Hodina země 2021

Vraclav, České Heřmanice a Žamberk se v sobotu v půl deváté večer ponoří na hodinu do tmy. V loňském roce se zapojilo 124 obcí.

Zapojit se může každá domácnost. Stačí když v sobotu 27. března v 20:30 symbolicky vypne domácí spotřebiče a světla a na hodinu tak zůstane ve tmě.*

Chrudim zhasne osvětlení Morového sloupu a kostela na náměstí*.

Slatiňany jako město se zatím nikdy zhasnutím čehokoliv nepřipojily, letos akorát přidaly odkaz na web organizátora na web města.

Pokračovat ve čtení “Hodina země 2021”

Téma: CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence, zkoumající pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu a její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

Pokračovat ve čteníTéma: CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.”

Téma: Globální klimatická změna

V současnosti se pro tyto jevy používají termíny globální oteplování i globální změna klimatu a jsou vzájemně zaměnitelné,[6] pojem klimatická změna však šířeji zahrnuje jak globální oteplování, tak i jeho další účinky, jako jsou změny srážek a různé regionální dopady.[7][8] Mnohé z pozorovaných změn od padesátých let dvacátého století jsou v rámci instrumentálních teplotních měřeníbezprecedentní a nemají obdoby ani v historických a paleoklimatických proxy záznamech klimatických změn po tisíce až milióny let.

Pokračovat ve čteníTéma: Globální klimatická změna”

Od příštího roku by neměly novostavby odvádět dešťovou vodu pryč. Dešťovka pokračuje.

Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace již téměř kritická. Česko se na sucho musí i nadále adaptovat. Podzemní voda je stále dost pod dřívějším normálem, a to je teprve jaro. K omezení využívání pitné vody na jiné účely aktuálně dle informací Ministerstva zemědělství došlo letos už v 50 obcích

Pokračovat ve čtení “Od příštího roku by neměly novostavby odvádět dešťovou vodu pryč. Dešťovka pokračuje.”

Téma: Pozorujme obojživelníky, zmapujme mokřady pro jejich lepší ochranu a soutěžme o ceny

Mokřady mají význam jak pro udržování vody v krajině, tak pro přežití mnoha druhů živočichů a rostlin. Ale zase komplikují využití krajiny lidmi

Pokračovat ve čteníTéma: Pozorujme obojživelníky, zmapujme mokřady pro jejich lepší ochranu a soutěžme o ceny”

Téma: Mokřady

Mokřadem se rozumí pramínek, studánka, mokřina na louce, v lese i na poli, tůňka, jezírko či slepé rameno říčky.

Mokřady mají význam jak pro udržování vody v krajině, tak pro přežití mnoha druhů živočichů a rostlin. Ale zase komplikují využití krajiny lidmi (zemědělské, průmyslové i jiné). Proto má smysl je zmapovat, abychom mohli řešit jejich případné ohrožení a likvidaci včas a komplexně.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Mokřady”