Komentář k výstavbě posklizňové linky ve Škrovádě

V první řadě chci poděkovat za prostor k vyjádření k uvedené problematice, neboť to zcela jistě k objektivní diskuzi patří. Zvlášť ve chvíli, kdy se okolo stavebního záměru v areálu na Škrovádě šíří ničím nepodložené domněnky nebo polopravdy. Dále je hned v úvodu dobré zmínit, že stavební řízení není uzavřeno a jistá negativní publicita, která se takto šíří, negativně ovlivňuje objektivitu tohoto řízení.

Obavy spojené s výstavbou této posklizňové linky jde rozdělit na dvě základní témata – obava z narušení estetické kvality okolí a na možné omezení,

Pokračovat ve čtení “Komentář k výstavbě posklizňové linky ve Škrovádě”

Stavba knížecích stájí

Na počátku devadesátých let 19. století vznikla řada plánů na stavbu
nových budov knížecích stájí. Současná podoba je podle plánu anglických architektů, které dokončil a dopracoval Jan Schmoranz.

O samotném rozšíření a rekonstrukci knížecích stájí se podle dochovaných
plánů začalo uvažovat roku 1889, kdy architekt Josef Kristen navrhl první podobu maštalí. Jeho první návrh na úpravu slatiňanských stájí je pouze na
rekonstrukci stávající budovy. Úprava stájí pro 14 koní dle plánů Josefa Kristena byla schválena obecním úřadem a starostou Josefem Holubem 23.

Pokračovat ve čtení “Stavba knížecích stájí”