Téma: Nádrž s parčíkem u nádraží

Nádrž u nádraží byla nedávno rekonstruována. Trpí však chronickým nedostatkem vody vzhledem k tomu, že je napájen strouhou z Návesního rybníka v Kunčí, kde však není vody nazbyt, takže spíš jen na jaře a na podzim.

Vzhled po dokončení úprav

Pokračovat ve čteníTéma: Nádrž s parčíkem u nádraží

Téma: Kochánovické rybníky


Rybníky jsou využívány k chovu ryb. Složení vegetace na rybnících a okolí (tzv. litorálech) se velice liší v závislosti na intenzitě hospodaření. Druhově nejbohatší je makrofytní vegetace na rybníce Vilém. Tůně v olšině u Viléma a na střelnici jsou průtočné i neprůtočné. Vyskytují se zde obojživelníci, plazi, ptáci a savci..*

Historie

Rybníky byly součástí knížecí obory.

Pokračovat ve čteníTéma: Kochánovické rybníky”

Téma: Návesní rybník v Kunčí

Návesní rybník v Kunčí je s plochou 4,9 ha největší v okolí. Hloubka se pohybuje od 0,6 do 1,6 m.*1 Kousek od něj směrem k silnici je malý rybník Mazánek. Ani jeden z nich nemá přítok, oba jsou napájeny drenážemi z okolních polí. Do Návesního je sveden odtok z Mazánku a odtok z Návesního vede strouhou kolem nádraží do nádrže u nádraží. Díky snadné dostupnosti je oblíbeným cílem sportovních rybářů a v zimě bruslařů.

Pokračovat ve čteníTéma: Návesní rybník v Kunčí”

Téma: Trpišovský starý rybník Zeman

Dne 9. října 2018 byla na MěÚ Slatiňany doručena žádost státního podniku Lesy České republiky o vyslovení předběžného souhlasu s názvem rybníka, který se nachází na západ od Trpišova, ve vzdálenosti cca 670 m od vesnice,
v blízkosti silnice ve směru na Šiškovice (viz. přiložená mapa).

Město Slatiňany se proto obrací na občany s prosbou o poskytnutí
případných informací, připomínek či návrhů, vztahujících se k názvu
uvedeného rybníka. Tyto je třeba doručit na MěÚ Slatiňany nejpoz-
ději do 15.

Pokračovat ve čteníTéma: Trpišovský starý rybník Zeman”

Diskuse o hladinu Návesního rybníka po letech opět ožívá

Po 15ti letech začali v Kunčí loni v létě opět řešit hladinu Návesního rybníka. Projevuje se zde střet zájmů některých místních obyvatel, podle kterých zvýšená hladina způsobí zvýšení spodní vody, která pak může zaplavit podlahy sklepů a ohrozit statiku budov, a rybářů, kteří mají naopak zájem o co nejvyšší hladinu vody.

Pokračovat ve čtení “Diskuse o hladinu Návesního rybníka po letech opět ožívá”

Návrh: Stavba jezírek a rybníků

Tůně bez zásahu do toku lze budovat bez povolení a to až do velikosti 300 m2. Pokud je pozemek váš problém není. Pokud ne, potřebujete jen souhlas vlastníka. Pokud jste v CHKO potřebujete souhlas od CHKO. *1

V letech 2015 až 2018 stát investoval do ochrany před suchem a nedostatkem vody 29 miliard korun, z toho 20 miliard bylo z EU. Z národních peněz financuje ministerstvo zemědělství program pro obce na rybníky i na opravy hrází.

Pokračovat ve čteníNávrh: Stavba jezírek a rybníků”

Manipulační řád pro rybníky Mazánek a Návesní v Kunčí po bagrování

Rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství čj. ŽP/VH/2914a.2/04/231.2/Sm-8 ze dne 20. 1. 2005, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2005, byl schválen Manipulační řád pro rybníky Mazánek (parc. č. 191) a Návesní (parc. č. 196/1) v kat. území Kunčí.Tímto rozhodnutím byly schváleny tyto rybniční kóty:

Rybník Mazánek

  • Pevný bod-vrch beton. požeráku 284,45 m n. m. (+0 cm)
  • Normální hladina 284,00 m n.

Pokračovat ve čtení “Manipulační řád pro rybníky Mazánek a Návesní v Kunčí po bagrování”

Pro rybníky v Kunčí vydány nové Manipulační řády

Nové nahradily původní řády. Vypracován v říjnu 2005 na základě zprávy  Ekomonitoru, schválen rozhodnutím z: 2.2.2006, platnost byla stanovena původně do 31.12.2010, platnost prodloužena do: 31.1.2021. *1

Mazánek

  • Referenční bod – vrch požeráku (nového stavidla) – 284,45 (+0 cm)
  • Normální hladina: 283,90 (-55 cm) *2 (proti původnímu povolení snížena o 10 cm)
  • Maximální hladina: 283,90 (-55 cm) *2
  • spodek trubky meliorace 283,15 *3 (-130 cm)

Návesní

  • Referenční bod –

Pokračovat ve čtení “Pro rybníky v Kunčí vydány nové Manipulační řády”