizace s odlučovačem a výustním objektem (v délce cca 10 bm) do pozemku p. č. 305/2 v kat. území Slatiňany.*

Tento záměr byl radě města předložen opětovně s tím, že byl usnesením č. 202/16/2023/RMS ze dne 12.

Pokračovat ve čtení „Město neschválilo žádost Recyklingu odvádět dešťové vody do rybníku u nádraží“

Návrh: Utěsnit dno nádrže fólií

Na dno a až k břehům dát jezírkovou fólii, tu svařit a zakrýt bahnem kvůli poškození.

Rybníky se dříve těsnili jílem. Kde jíl nestačí, nabízí se doplnit folií. Dílčí poškození na pár místech nevadí, otvor se zanese a ucpe bahnem, a voda zůstane.

Pokračovat ve čteníNávrh: Utěsnit dno nádrže fólií“

Město zvažuje pronajmout rybník u nádraží

Rybník byl dosud využíván jako zadržovací nádrž. O rybník projevili zájem rybáři. O účelu pronájmu ani případných nájemcích ještě není rozhodnuto*

zaschlý mladý stromek u nádrže u nádraží

Problém rybníku je nejistý přítok. Napájen je totiž strouhou z přepadu Návesního rybníka v Kunčí, u kterého je také problém se stavem vody (a tak nelegálně zvedají jeho hladinu a zaplavují sklepy) a to klimatická změna v důsledku emisí teprve začíná…

Pokračovat ve čtení „Město zvažuje pronajmout rybník u nádraží“