Podivná žlutá usazenina v tůni v Olšině

Po prosincové velké vodě zůstala v tůni u ostrova v Olšině podivná žlutá usazenina. Je to snad nějaká řasa, vyplavená chemikálie ze skládky, kterou v tomto místě občané před desítkami let provozovali anebo snad vyplavené chemikálie z dosud neřešené průmyslové skládky na Borku?

 

Pokračovat ve čtení „Podivná žlutá usazenina v tůni v Olšině“

Při prosincové velké vodě teklo přes Slatiňany přes 30 kubíků

Déšť a rychlé tání sněhu během pár dní před Štědrým dnem zvedly hladiny mnoha řek a potoků v celé republice. Měřící stanice na tocích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji zaznamenávají na desítkách míst různé stupně povodňové aktivity.* Ve Svídnici, což je průběžně měřený jez nejbližší Slatiňanům, byl nejnižší povodňový stupeň jen nakrátko, protože průtok regulovala Seč, kterou bylo však nutné také otevřít, protože 27.12. už byl zásobní prostor plný, stále přitékalo až 40m3/s a hladina rostla rychlostí 5cm za hodinu.

Pokračovat ve čtení „Při prosincové velké vodě teklo přes Slatiňany přes 30 kubíků“

Oprava pobřežní zdi v ulici Na Ostrově

Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava pobřežní zdi Chrudimky, Slatiňany – ulice Na Ostrově“ a schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem uvedené veřejné zakázky, kterou je společnost GEOGARD
s.r.o s nabídkovou cenou 2 628 435,31 Kč včetně DPH. Jedná se o opravu nestabilní části opěrné zdi, která slouží ke stabilizaci místní komunikace v ulici na Ostrově.

Pokračovat ve čtení „Oprava pobřežní zdi v ulici Na Ostrově“