Téma: Návesní rybník v Kunčí

Návesní rybník v Kunčí je největší v okolí. Kousek od něj směrem k silnici je malý rybník Mazánek. Ani jeden z nich nemá přítok, oba jsou napájeny drenážemi z okolních polí, resp. do Návesního je sveden odtok z Mazánku a odtok z Návesního vede strouhou kolem nádraží do nádrže u nádraží.

Pokračovat ve čteníTéma: Návesní rybník v Kunčí”

Téma: Trpišovský starý rybník Zeman

Dne 9. října 2018 byla na MěÚ Slatiňany doručena žádost státního podniku Lesy České republiky o vyslovení předběžného souhlasu s názvem rybníka, který se nachází na západ od Trpišova, ve vzdálenosti cca 670 m od vesnice,
v blízkosti silnice ve směru na Šiškovice (viz. přiložená mapa).

Město Slatiňany se proto obrací na občany s prosbou o poskytnutí
případných informací, připomínek či návrhů, vztahujících se k názvu
uvedeného rybníka. Tyto je třeba doručit na MěÚ Slatiňany nejpoz-
ději do 15.

Pokračovat ve čteníTéma: Trpišovský starý rybník Zeman”

Téma: Nádrž u nádraží

Nádrž u nádraží byla nedávno rekonstruována. Trpí však chronickým nedostatkem vody vzhledem k tomu, že je napájen strouhou z Návesního rybníka v Kunčí, kde však není vody nazbyt, takže spíš jen na jaře a na podzim.

Vzhled po dokončení úprav

Pokračovat ve čteníTéma: Nádrž u nádraží

Přepad návesního rybníka byl zvýšen o 10cm

Jako reakce na nízkou hladinu rybníka během extrémně suchého léta 2018 byla zvýšena standardní hladina rybníka při plném stavu o 10 cm (nabetonováním přepadu).

Tedy na -95 cm pod požerákem proti platnému regulačnímu řádu, který stanoví bezpečnostní přepad na úrovni normální hladiny -105 cm.

-95 cm je maximální hladina (při velké vodě) a tu označuje žlutě zvýrazněná měrka na stavidla (viz obr.)

Pokračovat ve čtení “Přepad návesního rybníka byl zvýšen o 10cm”

Posouzení hladin rybníků v Kunčí od Ekomonitoru

Zpráva vypracovaná na žádost Města.

Původní vodoprávní rozhodnutí ze dne 20/01/05 po opravě ze dne 8/2/05 pro Návesní rybník:

  • Nadmořská výška (Bpv) Pevný bod – vrch beton. požeráku 282,80 (+0 cm)
  • Normální hladina shodná s kótou bezpečnostního přepadu 281,90 (-90 cm)
  • Max hladina (při velké vodě) 282,00 (-80 cm)

Referenční body viz tabulka č.2:

  • referenční bod vršek starého stavidla 282,65 m n.m. (+0 cm) odpovídá 282,80 m n.m.

Pokračovat ve čtení “Posouzení hladin rybníků v Kunčí od Ekomonitoru”

Manipulační řád pro rybníky Mazánek a Návesní v Kunčí 

Rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství čj. ŽP/VH/2914a.2/04/231.2/Sm-8 ze dne 20. 1. 2005, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2005, byl schválen Manipulační řád pro rybníky Mazánek (parc. č. 191) a Návesní (parc. č. 196/1) v kat. území Kunčí.Tímto rozhodnutím byly schváleny tyto rybniční kóty:

Rybník Mazánek
Pevný bod-vrch beton. požeráku 284,45 m n. m. (+0 cm)
Normální hladina 284,00 m n. m. (-45 cm)
Max.

Pokračovat ve čtení “Manipulační řád pro rybníky Mazánek a Návesní v Kunčí “

Pro rybníky v Kunčí vydány nové Manipulační řády

Nahradily původní řády. Vypracován v říjnu 2005, schválen rozhodnutím z: 2.2.2006, platnost byla stanovena původně do 31.12.2010, platnost prodloužena do: 31.1.2021. *1

Mazánek

  • Referenční bod – vrch požeráku – 284,45 (+0 cm)
  • Normální hladina: 283,90 (-55 cm) *2 (proti původnímu povolení snížena o 10 cm)
  • spodek trubky meliorace 283,15 *3 (130 cm)-> zvýšeno přesto o 75 cm

Návesní

  • Referenční bod –

Pokračovat ve čtení “Pro rybníky v Kunčí vydány nové Manipulační řády”

Petice za obnovení historických úrovní normálních hladin rybníků

Mazánek a Návesní v k.ú. Kunčí
na podatelnu MÚ předána 1.6.2005

Petice žádá obnovení hladiny rybníku udržované do roku 1990, byly oba rybníky v nájmu ČRS MO Chrudim a využívány pouze k akumulaci vody pro případ požáru a chovu ryb.
Hladina normální vody byla stanovena a udržována následně
Mazánek 1.20 m od vrchu požeráku 283.25 m.n.m
pevný bod – vrch požeráku 284.45 m.n.m
– stanoveno s ohledem na funkčnost systematické drenáže na pozemcích nad rybníkem Mazánek

Návesní 1.10 m od vrchu požeráku 281.70 m.n.m
pevný bod –

Pokračovat ve čtení “Petice za obnovení historických úrovní normálních hladin rybníků”

Rada města žádá vodoprávní úřad o úpravu hladin v manipulačním řádu Návesního rybníku

USNESENÍ č. 59/2005 Rady města Slatiňany ze dne 17.8. 2005

Rada města 7. Ukládá: b) Mě Ú Slatiňany požádat vodoprávní úřad (Mě Ú Chrudim) o úpravu manipulačního řádu na rybník Návesní v Kunčí dle posouzení hladin Vodními zdroji EKOMONITOR s.r.o Píšťovy 820, Chrudim

Pokračovat ve čtení “Rada města žádá vodoprávní úřad o úpravu hladin v manipulačním řádu Návesního rybníku”

Byla označena maximální hladina Návesního rybníka

Osadní výbor Kunčí jedná s rybáři o hladině rybníka: rybáři chtějí mít co nejvyšší, ale některým obyvatelům pak kvůli tomu stojí voda ve sklepích.

Proto se výbor s rybáři dohodli na maximální hladině, kterou rybáři slíbili dodržovat. Tato hladina je označena žlutou šipkou na kaverně.

Pokračovat ve čtení “Byla označena maximální hladina Návesního rybníka”