V půdě, řece i Seči je vody dost, ale pod zemí ještě ne.

Průtok v řece viditelně stoupá. Aktuální 3 – 4 m3/s je oproti poslední dobou standardnímu průtoku 2 m3/s či minimálnímu letnímu kolem 0,5 m3/s jistě pěkný.

Do Seče teče asi o kubík víc, takže se po suchém létě a podzimu postupně plní. Hladina právě dnes dosáhla vrcholu zásobního prostoru. Za poslední měsíc stoupla hladina v přehradě o 4 m:

V rámci republiky prší dost na vrchovinách,

Pokračovat ve čtení “V půdě, řece i Seči je vody dost, ale pod zemí ještě ne.”

Povolení stavby menších rybníků a nádrží je nyní snazší

Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině budou moci vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení.

Nová pravidla se vedle terénních úprav týkají vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru.

Poslanci tím chtěli usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Reagovali na stále častější výskyt takzvaného meteorologického sucha, které kvůli nedostatku srážek trvá delší dobu a zasahuje větší území.

Pokračovat ve čtení “Povolení stavby menších rybníků a nádrží je nyní snazší”

O dotace na tvorbu strategických ekologických dokumentů lze žádat do půlky března

Do 15. března 2020 lze reagovat na dotační výzvu Oslo.

Dotace pomohou uhradit všechny aktivity související s kompletním zpracováním adaptační strategie a to včetně přípravy analytických podkladů.

O podporu mohou žádat veškeré subjekty, které jsou v České republice založeny jako právnické osoby, tj. subjekty a organizace veřejné i soukromé, komerční či nekomerční nebo nevládní neziskové. Podmínkou pro získání podpory je však přijetí vytvořené strategie výkonným místně příslušným orgánem, který rozhoduje o jejím využití v dané lokalitě.

Pokračovat ve čtení “O dotace na tvorbu strategických ekologických dokumentů lze žádat do půlky března”

Návrh: Příprava městské adaptační strategie na změnu klimatu

Klimatická změna vyvolává v posledních období častější extrémy počasí. Přívalové deště způsobují bleskové záplavy ve městech, častější sucha a vlny veder zase ohrožují zdraví lidí, poškozují vodní zdroje a infrastrukturu.

Cílem dokumentu je zvýšení odolnosti a snížení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních opatření pro udržení kvality života obyvatel.

Pokračovat ve čteníNávrh: Příprava městské adaptační strategie na změnu klimatu”

Návrh: Využívání dešťové vody ze střech městských zařízení

Velká část městských budov má velkou plochu střech, má lidi, kteří jsou schopni to využití naplánovat, zrealizovat a pokud je to možné, získat na to i nějakou dotaci. Ověřit a ukázat, že to jde.

 

Pokračovat ve čteníNávrh: Využívání dešťové vody ze střech městských zařízení”

Recept proti globálnímu oteplování od papeže Františka

Ve čtvrtletníku ČKA Universum 2019/3 se zamýšlí meteorolog a emeritní profesor Jan Bednář nad tím, co může dělat společnost pro zmírnění klimatické poruchy.

Popis situace

Prvně konstatuje, že je fakt, že lidé negativně ovlivňují klima Země, což vede ke globálnímu oteplování. Sice k tomu nelze použít přímý důkaz jako u např. nějaké matematické věty, avšak rozsáhlý soubor mnohostranných analytických studií a modelových testů již poskytuje věrohodné závěry a svědectví,

Pokračovat ve čtení “Recept proti globálnímu oteplování od papeže Františka”

Téma: Skleníkový efekt

Termín skleníkový efekt zemské atmosféry jev podstatě metaforou, jež má vyjádřit skutečnost, že zemská atmosféra se chová analogicky jako stěny skleníku. Ty relativně dobře propouštějí dovnitř sluneční paprsky, ale silně omezují únik směrem ven vyzařované tzv. dlouhovlnné neboli tepelné radiace. Pro úplnou objektivitu však nutno přiznat, že tato analogie poněkud pokulhává, neboť na oteplení skleníkového prostředí se zpravidla významně podílí též potlačení ventilace s okolím. Zemská atmosféra účinně omezuje unikání dlouhovlnné radiace vyzařované zemským povrchem vzhůru do okolního meziplanetárního prostoru.

Pokračovat ve čteníTéma: Skleníkový efekt”

Provokativní inspirativní otázky k našemu podílu na globálním oteplování

Autor: meteorolog a emeritní profesor Jan Bednář

Uvědomíme-li si, že životního prostředí dnes významně ničí doprava, ekologicky nevhodné technologie v zemědělství, hospodaření s energií, vodou a všeobecně plýtvavý charakter našeho současného života ve všech jeho dimenzích, může každý z nás sám sobě položit řadu pro svědomí citlivých a inspirativních otázek. Uvedu několik možných příkladů:

  • Potřebujeme opravdu exploatovat všechny přírodní zdroje a civilizačně technické prostředky, i když tím za sebou zanecháváme masivní environmentálně destruktivní stopu?

Pokračovat ve čtení “Provokativní inspirativní otázky k našemu podílu na globálním oteplování”

Návrh: Zachytávat dešťovou vodu k dalšímu využití z městských zařízení

Město má několik budov s celkově velkou plochou střech. Jako právnická osoba by měla navíc platit poplatek v případě, že voda jde do kanalizace.

V současném narůstajícím suchu by bylo jistě pěkným příkladem pro váhající obyvatele, kdyby město nenechalo dešťovou vodu jen tak protékat, ale využilo ji např. na úkor pitné vody.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zachytávat dešťovou vodu k dalšímu využití z městských zařízení”

Návrh: U pečováku vytvořit nádrž pro zachytávání dešťové vody pro zalévání

Na pozemku pečovatelského domu jsou malé zahrádky využívané některými jeho obyvateli. V létě je však potřeba je zalévat a pokud nechtějí chodit pro vodu až k řece (což je otázka, jestli je to vůbec legální), tak musí zalévat pitnou vodou ze společných prostor a to je jistě škoda vody.

Přitom sám pečovák má velkou střechu, dále je zde nově zbudovaný přístřešek, který také vede veškerou vodu do kanalizace.

Pokračovat ve čteníNávrh: U pečováku vytvořit nádrž pro zachytávání dešťové vody pro zalévání”

Podle NKÚ ministerstva o suchu jen mluví, ale skutek utek’ (tedy nemakají)

Zásadní opatření pro boj se suchem chybí, škody se přitom jen v minulém roce vyšplhaly na 24 miliard korun.

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) na zmírnění negativních dopadů sucha a dále, jak MP a MMR přistupují k boji se suchem.

Navzdory plánům vlády zůstávají nová opatření (s výjimkou dotačního programu „Dešťovka“) na papíře jako součást vládní koncepce – jde například o výstavbu přehradních nádrží v regionech s nedostatkem vodních zdrojů a postihovaných suchem,

Pokračovat ve čtení “Podle NKÚ ministerstva o suchu jen mluví, ale skutek utek’ (tedy nemakají)”

Obce mohou získat dotace i na speciální zavlažovací vaky

Obce mohou získat dotace i na speciální zavlažovací vaky

16.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

MMR: 1,8 miliardy korun pro stanice Integrovaného záchranného systému po celé ČR. Získat finance na vytváření a obnovu zeleně ve městech a obcích má být snažší.

Pokračovat ve čtení “Obce mohou získat dotace i na speciální zavlažovací vaky”