Roční pronájem hřbitovního místa zůstal na 51 Kč/m2/rok

Rada města schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 15,- Kč/m2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 36,- Kč/m2/rok/hrobové místo s účinností od 1. 6.2024.*

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zůstal na 51 Kč/m2/rok“

Školkovné je 450Kč/měsíc

Rada města schválila měsíční úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Slatiňany ve výši 450 Kč. Úplaty vzdělávání nebyly v mateřské škole ani ve školní družině již několik let zvyšovány. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole dosud činila 420 Kč měsíčně. Navýšení částky za úplatu bylo konzultováno s ředitelkou MŠ Slatiňany Slatiňany.*

Pokračovat ve čtení „Školkovné je 450Kč/měsíc“

Socha koně v parku bude restaurována, kastelán žádá o podporu

„Nechali jsme si vypracovat odborný restaurátorský průzkum sochy s možnostmi renovace,“ říká kastelán Bušta a pokračuje: „Vyplynulo z něj, že socha je v poměrně dobrém stavu, ale je potřeba se o ni odborně starat. Byla umístěna v Kafkově ateliéru a původně se asi nepočítalo s jejím vystavením venku. Proto neměla třeba ani ochranný nátěr nebo dírky na odtok vody. Ta v soše postupně kondenzuje a jen z hlavy jsme vypustili asi 20 litrů. Problémem jsou i vnitřní železné šrouby,

Pokračovat ve čtení „Socha koně v parku bude restaurována, kastelán žádá o podporu“

Plovárna otevře v pátek 21.6.

Oznamujeme návštěvníkům plovárny ve Slatiňanech, že letošní plavecká sezóna bude zahájena v pátek 21. června 2024 a po celou její dobu bude otevřeno vždy za příznivého počasí. Informace o otvírací době plovárny budou aktualizovány na webových stránkách města Slatiňany. Tímto Vás srdečně zveme k návštěvě plovárny.*

Pokračovat ve čtení „Plovárna otevře v pátek 21.6.“