Připravovaný Vodní zákon má pojmenovat a zmapovat sucho v krajině na státní a krajské úrovni

V reakci na boj se suchem schválili ministři návrh novely vodního zákona. Vláda navrhuje definovat pojmy sucha a nedostatku vody, uložit krajům a ministerstvům povinnost zpracovat pro území krajů i celé ČR plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, ustanovit komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody či zavést novou evidenci dohledu nad vodními díly. V nabídce jsou nové dotace na dostupnou a čistou vodu.

Pokračovat ve čtení “Připravovaný Vodní zákon má pojmenovat a zmapovat sucho v krajině na státní a krajské úrovni”

Návrh: Přehodnotit velikost zásobního prostoru přehrad

Přehrady se záměrně neplní až po okraj, ale nechává se v nich vždy určitá rezerva pro záplavové vlny, která se nazývá prostor zadržení. Běžně plněný objem je zásobní prostor.

Např. přehrada Seč má prostor zadržení výšku 1,8m (4,3 až 2,5 m pod korunou přehrady).

Dá se předpokládat, že velikost těchto prostorů byla kalkulována na základě nějakých odhadů o možných záplavách a průtoků před desítkami let.

Pokračovat ve čteníNávrh: Přehodnotit velikost zásobního prostoru přehrad”

Návrh: Zmapovat srážky a výšku podzemních vod v regionu za delší období

Pro přesvědčivější a objektivnější posouzení závažnosti aktuálních suchých let by bylo dobré zmapovat nejméně za 50 let, ale lépe déle:

  • teplotu vzduchu (max – min – průměr)
  • srážky
  • výšku spodních vod v nějakém místě
  • průtok Chrudimky
  • slunečné dny
  • ????

Nejbližší stanice ČHMÚ, která takové informace sbírá, je v Pardubicích na letišti, ale není snadné z ní taková data dostat.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zmapovat srážky a výšku podzemních vod v regionu za delší období”

Návrh: Zajistit, aby voda z budovaného obchvatu nešla zbytečně do kanalizace

Každá kapka vody v krajině dobrá. Obchvat tvoří celkem významnou plochu a byla by škoda, kdyby ta voda byla odváděna do kanalizace, ze které by pak za Chrudimí vtékala do řeky a poměrně rychle by téměř bez užitku opustila náš kraj.

Podle sdělení ŘSD, úseku výstavby, nebude voda nijak rychle odváděna pryč. Konkrétně:

Navrhovaný obchvat neprochází žádným ochranným pásmem vod ani chráněnou oblastní přirozené kumulace vod. Nejkratší vzdálenost pásem ochrany vod je ve všech případech více než 3 km.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zajistit, aby voda z budovaného obchvatu nešla zbytečně do kanalizace