Téma: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zajišťuje odbornou organizaci ochrany přírody.

Je to instituce Ministerstva životního prostředí ČR podléhající Resortu životního prostředí. V našem kraji působí Regionální pracoviště Východní Čechy, pod nějž spadá pod Oddělení Správa CHKO Železné hory, jehož vedoucím je Vlastimil Peřina, současně člen Výboru pro životní prostředí při našem Zastupitelstvu.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR”

Téma: Vodní elektrárna pod Výmolem

Malá vodní elektrárna vznikla v 90. letech u jezu, který už v předminulém století zadržoval vodu pro náhon ke Kabeláčovu mlýnu a k zámeckému rybníku.

Elektrárnu vybudoval pan Hodic, ale s neustále se snižujícím průtokem řeky vlivem snižujích se srážek klesala její výtěžnost a přestávala být rentabilní. Poté ji odkoupil pan Kremla a zrekonstruoval – prohloubil výpust a zrekonstruoval turbínu. Aktuálně je maximální výkon turbíny 50 kW, při průtoku kolem 2 m3/s dává kolem 20 kW,

Pokračovat ve čteníTéma: Vodní elektrárna pod Výmolem”

V půdě, řece i Seči je vody dost, ale pod zemí ještě ne.

Průtok v řece viditelně stoupá. Aktuální 3 – 4 m3/s je oproti poslední dobou standardnímu průtoku 2 m3/s či minimálnímu letnímu kolem 0,5 m3/s jistě pěkný.

Do Seče teče asi o kubík víc, takže se po suchém létě a podzimu postupně plní. Hladina právě dnes dosáhla vrcholu zásobního prostoru. Za poslední měsíc stoupla hladina v přehradě o 4 m:

V rámci republiky prší dost na vrchovinách,

Pokračovat ve čtení “V půdě, řece i Seči je vody dost, ale pod zemí ještě ne.”

Návrh: Podpora stavby přehrad

Projekty řešené v okolí

Nejbližší tok řešený v rámci Generelu chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV) je Novohradka, jejíž povodí je dlouhodobě bilančně pasivní a dle studie dopadů klimatické změny nedosáhne zabezpečenosti ekologických průtoků. Zde se řeší dvě lokality:

  1. Hořička u Miřetic – zde je evidován písemný nesouhlas Obce Miřetice a
  2. Rychmburk u Předhradí a  *4

Spodní voda klesá, studny a vrty nelze prohlubovat donekonečna

Současná snaha o prohlubování studní a vrtů,

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora stavby přehrad”

Návrh: Stavba jezírek a rybníků

Tůně bez zásahu do toku lze budovat bez povolení a to až do velikosti 300 m2. Pokud je pozemek váš problém není. Pokud ne, potřebujete jen souhlas vlastníka. Pokud jste v CHKO potřebujete souhlas od CHKO. *1

V letech 2015 až 2018 stát investoval do ochrany před suchem a nedostatkem vody 29 miliard korun, z toho 20 miliard bylo z EU. Z národních peněz financuje ministerstvo zemědělství program pro obce na rybníky i na opravy hrází.

Pokračovat ve čteníNávrh: Stavba jezírek a rybníků”

Povolení stavby menších rybníků a nádrží je nyní snazší

Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině budou moci vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení.

Nová pravidla se vedle terénních úprav týkají vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru.

Poslanci tím chtěli usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Reagovali na stále častější výskyt takzvaného meteorologického sucha, které kvůli nedostatku srážek trvá delší dobu a zasahuje větší území.

Pokračovat ve čtení “Povolení stavby menších rybníků a nádrží je nyní snazší”

Téma: Diskuse o hladinu Návesního rybníka po letech opět ožívá

Po 15ti letech začali v Kunčí loni v létě opět řešit hladinu Návesního rybníka. Projevuje se zde střet zájmů některých místních obyvatel, podle kterých zvýšená hladina způsobí zvýšení spodní vody, která pak může zaplavit podlahy sklepů a ohrozit statiku budov, a rybářů, kteří mají naopak zájem o co nejvyšší hladinu vody.

Pokračovat ve čteníTéma: Diskuse o hladinu Návesního rybníka po letech opět ožívá”

Manipulační řád pro rybníky Mazánek a Návesní v Kunčí po bagrování

Rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství čj. ŽP/VH/2914a.2/04/231.2/Sm-8 ze dne 20. 1. 2005, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2005, byl schválen Manipulační řád pro rybníky Mazánek (parc. č. 191) a Návesní (parc. č. 196/1) v kat. území Kunčí.Tímto rozhodnutím byly schváleny tyto rybniční kóty:

Rybník Mazánek

  • Pevný bod-vrch beton. požeráku 284,45 m n. m. (+0 cm)
  • Normální hladina 284,00 m n.

Pokračovat ve čtení “Manipulační řád pro rybníky Mazánek a Návesní v Kunčí po bagrování”