Obce mohou získat dotace i na speciální zavlažovací vaky

Obce mohou získat dotace i na speciální zavlažovací vaky

16.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

MMR: 1,8 miliardy korun pro stanice Integrovaného záchranného systému po celé ČR. Získat finance na vytváření a obnovu zeleně ve městech a obcích má být snažší.

Pokračovat ve čtení “Obce mohou získat dotace i na speciální zavlažovací vaky”

Téma: Živá voda Zdoňov

Zdoňov – Navrátit vodu do vysušené krajiny – je cíl ojedinělého projektu „Zádrž vody v celé ploše povodí Zdoňovska“, na kterém již řadu let pracuje Spolek Živá voda. Od roku 2018 spolupracuje Maiwaldova akademie Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.*1

 

Pokračovat ve čteníTéma: Živá voda Zdoňov”

Návrh: Změlčení strouhy vedoucí z Návesního rybníka do nádrže u Nádraží

Strouha začíná v Návesním rybníku v Kunčí a je přes metr hluboká. Nesnižuje náhodou hladinu spodní vody v okolních polích? Každý cm spodní vody ve velké ploše akumuluje mnohem více vody, než tůňka nebo hrázka po pár metrech čtverečních, v případě “revitalizace”.

Aby nedocházelo k záplavám v případě vlhčích roků a monzunů, by se mohla po změlčení rozšířit, aby kapacita zůstala. I když při záplavě v roce 2010 nestačila ani ta současná.

Pokračovat ve čteníNávrh: Změlčení strouhy vedoucí z Návesního rybníka do nádrže u Nádraží”

Téma: Hostivice – revitalizace Litovický potok

Revitalizace proběhla v roce 2015.

Obr. 1. Litovický potok v Hostivicích při zahajování prací. Produktem starší technické úpravy byla přímá trasa, lichoběžníkový průřez, opevnění dlažbou, minimální tvarová a hydraulická členitost, většinou výrazné zahloubení proti okolnímu terénu *1

Obr. 4. Dohotovená přírodě blízká kyneta v horním úseku revitalizace. Významné zvětšení hladinové plochy proti někdejší strouze je zjevné *1

Obr.

Pokračovat ve čteníTéma: Hostivice – revitalizace Litovický potok”

Připravovaný Vodní zákon má pojmenovat a zmapovat sucho v krajině na státní a krajské úrovni

V reakci na boj se suchem schválili ministři návrh novely vodního zákona. Vláda navrhuje definovat pojmy sucha a nedostatku vody, uložit krajům a ministerstvům povinnost zpracovat pro území krajů i celé ČR plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, ustanovit komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody či zavést novou evidenci dohledu nad vodními díly. V nabídce jsou nové dotace na dostupnou a čistou vodu.

Pokračovat ve čtení “Připravovaný Vodní zákon má pojmenovat a zmapovat sucho v krajině na státní a krajské úrovni”

Návrh: Přehodnotit velikost zásobního prostoru přehrad

Přehrady se záměrně neplní až po okraj, ale nechává se v nich vždy určitá rezerva pro záplavové vlny, která se nazývá prostor zadržení. Běžně plněný objem je zásobní prostor.

Např. přehrada Seč má prostor zadržení výšku 1,8m (4,3 až 2,5 m pod korunou přehrady).

Dá se předpokládat, že velikost těchto prostorů byla kalkulována na základě nějakých odhadů o možných záplavách a průtoků před desítkami let.

Pokračovat ve čteníNávrh: Přehodnotit velikost zásobního prostoru přehrad”

Návrh: Zmapovat srážky a výšku podzemních vod v regionu za delší období

Pro přesvědčivější a objektivnější posouzení závažnosti aktuálních suchých let by bylo dobré zmapovat nejméně za 50 let, ale lépe déle:

  • teplotu vzduchu (max – min – průměr)
  • srážky
  • výšku spodních vod v nějakém místě
  • průtok Chrudimky
  • slunečné dny
  • ????

Nejbližší stanice ČHMÚ, která takové informace sbírá, je v Pardubicích na letišti, ale není snadné z ní taková data dostat.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zmapovat srážky a výšku podzemních vod v regionu za delší období”