Téma: CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence, zkoumající pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu a její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

Pokračovat ve čteníTéma: CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.”

Téma: Globální klimatická změna

V současnosti se pro tyto jevy používají termíny globální oteplování i globální změna klimatu a jsou vzájemně zaměnitelné,[6] pojem klimatická změna však šířeji zahrnuje jak globální oteplování, tak i jeho další účinky, jako jsou změny srážek a různé regionální dopady.[7][8] Mnohé z pozorovaných změn od padesátých let dvacátého století jsou v rámci instrumentálních teplotních měřeníbezprecedentní a nemají obdoby ani v historických a paleoklimatických proxy záznamech klimatických změn po tisíce až milióny let.

Pokračovat ve čteníTéma: Globální klimatická změna”

Od příštího roku by neměly novostavby odvádět dešťovou vodu pryč. Dešťovka pokračuje.

Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace již téměř kritická. Česko se na sucho musí i nadále adaptovat. Podzemní voda je stále dost pod dřívějším normálem, a to je teprve jaro. K omezení využívání pitné vody na jiné účely aktuálně dle informací Ministerstva zemědělství došlo letos už v 50 obcích

Pokračovat ve čtení “Od příštího roku by neměly novostavby odvádět dešťovou vodu pryč. Dešťovka pokračuje.”

Téma: Pozorujme obojživelníky, zmapujme mokřady pro jejich lepší ochranu a soutěžme o ceny

Mokřady mají význam jak pro udržování vody v krajině, tak pro přežití mnoha druhů živočichů a rostlin. Ale zase komplikují využití krajiny lidmi

Pokračovat ve čteníTéma: Pozorujme obojživelníky, zmapujme mokřady pro jejich lepší ochranu a soutěžme o ceny”

Téma: Mokřady

Mokřadem se rozumí pramínek, studánka, mokřina na louce, v lese i na poli, tůňka, jezírko či slepé rameno říčky.

Mokřady mají význam jak pro udržování vody v krajině, tak pro přežití mnoha druhů živočichů a rostlin. Ale zase komplikují využití krajiny lidmi (zemědělské, průmyslové i jiné). Proto má smysl je zmapovat, abychom mohli řešit jejich případné ohrožení a likvidaci včas a komplexně.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Mokřady”

V půdě, řece i Seči je vody dost, ale pod zemí ještě ne.

Průtok v řece viditelně stoupá. Aktuální 3 – 4 m3/s je oproti poslední dobou standardnímu průtoku 2 m3/s či minimálnímu letnímu kolem 0,5 m3/s jistě pěkný.

Do Seče teče asi o kubík víc, takže se po suchém létě a podzimu postupně plní. Hladina právě dnes dosáhla vrcholu zásobního prostoru. Za poslední měsíc stoupla hladina v přehradě o 4 m:

V rámci republiky prší dost na vrchovinách,

Pokračovat ve čtení “V půdě, řece i Seči je vody dost, ale pod zemí ještě ne.”

Povolení stavby menších rybníků a nádrží je nyní snazší

Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině budou moci vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení.

Nová pravidla se vedle terénních úprav týkají vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru.

Poslanci tím chtěli usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Reagovali na stále častější výskyt takzvaného meteorologického sucha, které kvůli nedostatku srážek trvá delší dobu a zasahuje větší území.

Pokračovat ve čtení “Povolení stavby menších rybníků a nádrží je nyní snazší”

O dotace na tvorbu strategických ekologických dokumentů lze žádat do půlky března

Do 15. března 2020 lze reagovat na dotační výzvu Oslo.

Dotace pomohou uhradit všechny aktivity související s kompletním zpracováním adaptační strategie a to včetně přípravy analytických podkladů.

O podporu mohou žádat veškeré subjekty, které jsou v České republice založeny jako právnické osoby, tj. subjekty a organizace veřejné i soukromé, komerční či nekomerční nebo nevládní neziskové. Podmínkou pro získání podpory je však přijetí vytvořené strategie výkonným místně příslušným orgánem, který rozhoduje o jejím využití v dané lokalitě.

Pokračovat ve čtení “O dotace na tvorbu strategických ekologických dokumentů lze žádat do půlky března”