Téma: Bývalá prodejna v Trpišově

Obec Trpišov byla do 90. let správně spojena s obcí Svídnice. Během tohoto období byla na návsi pro veřejné potřeby postavena budova MNV. Zde se uskutečňoval, spolu v prostorách místního pohostinství, veřejný a společenský život obce.  Tato budova byla před několika lety přestavěna na tři bytové jednotky a rovněž prodejem místního pohostinství bylo konání společenských akcí občany prakticky znemožněno.

Vlivem doby a nových nařízení obec přišla i o dětské hřiště s kolotočem, neboť přestalo splňovat nové normy.

Pokračovat ve čteníTéma: Bývalá prodejna v Trpišově“

Téma: Sirény a tísňové informování obyvatelstva

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován od roku 1991 pro včasné a plošné informování obyvatel o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

Pokračovat ve čteníTéma: Sirény a tísňové informování obyvatelstva“

Návrh: Hasiči upozorňují majitele nevhodně zaparkovaných aut, že brání průjezdu hasičských aut

Při cvičení by projížděli namátkově různé ulice města a v případě špatně zaparkované auta by zkusili vyhledat majitele v okolních domech anebo za stěrač umístit výzvu, aby při parkování nechával prostor pro průjezd hasičského auta (např. parkováním pouze na jedné straně ulice).

Recividisté by se pak řešili ve spolupráci s policií.

Tento návrh projednala Rada města 11/5/2020 a nepodpořila s odůvodněním, že občané, kteří s tím mají problém, mohou požádat městskou (tel.

Pokračovat ve čteníNávrh: Hasiči upozorňují majitele nevhodně zaparkovaných aut, že brání průjezdu hasičských aut

Požár v městské kompostárně vedle seníku

Pálení větví údržbou města v prostoru městské kompostárny se vymklo kontrole, když začal hořet i okolní prostor. Zasahovaly 3 požární jednotky. Po několika hodinách byl požár bezpečně zlikvidován.

Pokračovat ve čtení „Požár v městské kompostárně vedle seníku“

Požár v městské kompostárně vedle seníku

Dnes 7.7.2015 v 10:58 byl naší jednotce vyhlášen výjezd. Jednalo se o požár travního porostu ve Slatiňanech – místní části Škrovád u seníku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení vedle místní kompostárny.

Pokračovat ve čtení „Požár v městské kompostárně vedle seníku“

Zpráva o stavu požární ochrany ve městě za rok 2019

V roce 2019 jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH) vyjela na žádost KOPIS (krajské operační a informační středisko) celkem k 97 výjezdům. Je to oproti předchozím letům poměrně značný nárůst v počtu výjezdů z 42 v roce 2016 přes 70 v roce 2018.

Z výčtu loňských zásahů se jedná o účast na 30 DN, 25 požárech, 28 technických pomocí (otevření bytů, pomoc ZZS s transportem pacienta, odstranění nebezpečných stromů, likvidace obtížného hmyzu, čerpání vody),10 x únik látek na komunikaci nebo do ovzduší,

Pokračovat ve čtení „Zpráva o stavu požární ochrany ve městě za rok 2019“

Návrh: Se zaléváním by mohli vypomoci hasiči

Hasiči mají techniku pro čerpání a rozvoz většího množství vody, mají hadice i dobrou vůli pomoci obci.

Ve velkém suchu anebo při založení nového sadu se nabízí, že by mohli občas vypomoci se zaléváním. Při důkladném zalití není totiž nutné zalévat každý den.

Pokračovat ve čteníNávrh: Se zaléváním by mohli vypomoci hasiči